ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

             Р о з д і л I

     ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

   Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи
         повалення конституційного ладу або на
         захоплення державної влади

   1. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення
конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова
про вчинення таких дій, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   2. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення
конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також
розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -

   караються обмеженням  волі на строк до трьох років або
позбавленням волі на той самий строк.

   3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені
особою, яка є представником влади, або повторно, або організованою
групою, або з використанням засобів масової інформації, -

   караються обмеженням волі на строк до п'яти років  або
позбавленням волі на той самий строк.

   Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і
         недоторканність України

   1. Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або
державного кордону України на порушення порядку, встановленого
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), а також публічні заклики чи
розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -

   караються обмеженням  волі на строк до трьох років або
позбавленням волі на той самий строк.

   2. Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником
влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або
поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, -

   караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, -

   караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років.

   Стаття 111. Державна зрада

   1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином
України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та
недоторканності,  обороноздатності,  державній, економічній чи
інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах
воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство,
надання  іноземній  державі,  іноземній  організації  або їх
представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти
України, -

   карається позбавленням  волі  на  строк  від  десяти до
п'ятнадцяти років.

   2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин
України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної
держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не
вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій
зв'язок з ними та про отримане завдання.

   Стаття 112. Посягання на життя державного чи
         громадського діяча

   Посягання на життя Президента України, Голови Верховної Ради
України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України,
члена Кабінету Міністрів України, Голови чи судді Конституційного
Суду  України  або  Верховного  Суду  України,  або  вищих
спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України,
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови
Рахункової палати, Голови Національного банку України, керівника
політичної партії, вчинене у зв'язку з їх державною чи громадською
діяльністю, -

   карається позбавленням  волі  на  строк  від  десяти до
п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

   Стаття 113. Диверсія

   Вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або
інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння
тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю, на зруйнування
або пошкодження об'єктів, які мають важливе народногосподарське чи
оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою дій,
спрямованих  на  радіоактивне  забруднення,  масове отруєння,
поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій, -

   карається позбавленням волі  на  строк  від  восьми  до
п'ятнадцяти років.

   Стаття 114. Шпигунство

   1. Передача або збирання з метою передачі іноземній державі,
іноземній організації або їх  представникам  відомостей,  що
становлять державну таємницю, якщо ці дії вчинені іноземцем або
особою без громадянства, -

   караються позбавленням волі  на  строк  від  восьми  до
п'ятнадцяти років.

   2. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка
припинила діяльність, передбачену частиною першою цієї статті, та
добровільно повідомила органи державної влади про вчинене, якщо
внаслідок цього і вжитих заходів було відвернено заподіяння шкоди
інтересам України.


             Р о з д і л II

       ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ

   Стаття 115. Умисне вбивство

   1. Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій
людині, -

   карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти
років.

   2. Умисне вбивство:

   1) двох або більше осіб;

   2) малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного
перебувала у стані вагітності;

   3) заручника;

   4) вчинене з особливою жорстокістю;

   5) вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб;

   6) з корисливих мотивів;

   7) з хуліганських мотивів;

   8) особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією
особою службового або громадського обов'язку;

   9) з  метою  приховати інший злочин або полегшити його
вчинення;

   10) поєднане із згвалтуванням або насильницьким задоволенням
статевої пристрасті неприродним способом;

   11) вчинене на замовлення;

   12) вчинене за попередньою змовою групою осіб;

   13) вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за
винятком вбивства, передбаченого статтями 116-118 цього Кодексу, -

   карається позбавленням волі  на  строк  від  десяти  до
п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією
майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї
статті.

   Стаття 116. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного
         душевного хвилювання

   Умисне вбивство,  вчинене  в  стані  сильного  душевного
хвилювання,  що  раптово  виникло  внаслідок  протизаконного
насильства, систематичного знущання або тяжкої образи з боку
потерпілого, -

   карається обмеженням  волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на той самий строк.

   Стаття 117. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої
         дитини

   Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час
пологів або відразу після пологів -

   карається обмеженням волі на строк до п'яти років  або
позбавленням волі на той самий строк.

   Стаття 118. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної
         оборони або у разі перевищення заходів,
         необхідних для затримання злочинця

   Умисне вбивство,  вчинене при перевищенні меж необхідної
оборони, а також у разі перевищення заходів, необхідних для
затримання злочинця, -

   карається виправними роботами на строк до двох років або
обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на
строк до двох років.

   Стаття 119. Вбивство через необережність

   1. Вбивство, вчинене через необережність, -

   карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк.

   2. Вбивство  двох  або  більше  осіб,  вчинене  через
необережність, -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років.

   Стаття 120. Доведення до самогубства

   1. Доведення особи до самогубства  або  до  замаху  на
самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу,
примусу до протиправних дій або систематичного приниження її
людської гідності, -

   карається обмеженням  волі на строк до трьох років або
позбавленням волі на той самий строк.

   2. Те саме діяння, вчинене щодо особи, яка перебувала в
матеріальній або іншій залежності від винуватого, або щодо двох
або більше осіб, -

   карається обмеженням волі на строк до п'яти років  або
позбавленням волі на той самий строк.

   3. Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї
статті, якщо воно було вчинене щодо неповнолітнього, -

   карається позбавленням волі на строк від семи до десяти
років.

   Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження

   1. Умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне
ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що
спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, психічну
хворобу або інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою
працездатності не менш як на одну третину, або переривання
вагітності чи непоправне знівечення обличчя, -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років.

   2. Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має
характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з
метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на
замовлення, або спричинило смерть потерпілого, -

   карається позбавленням волі на строк від семи до десяти
років.

   Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження

   1. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, тобто умисне
ушкодження, яке не є небезпечним для життя і не потягло за собою
наслідків, передбачених у статті 121 цього Кодексу, але таке, що
спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стійку втрату
працездатності менш як на одну третину, -

   карається виправними роботами на строк до двох років або
обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на
строк до трьох років.

   2. Ті самі дії, вчинені з метою залякування потерпілого або
його родичів чи примусу до певних дій, -

   караються позбавленням волі від трьох до п'яти років.

   Стаття 123. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне
         у стані сильного душевного хвилювання

   Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного
душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного
насильства або тяжкої образи з боку потерпілого, -

   карається громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти
до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох
років,  або  обмеженням волі на строк до трьох років, або
позбавленням волі на строк до двох років.

   Стаття 124. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень
         у разі перевищення меж необхідної оборони або
         у разі перевищення заходів, необхідних для
         затримання злочинця

   Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі
перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів,
необхідних для затримання злочинця, -

   карається громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти
до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох
років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі
на строк до двох років.

   Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження

   1. Умисне легке тілесне ушкодження -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот
годин, або виправними роботами на строк до одного року.

   2. Умисне  легке  тілесне  ушкодження,  що  спричинило
короткочасний  розлад   здоров'я   або  незначну  втрату
працездатності, -

   карається громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти
до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до одного
року, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі
на строк до двох років.

   Стаття 126. Побої і мордування

   1. Умисне  завдання  удару,  побоїв  або вчинення інших
насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили
тілесних ушкоджень, -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот
годин, або виправними роботами на строк до одного року.

   2. Ті самі діяння, що мають характер мордування, вчинені
групою  осіб, або з метою  залякування потерпілого чи його
близьких, -

   караються обмеженням  волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на той самий строк.

   Стаття 127. Катування

   1. Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю
або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв,
мучення або інших насильницьких дій з метою спонукати потерпілого
або іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.

   2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   Стаття 128. Необережне тяжке або середньої тяжкості
         тілесне ушкодження

   Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження -

   карається громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти
до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох
років, або обмеженням волі на строк до двох років.

   Стаття 129. Погроза вбивством

   1. Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися
здійснення цієї погрози, -

   карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням
волі на строк до двох років.

   2. Те саме діяння, вчинене членом організованої групи, -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.

   Стаття 130. Зараження вірусом імунодефіциту людини
         чи іншої невиліковної інфекційної хвороби

   1. Свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження
вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної
хвороби, що є небезпечною для життя людини, -

   карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням
волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до
трьох років.

   2. Зараження іншої особи вірусом імунодефіциту людини чи
іншої невиліковної інфекційної хвороби особою, яка знала про те,
що вона є носієм цього вірусу, -

   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо
двох чи більше осіб або неповнолітнього, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.

   4. Умисне зараження іншої особи вірусом імунодефіциту людини
чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для
життя людини, -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   Стаття 131. Неналежне виконання професійних обов'язків,
         що спричинило зараження особи вірусом
         імунодефіциту людини чи іншої невиліковної
         інфекційної хвороби

   1. Неналежне виконання медичним, фармацевтичним або іншим
працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи
несумлінного ставлення до них, що спричинило зараження особи
вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної
хвороби, що є небезпечною для життя людини, -

   карається обмеженням  волі на строк до трьох років або
позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох
років.

   2. Те саме діяння, якщо воно спричинило зараження двох чи
більше осіб, -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.

   Стаття 132. Розголошення відомостей про проведення
         медичного огляду на виявлення зараження
         вірусом імунодефіциту людини чи іншої
         невиліковної інфекційної хвороби

   Розголошення службовою  особою  лікувального   закладу,
допоміжним працівником, який самочинно здобув інформацію, або
медичним працівником відомостей про проведення медичного огляду
особи на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої
невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя
людини, або захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД)
та його результатів, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням
службових або професійних обов'язків, -

   карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до
двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох
років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років або без такого.

   Стаття 133. Зараження венеричною хворобою

   1. Зараження іншої особи венеричною хворобою особою, яка
знала про наявність у неї цієї хвороби, -

   карається виправними роботами на строк до двох років, або
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до
двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

   2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені
особою, раніше судимою за зараження іншої особи  венеричною
хворобою,  а  також  зараження  двох  чи  більше  осіб або
неповнолітнього, -

   караються обмеженням волі на строк до п'яти років  або
позбавленням волі на строк до трьох років.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   Стаття 134. Незаконне проведення аборту

   1. Проведення аборту особою, яка не має спеціальної медичної
освіти, -

   карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від
ста до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до
двох років, або обмеженням волі на строк до двох років.

   2. Незаконне проведення аборту, якщо воно спричинило тривалий
розлад здоров'я, безплідність або смерть потерпілої, -

   карається обмеженням  волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років або без такого.

   Стаття 135. Залишення в небезпеці

   1. Завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в
небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів
до самозбереження через малолітство, старість,  хворобу  або
внаслідок іншого безпорадного стану, якщо той, хто залишив без
допомоги, зобов'язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу
надати їй допомогу, а також у разі, коли він сам поставив
потерпілого в небезпечний для життя стан, -

   карається обмеженням волі на строк до двох  років  або
позбавленням волі на той самий строк.

   2. Ті самі дії, вчинені матір'ю стосовно новонародженої
дитини, якщо матір не перебувала в обумовленому пологами стані, -

   караються обмеженням волі на строк до трьох років  або
позбавленням волі на той самий строк.

   3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї
статті, якщо вони спричинили смерть особи  або  інші  тяжкі
наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.

   Стаття 136. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в
         небезпечному для життя стані

   1. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для
життя  стані,  при  можливості  надати  таку  допомогу  або
неповідомлення про такий стан особи належним установам чи особам,
якщо це спричинило тяжкі тілесні ушкодження, -

   караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

   2. Ненадання допомоги малолітньому, який завідомо перебуває в
небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу
або неповідомлення про такий стан дитини належним установам чи
особам -

   караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк до трьох років.

   3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї
статті, якщо вони спричинили смерть потерпілого, -

   караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років
або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   Стаття 137. Неналежне виконання обов'язків щодо охорони
         життя та здоров'я дітей

   1. Невиконання  або  неналежне  виконання професійних чи
службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх
внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо це
спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого, -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот
сорока годин, або позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

   2. Ті самі дії, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього
або інші тяжкі наслідки, -

   караються обмеженням волі на строк до чотирьох років або
позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років або без такого.

   Стаття 138. Незаконна лікувальна діяльність

   Заняття лікувальною  діяльністю без спеціального дозволу,
здійснюване особою, яка не має належної медичної освіти, якщо це
спричинило тяжкі наслідки для хворого, -

   карається виправними роботами на строк до двох років, або
обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на
строк до трьох років.

   Стаття 139. Ненадання допомоги хворому медичним
         працівником

   1. Ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним
працівником, який зобов'язаний, згідно з установленими правилами,
надати таку допомогу, якщо йому завідомо відомо, що це може мати
тяжкі наслідки для хворого, -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися  певною  діяльністю на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років.

   2. Те саме діяння, якщо воно спричинило смерть хворого або
інші тяжкі наслідки, -

   карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або
позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років або без такого.

   Стаття 140. Неналежне виконання професійних обов'язків
         медичним або фармацевтичним працівником

   1. Невиконання  чи  неналежне  виконання  медичним  або
фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок
недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило
тяжкі наслідки для хворого, -

   карається позбавленням права обіймати  певні  посади  чи
займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або виправними
роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до
двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

   2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки
неповнолітньому, -

   карається обмеженням волі на строк до п'яти років  або
позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років.

   Стаття 141. Порушення прав пацієнта

   Проведення клінічних  випробувань  лікарських засобів без
письмової згоди пацієнта або його законного представника, або
стосовно неповнолітнього чи недієздатного, якщо ці дії спричинили
смерть або інші тяжкі наслідки, -

   карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк.

   Стаття 142. Незаконне проведення дослідів над людиною

   1. Незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або
інших дослідів над людиною, якщо це створювало небезпеку для її
життя чи здоров'я, -

   карається штрафом  до двохсот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або обмеженням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років.

   2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо
неповнолітнього, двох або більше осіб, шляхом примушування або
обману, а так само якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я
потерпілого, -

   караються обмеженням волі на строк до п'яти років  або
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років або без такого.

   Стаття 143. Порушення встановленого законом порядку
         трансплантації органів або тканин людини

   1. Порушення встановленого законом порядку трансплантації
органів або тканин людини -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років або без такого.

   2. Вилучення у людини шляхом примушування або обману її
органів або тканин з метою їх трансплантації -

   карається обмеженням волі на строк до трьох років  або
позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років.

   3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо
особи, яка перебувала в безпорадному стані або в матеріальній чи
іншій залежності від винного, -

   караються обмеженням  волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років або без такого.

   4. Незаконна торгівля органами або тканинами людини -

   карається обмеженням волі на строк до п'яти років  або
позбавленням волі на той самий строк.

   5. Дії, передбачені частинами другою, третьою чи четвертою
цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або участь
у  транснаціональних  організаціях,  які  займаються  такою
діяльністю, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до семи років
з позбавленням права обіймати певні посади і займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

   Стаття 144. Насильницьке донорство

   1. Насильницьке або шляхом обману вилучення крові у людини з
метою використання її як донора -

   карається позбавленням  права  обіймати  певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років або виправними
роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до
двох років, з штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян чи без такого.

   2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо
неповнолітнього або особи, яка перебувала в безпорадному стані чи
в матеріальній залежності від винного, -

   караються обмеженням  волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років або без такого.

   3. Дії, передбачені частинами першою і другою цієї статті,
вчинені за попередньою змовою групою осіб або з метою продажу, -

   караються позбавленням  волі на строк до п'яти років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

   Стаття 145. Незаконне розголошення лікарської таємниці

   Умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона
стала відома у зв'язку з виконанням професійних чи службових
обов'язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки, -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот
сорока годин, або позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох  років,  або
виправними роботами на строк до двох років.

             Р о з д і л III

      ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ

   Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

   1. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини -

   караються обмеженням  волі на строк до трьох років або
позбавленням волі на той самий строк.

   2. Ті самі діяння, вчинені щодо малолітнього або з корисливих
мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою
осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого,
або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань,
або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого
часу, -

   караються обмеженням волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на той самий строк.

   3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї
статті, вчинені організованою групою, або такі, що спричинили
тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   Стаття 147. Захоплення заручників

   1. Захоплення або тримання особи як заручника з  метою
спонукання родичів затриманого, державної або іншої установи,
підприємства чи організації, фізичної або службової особи до
вчинення  чи утримання від вчинення будь-якої дії як умови
звільнення заручника -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років.

   2. Ті самі дії, якщо вони були вчинені щодо неповнолітнього
або організованою групою, або були поєднані з погрозою знищення
людей, або такі, що спричинили тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти
років.

   Стаття 148. Підміна дитини

   Підміна чужої дитини, вчинена з  корисливих  або  інших
особистих мотивів, -

   карається обмеженням  волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на той самий строк.

   Стаття 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода
         щодо передачі людини

   1. Продаж,  інша  оплатна  передача людини, а так само
здійснення стосовно неї будь-якої  іншої  незаконної  угоди,
пов'язаної із законним чи незаконним переміщенням за її згодою або
без згоди через державний кордон України для подальшого продажу чи
іншої  передачі  іншій  особі  (особам) з метою сексуальної
експлуатації, використання в порнобізнесі, втягнення у злочинну
діяльність, залучення в боргову кабалу, усиновлення (удочеріння) в
комерційних  цілях,  використання  у  збройних  конфліктах,
експлуатації її праці, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.

   2. Ті самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, кількох осіб,
повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням
службового становища або особою, від якої потерпілий був у
матеріальній або іншій залежності, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років з конфіскацією майна або без такої.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені організованою групою або пов'язані з незаконним вивезенням
дітей за кордон чи неповерненням їх в Україну, або з метою
вилучення у потерпілого органів чи тканин для трансплантації чи
насильницького  донорства,  або  якщо  вони спричинили тяжкі
наслідки, -

   караються позбавленням  волі  на  строк  від  восьми до
п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

   Стаття 150. Експлуатація дітей

   1. Експлуатація дітей, які не досягли  віку,  з  якого
законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання
їх праці з метою отримання прибутку -

   карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням
волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

   2. Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей або якщо вони
спричинили істотну шкоду для здоров'я, фізичного розвитку або
освітнього рівня дитини, або поєднані з використанням дитячої
праці в шкідливому виробництві, -

   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

   Стаття 151. Незаконне поміщення в психіатричний заклад

   1. Поміщення  в  психіатричний  заклад завідомо психічно
здорової особи -

   карається арештом на строк від трьох до шести місяців або
обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на
той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

   2. Те саме діяння, що спричинило тяжкі наслідки, -

   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

             Р о з д і л IV

         ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ
         ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ

   Стаття 152. Згвалтування

   1. Згвалтування, тобто статеві зносини із  застосуванням
фізичного  насильства,  погрози  його  застосування  або  з
використанням безпорадного стану потерпілої особи, -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.

   2. Згвалтування, вчинене повторно або особою, яка раніше
вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 153-155 цього
Кодексу, -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   3. Згвалтування, вчинене групою осіб,  або  згвалтування
неповнолітньої чи неповнолітнього -

   карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років.

   4. Згвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а
також згвалтування малолітньої чи малолітнього -

   карається позбавленням  волі  на  строк  від  восьми до
п'ятнадцяти років.

   Стаття 153. Насильницьке задоволення статевої пристрасті
         неприродним способом

   1. Задоволення статевої пристрасті неприродним способом із
застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або
з використанням безпорадного стану потерпілої особи -

   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

   2. Те саме діяння, вчинене повторно або групою осіб, або
особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених
статтями  152 або 154 цього Кодексу, а також вчинене щодо
неповнолітньої чи неповнолітнього, -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

   3. Те саме діяння, вчинене щодо малолітньої чи малолітнього,
якщо воно спричинило особливо тяжкі наслідки, -

   карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти
років.

   Стаття 154. Примушування до вступу в статевий зв'язок

   1. Примушування жінки чи чоловіка до вступу в статевий
зв'язок природним або неприродним способом особою, від якої жінка
чи чоловік матеріально або службово залежні, -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

   2. Ті самі дії, поєднані з погрозою знищення, пошкодження або
вилучення майна потерпілої (потерпілого) чи її (його) близьких
родичів або розголошення відомостей, що ганьблять її (його) чи
близьких родичів, -

   караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням
волі на строк до трьох років.

   Стаття 155. Статеві зносини з особою, яка не досягла
         статевої зрілості

   1. Статеві зносини з особою, яка не  досягла  статевої
зрілості, -

   караються обмеженням  волі на строк до трьох років або
позбавленням волі на той самий строк.

   2. Ті самі дії, вчинені батьком, матір'ю або особою, що їх
замінює, або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі
наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.

   Стаття 156. Розбещення неповнолітніх

   1. Вчинення  розпусних  дій щодо особи, яка не досягла
шістнадцятирічного віку, -

   караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням
волі на строк до трьох років.

   2. Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або батьком,
матір'ю або особою, що їх замінює, -

   караються обмеженням волі на строк до п'яти років  або
позбавленням волі на строк до трьох років.

             Р о з д і л V

   ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА ІНШИХ ОСОБИСТИХ ПРАВ
         І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

   Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права

   1. Перешкоджання насильством, обманом, погрозами, підкупом
або іншим чином вільному здійсненню громадянином права обирати і
бути обраним Президентом України, народним депутатом України,
депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом
місцевої ради або сільським, селищним, міським головою, вести
передвиборну агітацію -

   карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років
або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років.

   2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб
або  членом  виборчої  комісії чи іншою службовою особою з
використанням влади або службового становища, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.

   3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї
статті, що вплинули на результати голосування або виборів, -

   караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років.

   Стаття 158. Неправомірне використання виборчих бюлетенів,
         підлог виборчих документів або неправильний
         підрахунок голосів чи неправильне оголошення
         результатів виборів

   1.  Видача  членом  виборчої комісії виборчого бюлетеня
будь-якій особі з метою надання їй можливості проголосувати за
іншу особу або проголосувати більше ніж один раз  у  ході
голосування, видача виборчого бюлетеня особі, не внесеній до
списку виборців на виборчій дільниці, або видача заповненого
виборчого  бюлетеня, а також незаконна передача іншій особі
незаповненого виборчого бюлетеня -

   карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років
або позбавленням волі на строк до трьох років.

   2. Підлог,  тобто  виготовлення  виборчого  документа
невстановленого зразка чи виготовлення у спосіб, не передбачений
законом, внесення до виборчого документа завідомо неправдивих
відомостей або будь-яка інша його  підробка,  а  так  само
використання  завідомо  підробленого  виборчого  документа чи
виготовленого у спосіб, не передбачений законом, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.

   3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені
членом виборчої комісії або іншою службовою особою, а так само
завідомо неправильний підрахунок голосів або завідомо неправильне
встановлення чи оголошення результатів виборів -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.
( Стаття 158 із змінами, внесеними згідно із Законом N 744-IV
( 744-15 ) від 15.05.2003

   Стаття 159. Порушення таємниці голосування

   Умисне порушення таємниці голосування під час проведення
передбачених законом України виборів, вчинене членом виборчої
комісії або іншою службовою особою з використанням влади чи
службового становища, -

   карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від
одного до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

   Стаття 160. Порушення законодавства про референдум

   1. Перешкоджання насильством, обманом, погрозою, підкупом або
іншим чином вільному здійсненню громадянином права брати або не
брати участь у референдумі, вести агітацію до дня проведення
референдуму -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або позбавленням волі на строк до трьох років.

   2. Ті  самі  дії,  вчинені членом комісії з проведення
референдуму або іншою службовою особою, або за попередньою змовою
групою осіб, -

   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або позбавленням волі на строк до п'яти років.

   3. Підроблення документів референдуму, приписування, завідомо
неправильний підрахунок голосів, порушення таємниці голосування,
вчинені  членом  комісії з проведення референдуму або іншою
службовою особою, -

   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або позбавленням волі на строк від одного до п'яти років.

   Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від
         їх расової, національної належності або
         ставлення до релігії

   1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання  національної,
расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження
національної честі та гідності або образа почуттів громадян у
зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи
непряме обмеження прав або встановлення прямих чи  непрямих
привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або
іншими ознаками, -

   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років або без такого.

   2. Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами,
а також вчинені службовою особою, -

   караються виправними роботами на строк до двох років або
позбавленням волі на строк до п'яти років.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
які були вчинені організованою групою осіб або спричинили загибель
людей чи інші тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   Стаття 162. Порушення недоторканності житла

   1. Незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння
особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а так само
незаконне виселення чи інші дії, що порушують недоторканність
житла громадян, -

   караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

   2. Ті самі дії, вчинені службовою особою або із застосуванням
насильства чи з погрозою його застосування, -

   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   Стаття 163. Порушення таємниці листування, телефонних
         розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції,
         що передаються засобами зв'язку або через
         комп'ютер

   1. Порушення  таємниці  листування,  телефонних  розмов,
телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами
зв'язку або через комп'ютер, -

   караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або обмеженням волі до трьох років.

   2. Ті самі дії, вчинені щодо державних чи громадських діячів
або вчинені службовою особою, або з використанням спеціальних
засобів, призначених для негласного зняття інформації, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

   Стаття 164. Ухилення від сплати аліментів на утримання
         дітей

   1. Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду
коштів на утримання дітей (аліментів), а також злісне ухилення
батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що
перебувають на їх утриманні, -

   карається виправними роботами на строк до одного року або
обмеженням волі на той самий строк.

   2. Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за злочин,
передбачений цією статтею, -

   карається виправними роботами на строк до двох років або
обмеженням волі на строк до трьох років.

   Стаття 165. Ухилення від сплати коштів на утримання
         непрацездатних батьків

   1. Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду
коштів на утримання непрацездатних батьків -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року.

   2. Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за злочин,
передбачений цією статтею, -

   карається виправними роботами на строк до двох років або
обмеженням волі на той самий строк.

   Стаття 166. Злісне невиконання обов'язків по догляду
         за дитиною або за особою, щодо якої
         встановлена опіка чи піклування

   Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками
встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або за
особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило
тяжкі наслідки, -

   карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк.

   Стаття 167. Зловживання опікунськими правами

   Використання опіки чи піклування з корисливою метою на шкоду
підопічному (зайняття житлової площі, використання майна тощо) -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.

   Стаття 168. Розголошення таємниці усиновлення
         (удочеріння)

   1. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) всупереч
волі усиновителя (удочерителя) -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.

   2. Те саме діяння, вчинене службовою особою або працівником
медичного закладу, яким відомості про усиновлення (удочеріння)
стали відомі по службі чи по роботі, або якщо воно спричинило
тяжкі наслідки, -

   карається штрафом  до двохсот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років або без такого.

   Стаття 169. Незаконні дії щодо усиновлення
         (удочеріння)

   1. Незаконна посередницька діяльність або інші незаконні дії
щодо усиновлення (удочеріння) дитини, передачі її під опіку
(піклування) чи на виховання в сім'ю громадян -

   караються штрафом  від  п'ятдесяти  до  ста  двадцяти
неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян або виправними
роботами на строк до двох років.

   2. Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей, повторно, за
попередньою  змовою  групою осіб, з використанням службового
становища або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   Стаття 170. Перешкоджання законній діяльності
         професійних спілок, політичних партій,
         громадських організацій

   Умисне перешкоджання законній діяльності професійних спілок,
політичних партій, громадських організацій або їх органів -

   карається виправними роботами на строк до двох років або
позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років.

   Стаття 171. Перешкоджання законній професійній
         діяльності журналістів

   1. Умисне  перешкоджання  законній професійній діяльності
журналістів -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до трьох років.

   2. Переслідування  журналіста  за  виконання  професійних
обов'язків, за критику, здійснюване службовою особою або групою
осіб за попередньою змовою, -

   карається штрафом до двохсот неоподатковуваних  мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або
позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

   Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю

   1. Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих
мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю -

   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися  певною  діяльністю на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років.

   2. Ті самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки
чи матері, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або
дитину-інваліда, -

   караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або
виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк
до шести місяців.

   Стаття 173. Грубе порушення угоди про працю

   1. Грубе порушення угоди  про  працю  службовою  особою
підприємства, установи, організації незалежно від форми власності,
а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою шляхом
обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не
обумовленої угодою, -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або арештом
на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох
років.

   2. Ті самі дії, вчинені стосовно громадянина, з яким укладена
угода щодо його роботи за межами України, -

   караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років.

   Стаття 174. Примушування до участі у страйку або
         перешкоджання участі у страйку

   Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у
страйку шляхом насильства чи погрози застосування насильства або
шляхом інших незаконних дій -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до трьох років.

   Стаття 175. Невиплата заробітної плати, стипендії,
         пенсії чи інших установлених законом
         виплат

   1. Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії
чи іншої установленої законом виплати громадянам більше ніж за
один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або
організації незалежно від форми власності, -

   карається штрафом  від ста до трьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або
виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі
на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

   2. Те саме діяння, якщо воно  було  вчинене  внаслідок
нецільового  використання  коштів,  призначених  для  виплати
заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом
виплат, -

   карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти
років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

   3. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо
до притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено
виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої
законом виплати громадянам.

   Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав

   1. Незаконне  відтворення,  розповсюдження  творів науки,
літератури і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так
само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм,
відеограм і програм мовлення, їх незаконне  тиражування  та
розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях
інформації, або інше умисне порушення авторського права і суміжних
прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, -

   караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох  років,  або позбавленням волі на той самий строк, з
конфіскацією всіх  примірників  творів,  матеріальних  носіїв
комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм,
програм мовлення та знарядь і  матеріалів,  які  спеціально
використовувались для їх виготовлення.

   2. Ті  самі  дії,  якщо вони вчинені повторно, або за
попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди в
особливо великому розмірі, -

   караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти
років, з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв
комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм,
програм мовлення та знарядь і  матеріалів,  які  спеціально
використовувались для їх виготовлення.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені службовою особою з використанням службового становища щодо
підлеглої особи,

   караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до
трьох років.

   Примітка. У статтях 176 та 177 цього Кодексу ( 2341-14 )
матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо її
розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо її
розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян.
( Стаття 176  в  редакції  Закону N 850-IV ( 850-15 ) від
22.05.2003 )

   Стаття 177. Порушення прав на винахід, корисну модель,
         промисловий зразок, топографію інтегральної
         мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську
         пропозицію

   1. Незаконне  використання  винаходу,  корисної  моделі,
промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту
рослин, раціоналізаторської пропозиції, привласнення авторства на
них, або інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це
завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, -

   караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох  років,  або позбавленням волі на той самий строк, з
конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які
спеціально використовувались для її виготовлення.

   2. Ті  самі  дії,  якщо вони вчинені повторно, або за
попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди в
особливо великому розмірі, -

   караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти
років, з конфіскацією відповідної продукції  та  знарядь  і
матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені службовою особою з використанням службового становища щодо
підлеглої особи, -

   караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до
трьох років.
( Стаття 177  в  редакції  Закону N 850-IV ( 850-15 ) від
22.05.2003 )

   Стаття 178. Пошкодження релігійних споруд чи культових
         будинків

   Пошкодження чи зруйнування релігійної споруди або культового
будинку -

   карається штрафом до трьохсот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням волі на строк від одного до
трьох років.

   Стаття 179. Незаконне утримування, осквернення або
         знищення релігійних святинь

   Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних
святинь -

   караються штрафом до двохсот неоподатковуваних  мінімумів
доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

   Стаття 180. Перешкоджання здійсненню релігійного обряду

   1. Незаконне перешкоджання здійсненню релігійного обряду, що
зірвало або поставило під загрозу зриву релігійний обряд, -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до двох років.

   2. Примушування священнослужителя  шляхом  фізичного  або
психічного насильства до проведення релігійного обряду -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

   Стаття 181. Посягання на здоров'я людей під приводом
         проповідування релігійних віровчень чи
         виконання релігійних обрядів

   1. Організація або керівництво групою,  діяльність  якої
здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи
виконання релігійних обрядів і поєднана із заподіянням шкоди
здоров'ю людей або статевою розпустою, -

   караються обмеженням  волі на строк до трьох років або
позбавленням волі на той самий строк.

   2. Ті самі дії, поєднані із втягуванням в діяльність групи
неповнолітніх, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.

   Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя

   Незаконне збирання, зберігання, використання або поширення
конфіденційної інформації про особу без її згоди або поширення
цієї інформації у публічному виступі,  творі,  що  публічно
демонструється, чи в засобах масової інформації, -

   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на
строк до трьох років.

   Стаття 183. Порушення права на отримання освіти

   1. Незаконна відмова у прийнятті до навчального закладу
будь-якої форми власності -

   карається штрафом  до  однієї  тисячі  неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

   2. Незаконна  вимога оплати за навчання у державних чи
комунальних навчальних закладах -

   карається штрафом  до  однієї  тисячі  неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох
років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.

   Стаття 184. Порушення права на безоплатну медичну допомогу

   1. Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в
державних чи комунальних закладах охорони здоров'я -

   карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або арештом на строк до шести місяців.

   2. Незаконне  скорочення  мережі державних і комунальних
закладів охорони здоров'я -

   карається штрафом  до  однієї  тисячі  неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років.


             Р о з д і л VI

           ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

   Стаття 185. Крадіжка

   1. Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або позбавленням волі на строк до трьох років.

   2. Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою
групою осіб, -

   карається обмеженням  волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на той самий строк.

   3. Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення
чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до шести
років.

   4. Крадіжка, вчинена у великих розмірах, -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років.

   5. Крадіжка,  вчинена  в  особливо великих розмірах або
організованою групою, -

   карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років з конфіскацією майна.

   П р и м і т к а. 1. У статтях 185, 186 та 189-191 повторним
визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який
із злочинів, передбачених цими статтями або статтями 187, 262
цього Кодексу.

   2. У статтях 185, 186, 189 та 190 цього Кодексу значна шкода
визнається із врахуванням матеріального становища потерпілого та
якщо йому спричинені збитки на суму від ста до двохсот п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

   3. У  статтях 185-191 цього Кодексу у великих розмірах
визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на
суму,  яка  в  двісті  п'ятдесят  і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення
злочину.

   4. У статтях 185-187 та 189-191 цього Кодексу в особливо
великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи
групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення
злочину.

   Стаття 186. Грабіж

   1. Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) -

   карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

   2. Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для
життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого
насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою
групою осіб, -

   карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести
років.

   3. Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення
чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому, -

   карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми
років.

   4. Грабіж, вчинений у великих розмірах, -

   карається позбавленням волі на строк від семи до десяти
років.

   5. Грабіж, вчинений в  особливо  великих  розмірах  або
організованою групою, -

   карається позбавленням волі на строк від восьми до тринадцяти
років із конфіскацією майна.

   Стаття 187. Розбій

   1. Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із
насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала
нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій), -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

   2. Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або
особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм, -

   карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років
із конфіскацією майна.

   3. Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення
чи сховище, -

   карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років із конфіскацією майна.

   4. Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи
особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або
поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, -

   карається позбавленням волі  на  строк  від  восьми  до
п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

   Стаття 188. Викрадення шляхом демонтажу та іншим засобом
         електричних мереж, кабельних ліній зв'язку та
         їх обладнання

   1. Викрадення шляхом демонтажу та іншим засобом електричних
мереж, кабельних ліній зв'язку та їх обладнання -

   карається штрафом від ста до п'ятисот  неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох
років.

   2. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або
особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, чи у
великих розмірах, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   3. Ті самі дії, вчинені організованою групою або такі, що
спричинили особливо тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі  на  строк  від  восьми  до
п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

   П р и м і т к а. Діями, що завдали особливо тяжкі наслідки,
вважаються дії, якщо вони спричинили загибель людини, перерву в
забезпеченні споживачів електричною енергією та послугами зв'язку,
внаслідок якої припинена діяльність промислових  підприємств,
порушена діяльність органів влади, державних установ, лікарських
закладів, правоохоронних органів,  частин  пожежної  охорони,
збройних сил, порушено функціонування залізничного, морського,
річного,   повітряного,   автомобільного   транспорту   та
електротранспорту.

   Стаття 189. Вимагання

   1. Вимога передачі чужого майна чи права на майно або
вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства
над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод
або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього
майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною,
або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі
бажають зберегти в таємниці (вимагання), -

   караються обмеженням  волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на той самий строк.

   2. Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою
групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового
становища, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних
ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або таке, що
завдало значної шкоди потерпілому, -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

   3. Вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя
чи здоров'я особи, або таке, що завдало майнової шкоди у великих
розмірах, -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років із конфіскацією майна.

   4. Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих
розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане із
заподіянням тяжкого тілесного ушкодження, -

   карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років з конфіскацією майна.

   Стаття 190. Шахрайство

   1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно
шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або обмеженням волі на строк до трьох років.

   2. Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою
групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, -

   карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від
одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років,
або позбавленням волі на строк до трьох років.

   3. Шахрайство,  вчинене  у великих розмірах, або шляхом
незаконних операцій з  використанням електронно-обчислювальної
техніки, -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.

   4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах  або
організованою групою, -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років з конфіскацією майна.

   Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння
         ним шляхом зловживання службовим становищем

   1. Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене
особі чи перебувало в її віданні, -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням
волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років або без такого.

   2. Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом
зловживання службовою особою своїм службовим становищем -

   карається обмеженням волі на строк до п'яти років  або
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

   караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років
або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

   4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї
статті, якщо вони вчинені у великих розмірах, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.

   5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або
четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих
розмірах або організованою групою, -

   караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

   Стаття 192. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману
         або зловживання довірою

   1. Заподіяння  значної майнової шкоди шляхом обману або
зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства -

   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або арештом на строк до шести місяців.

   2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб,
або такі, що заподіяли майнову шкоду у великих розмірах, -

   караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років.

   П р и м і т к а. Відповідно до цієї статті майнова шкода
визнається значною, якщо вона у п'ятдесят і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а у великих розмірах -
така, що у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян.

   Стаття 193. Привласнення особою знайденого або чужого майна,
         що випадково опинилося у неї

   Привласнення особою знайденого або такого, що випадково
опинилося у неї, чужого майна, яке має особливу історичну,
наукову, художню чи культурну цінність, а також скарбу, -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або арештом на строк до шести місяців.

   Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна

   1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло
шкоду у великих розмірах, -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або позбавленням волі на строк до трьох років.

   2. Те саме діяння, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим
загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду  в
особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші
тяжкі наслідки, -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти
років.

   Стаття 195. Погроза знищення майна

   Погроза знищення чужого майна шляхом підпалу, вибуху або
іншим загальнонебезпечним способом, якщо були реальні підстави
побоюватися здійснення цієї погрози, -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року,
або арештом на строк до шести місяців.

   Стаття 196. Необережне знищення або пошкодження майна

   Необережне знищення  або  пошкодження  чужого  майна, що
спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель людей, -

   карається виправними роботами на строк до двох років або
обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі
на строк до трьох років.

   Стаття 197. Порушення обов'язків щодо охорони майна

   Невиконання або неналежне виконання особою, якій доручено
зберігання чи охорона чужого майна, своїх обов'язків, якщо це
спричинило тяжкі наслідки для власника майна, -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або обмеженням волі на той самий строк.

   Стаття 198. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна,
         одержаного злочинним шляхом

   Заздалегідь не обіцяне придбання або отримання, зберігання чи
збут майна, завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності
ознак  легалізації  (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, -

   карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням
волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий
строк.

( Стаття 198 із змінами, внесеними згідно із Законом N 430-IV
( 430-15 ) від 16.01.2003 - набуває чинності 11.06.2003 )

             Р о з д і л VII

       ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

   Стаття 199. Виготовлення, зберігання, придбання,
         перевезення, пересилання, ввезення в
         Україну з метою збуту або збут
         підроблених грошей, державних цінних
         паперів чи білетів державної лотереї

   1. Виготовлення,  зберігання,  придбання,  перевезення,
пересилання, ввезення в Україну з метою збуту, а також збут
підробленої національної валюти України у виді  банкнот  чи
металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи
білетів державної лотереї -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

   2. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою
групою осіб чи у великому розмірі, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, -

   караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти
років з конфіскацією майна.

   П р и м і т к а. Дії, передбачені цією статтею, вважаються
вчиненими у великому розмірі, якщо сума підробки у двісті і більше
разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; в
особливо великому розмірі - якщо сума підробки у чотириста і
більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

   Стаття 200. Незаконні дії з документами на переказ,
         платіжними картками та іншими засобами
         доступу до банківських рахунків,
         обладнанням для їх виготовлення

   1. Підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших
засобів доступу до банківських рахунків, а так само придбання,
зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених
документів на переказ чи платіжних карток або їх використання чи
збут -

   карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох
років.

   2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, -

   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   П р и м і т к а. Під документами на переказ слід розуміти
документ в паперовому або електронному виді, що використовується
банками чи їх клієнтами для передачі доручень або інформації на
переказ грошових коштів між суб'єктами переказу грошових коштів
(розрахункові документи, документи на переказ готівкових коштів, а
також ті, що використовуються при проведенні міжбанківського
переказу та платіжного повідомлення, інші).

   Стаття 201. Контрабанда

   1. Контрабанда, тобто переміщення товарів через митний кордон
України поза митним контролем або з приховуванням від митного
контролю, вчинене у великих  розмірах,  а  також  незаконне
переміщення  історичних  та  культурних  цінностей, отруйних,
сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, зброї  та
боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових
припасів до неї), а так само контрабанда стратегічно важливих
сировинних  товарів,  щодо  яких  законодавством  встановлено
відповідні правила вивезення за межі України, -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років
з конфіскацією предметів контрабанди.

   2. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або
особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією
майна.

   П р и м і т к а. Контрабанда товарів вважається вчиненою у
великих розмірах, якщо їх вартість у тисячу і більше разів
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

   Стаття 202. Порушення порядку зайняття господарською
         та банківською діяльністю

   1. Здійснення  без  державної  реєстрації,  як  суб'єкта
підприємницької діяльності, що містить ознаки підприємницької та
яка підлягає ліцензуванню, або здійснення без одержання ліцензії
видів господарської діяльності,  що  підлягають  ліцензуванню
відповідно  до  законодавства,  чи  здійснення  таких  видів
господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, якщо це
було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах, -

   карається штрафом  від  ста  до  двохсот  п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  або  виправними
роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий
строк.

   2. Здійснення  банківської  діяльності  або  банківських
операцій, а також професійної діяльності на ринку цінних паперів,
операцій небанківських фінансових установ без державної реєстрації
або  без  спеціального  дозволу  (ліцензії), одержання якого
передбачено законодавством, або з порушенням умов ліцензування,
якщо це було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах, -

   карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років.

   П р и м і т к а. Отримання  доходу у великому розмірі має
місце,  коли  його сума у тисячу і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

   Стаття 203. Зайняття забороненими видами господарської
         діяльності

   1. Зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є
спеціальна  заборона,  встановлена  законом,  крім  випадків,
передбачених іншими статтями цього Кодексу, -

   карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

   2. Ті самі дії, якщо вони були пов'язані з отриманням доходу
у великих розмірах або якщо вони були вчинені особою, раніше
судимою  за  зайняття  забороненими  видами  господарської
діяльності, -

   караються обмеженням  волі  на  строк до п'яти років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

   П р и м і т к а. Отримання доходу у великому розмірі має
місце,  коли  його сума у тисячу і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

   Стаття 203-1. Порушення законодавства, що регулює
          виробництво, експорт, імпорт дисків для
          лазерних систем зчитування, експорт, імпорт
          обладнання чи сировини для їх виробництва

   Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт,
імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт
обладнання чи сировини для їх виробництва, якщо ці дії вчинено у
великих розмірах, -

   карається обмеженням волі на строк до п'яти років.

   Примітка. Під великим розміром слід розуміти вартість дисків
для лазерних систем зчитування, обладнання чи сировини для їх
виробництва, що у три  тисячі  разів  і  більше  перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
( Кодекс доповнено статтею 203-1 згідно із Законом N 2953-III
( 2953-14 ) від 17.01.2002 )

   Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут
         або транспортування з метою збуту
         підакцизних товарів

   1. Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією
метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно
виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших
підакцизних товарів, -

   карається штрафом  від  п'ятисот  до  тисячі  п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі
на строк до трьох років, з конфіскацією незаконно виготовленої
продукції та обладнання для її виготовлення.

   2. Незаконне  виготовлення  алкогольних напоїв, тютюнових
виробів або інших підакцизних товарів, шляхом відкриття підпільних
цехів  або з використанням обладнання, що забезпечує масове
виробництво таких товарів, або вчинене особою, яка раніше була
засуджена за цією статтею, -

   карається штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від
трьох до п'яти років, з конфіскацією незаконно виготовленої
продукції та обладнання для її виготовлення.

   3. Незаконне виготовлення товарів, зазначених у частинах
першій  або  другій  цієї статті, з недоброякісної сировини
(матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а
так само незаконний збут таких товарів, що призвело до отруєння
людей чи інших тяжких наслідків, -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років  з  вилученням  та знищенням вироблених товарів та з
конфіскацією обладнання для її виготовлення.

   Стаття 205. Фіктивне підприємництво

   1. Фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання
суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою
прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності,
щодо яких є заборона, -

   карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років.

   2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або заподіяли
велику матеріальну шкоду державі, банкові, кредитним установам,
іншим юридичним особам або громадянам, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.

   П р и м і т к а. Матеріальна шкода, яка заподіяна фізичним
особам, вважається великою, якщо вона у двісті і більше разів
перевищує  неоподатковуваний  мінімум  доходів  громадян,  а
матеріальна шкода, яка заподіяна державі або юридичним особам,
вважається великою, якщо вона у тисячу і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

   Стаття 206. Протидія законній господарській діяльності

   1. Протидія  законній  господарській  діяльності,  тобто
протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю чи
обмежити її, укласти угоду або не виконувати укладену угоду,
виконання (невиконання) якої може заподіяти матеріальної шкоди або
обмежити  законні  права  чи  інтереси того, хто займається
господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над
потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення
їхнього майна за відсутності ознак вимагання, -

   караються виправними роботами на строк до двох років або
обмеженням волі на строк до трьох років.

   2. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою
групою осіб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних
ушкоджень, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для
життя і здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.

   3. Протидія  законній  господарській  діяльності, вчинена
організованою групою, або службовою особою  з  використанням
службового становища, або поєднана з насильством, небезпечним для
життя чи здоров'я, або така, що заподіяла велику шкоду чи
спричинила інші тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   П р и м і т к а. Матеріальна шкода вважається великою, якщо
вона у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян.

   Стаття 207. Ухилення від повернення виручки в іноземній
         валюті

   1. Умисне ухилення службових осіб підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності або осіб, які здійснюють
господарську  діяльність  без створення юридичної особи, від
повернення в Україну у передбачені законом строки виручки в
іноземній  валюті від реалізації на експорт товарів (робіт,
послуг), або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї
виручки, а також умисне приховування будь-яким способом такої
виручки, товарів або інших матеріальних цінностей, -

   карається штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами до двох років,
або обмеженням волі на строк до трьох років.

   2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, а також умисне ухилення від повернення виручки в
іноземній валюті, товарів або інших матеріальних  цінностей,
отриманих від цієї виручки, або умисне приховування будь-яким
способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей у
великих розмірах -

   караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років
або позбавленням волі на строк до трьох років.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо вони вчинені в особливо великих розмірах, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

   П р и м і т к а. 1. Ухилення  від  повернення  виручки  в
іноземній  валюті, товарів або інших матеріальних цінностей,
отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом
такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються
вчиненими у великому розмірі, якщо ця виручка, товари або інші
матеріальні  цінності  в  тисячу і більше разів перевищують
неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у перерахунку у валюту
України  за офіційним курсом національної валюти, визначеним
Національним  банком  України,  на  останній  день  строку,
передбаченого законодавством для перерахування виручки в іноземній
валюті з-за кордону).

   2. Ухилення  від повернення виручки в іноземній валюті,
товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї
виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів
або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими в особливо
великому розмірі, якщо ця виручка, товари або інші матеріальні
цінності у три тисячі і більше разів перевищують неоподатковуваний
мінімум доходів громадян (у перерахунку у валюту України за
офіційним курсом національної валюти, визначеним Національним
банком  України,  на  останній  день  строку,  передбаченого
законодавством для перерахування виручки в іноземній валюті з-за
кордону).

   Стаття 208. Незаконне відкриття або використання за
         межами України валютних рахунків

   1. Незаконне, з порушенням встановленого законом порядку,
відкриття або використання за межами України валютних рахунків
фізичних осіб, вчинене громадянином України, що постійно проживає
на її території, а так само валютних рахунків юридичних осіб, що
діють на території України, вчинене службовою особою підприємства,
установи чи організації або за її дорученням іншою особою, а також
вчинення зазначених дій особою, яка здійснює  підприємницьку
діяльність без створення юридичної особи, -

   караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох
років, з конфіскацією валютних цінностей, що знаходяться на
зазначених вище рахунках.

   2. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою
групою осіб, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією валютних
цінностей, що знаходяться на зазначених вище рахунках.

   Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних
         злочинним шляхом

   1. Вчинення фінансової операції чи укладення угоди з коштами
або іншим майном, одержаними  внаслідок  вчинення  суспільно
небезпечного  протиправного діяння, що передувало легалізації
(відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих  на
приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або
іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно,
джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само
набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна,
одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного
діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років
з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого
майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

   2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені
повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому
розмірі, -

   караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів
або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією
майна.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, -

   караються позбавленням волі  на  строк  від  восьми  до
п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією
коштів  або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з
конфіскацією майна.

   Примітка. 1. Суспільно небезпечним протиправним діянням, що
передувало легалізації (відмиванню) доходів, відповідно до цієї
статті є діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено
покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох і більше
років (за винятком діянь, передбачених статтями 207 і  212
Кримінального кодексу України) або яке визнається злочином за
кримінальним законом іншої держави і за таке ж саме діяння
передбачена відповідальність Кримінальним кодексом України та
внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи.

   2. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних  злочинним
шляхом, визнається вчиненою у великому розмірі, якщо предметом
злочину були кошти або інше майно на суму, що перевищує шість
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

   3. Легалізація  (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, визнається вчиненою в особливо великому розмірі, якщо
предметом злочину були кошти або інше майно на суму, що перевищує
вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

( Стаття  209  в  редакції  Закону N 430-IV ( 430-15 ) від
16.01.2003 - набуває чинності 11.06.2003 )

   Стаття 209-1. Умисне порушення вимог законодавства про
          запобігання та протидію легалізації
          (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
          шляхом

   1. Повторне  умисне  неподання  інформації про фінансові
операції або повторне умисне подання завідомо  недостовірної
інформації про фінансові операції, які підлягають внутрішньому або
обов'язковому фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому
органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, -

   карається штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох
років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на
строк до трьох років.

   2. Незаконне розголошення у будь-якому вигляді інформації,
яка надається спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з
питань фінансового моніторингу, особою, якій ця інформація стала
відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, -

   карається штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на
строк до трьох років.

( Кодекс доповнено статтею 209-1 згідно із Законом N 430-IV
( 430-15 ) від 16.01.2003 - набуває чинності 11.06.2003 )

   Стаття 210. Порушення законодавства про бюджетну систему
         України

   1. Використання службовою особою бюджетних коштів усупереч їх
цільовому призначенню або в обсягах, що перевищують затверджені
межі видатків, а так само недотримання вимог щодо пропорційного
скорочення видатків бюджету чи пропорційного фінансування видатків
бюджетів усіх рівнів, як це  встановлено  чинним  бюджетним
законодавством, якщо предметом цих діянь були бюджетні кошти у
великих розмірах, -

   караються штрафом від ста до трьохсот  неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років або без такого.

   2. Ті самі діяння, предметом яких були бюджетні кошти в
особливо великих розмірах або вчинені повторно, або за попередньою
змовою групою осіб, -

   караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років
або позбавленням волі на строк від двох до восьми років, з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

   П р и м і т к а. 1. До бюджетних коштів належать кошти, що
включаються у бюджети всіх рівнів незалежно від джерела їх
формування.

   2. Великим розміром бюджетних коштів відповідно до статей
210, 211 цього Кодексу вважається сума, що в тисячу і більше разів
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

   3. Особливо великим розміром бюджетних коштів відповідно до
статей 210, 211 цього Кодексу вважається сума, що в три тисячі і
більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

   Стаття 211. Видання нормативно-правових або розпорядчих
         актів, які змінюють доходи і видатки бюджету
         всупереч встановленому законом порядку

   1. Видання  службовою  особою  нормативно-правових  або
розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч
встановленому законом порядку, якщо предметом таких дій були
бюджетні кошти у великих розмірах, -

   карається штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або
позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років.

   2. Ті самі дії, предметом яких були бюджетні кошти в особливо
великих розмірах або вчинені повторно, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.

   Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів,
         інших обов'язкових платежів

   1. Умисне  ухилення  від сплати податків, зборів, інших
обов'язкових платежів, що входять в  систему  оподаткування,
введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою
підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності
або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення
юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх
сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до
бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -

   карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

   2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб,
або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи
державних цільових фондів коштів у великих розмірах, -

   караються штрафом  від  п'ятисот  до   двох   тисяч
неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян або виправними
роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до
п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

   3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї
статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати
податків, зборів, інших обов'язкових платежів, або якщо вони
призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних
цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

   4. Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною
першою та другою цієї статті, звільняється від кримінальної
відповідальності, якщо вона до притягнення  до  кримінальної
відповідальності сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а
також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою
(фінансові санкції, пеня).

   П р и м і т к а. Під значним розміром коштів слід розуміти
суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в тисячу
і  більше  разів  перевищують  установлений  законодавством
неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під великим розміром
коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових
платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений
законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під
особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податків,
зборів, інших обов'язкових платежів, які в п'ять тисяч і більше
разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний
мінімум доходів громадян.


   Стаття 213. Порушення порядку здійснення операцій з
         металобрухтом

   1. Здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів
без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії),
одержання якого передбачено законодавством, або надання приміщень
та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та
збуту металобрухту, організація незаконних пунктів прийому, схову
та збуту металобрухту -

   карається штрафом  від ста до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або громадськими роботами від ста до
двохсот годин.

   2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони
вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією
статтею, -

   караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років.

   Стаття 214. Порушення правил здачі дорогоцінних металів
         і дорогоцінного каміння

   Ухилення від передбачених законом обов'язкової здачі  на
афінаж або обов'язкового продажу видобутих із надр, отриманих із
вторинної сировини, піднятих чи знайдених дорогоцінних металів чи
дорогоцінного каміння, якщо це діяння вчинене у великому розмірі,
а також ухилення від обов'язкової здачі на афінаж або для
обов'язкового   продажу  скуплених  дорогоцінних  металів,
дорогоцінного каміння, ювелірних чи побутових виробів з них або
лому таких виробів, -

   карається штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох
років.

   П р и м і т к а. Порушення правил здачі дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння визнається здійсненим у великому розмірі,
якщо вартість вказаних у цій статті предметів, не зданих або не
проданих, перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

   Стаття 215. Підроблення знаків поштової оплати і проїзних
         квитків

   Виготовлення з метою збуту, збут або використання завідомо
підроблених  знаків  поштової  оплати,  маркованої продукції,
міжнародних купонів  для  відповіді,  посвідчень  особи  для
міжнародного поштового обміну, відбитків маркувальних машин, а
також  квитків  залізничного,  водного,  повітряного  або
автомобільного  транспорту  та  інших  проїзних документів і
документів на перевезення вантажу -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або обмеженням волі на строк до трьох років.

   Стаття 216. Незаконне виготовлення, підроблення,
         використання або збут незаконно
         виготовлених, одержаних чи підроблених
         марок акцизного збору чи контрольних марок

   1. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут
незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного
збору або контрольних марок для маркування упаковок примірників
аудіовізуальних творів та фонограм чи голографічних захисних
елементів -

   караються штрафом  від ста до трьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до
чотирьох років.

   2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, -

   караються штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від
трьох до п'яти років з конфіскацією  товарів, промаркованих
підробленими марками чи голографічними захисними елементами.

   Стаття 217. Незаконне виготовлення, збут або використання
         державного пробірного клейма

   1. Незаконне виготовлення, збут або використання державного
пробірного клейма -

   карається штрафом  від ста до трьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох
років.

   2. Ті самі дії, вчинені повторно, -

   караються штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох
до п'яти років.

   Стаття 218. Фіктивне банкрутство

   Завідомо неправдива офіційна заява громадянина - засновника
або власника суб'єкта господарської діяльності, а також службової
особи суб'єкта господарської діяльності, а так само громадянина -
суб'єкта підприємницької діяльності про фінансову неспроможність
виконання вимог з боку кредиторів і зобов'язань перед бюджетом,
якщо такі дії завдали великої матеріальної шкоди кредиторам або
державі, -

   караються штрафом  від семисот п'ятдесяти до двох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі
на строк до трьох років.

   П р и м і т к а. У статтях 218-223 цього Кодексу матеріальна
шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

   Стаття 219. Доведення до банкрутства

   Доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів,
іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб
вчинення власником або службовою особою суб'єкта господарської
діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності
суб'єкта  господарської  діяльності, якщо це завдало великої
матеріальної шкоди державі чи кредитору, -

   карається штрафом від п'ятисот до восьмисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.

   Стаття 220. Приховування стійкої фінансової неспроможності

   Умисне приховування громадянином - засновником або власником
суб'єкта господарської діяльності, а також службовою  особою
суб'єкта  господарської  діяльності  своєї стійкої фінансової
неспроможності шляхом подання недостовірних відомостей, якщо це
завдало великої матеріальної шкоди кредиторові, -

   карається штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох
років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.

   Стаття 221. Незаконні дії у разі банкрутства

   Умисне приховування майна або майнових обов'язків, відомостей
про майно, передача майна в інше володіння або його відчуження чи
знищення, а також фальсифікація, приховування  або  знищення
документів, які відображають господарську чи фінансову діяльність,
якщо ці дії вчинені громадянином - засновником або власником
суб'єкта  господарської діяльності, а також службовою особою
суб'єкта господарської діяльності у разі банкрутства і завдали
великої матеріальної шкоди, -

   караються штрафом  від ста до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до трьох місяців з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

   Стаття 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами

   1. Надання громадянином-підприємцем  або  засновником  чи
власником суб'єкта господарської діяльності, а також службовою
особою суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої
інформації органам державної влади, органам влади Автономної
Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або
іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій,
кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину
проти власності -

   карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.

   2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали
великої матеріальної шкоди, -

   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

   Стаття 223. Порушення порядку випуску (емісії) та обігу
         цінних паперів

   1. Випуск (емісія) громадянином або службовою особою суб'єкта
господарської діяльності цінних паперів у формі їх відкритого
розміщення без реєстрації емісії у встановленому законом порядку -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох  років,  або
виправними роботами на строк до двох років.

   2. Внесення  громадянином  або службовою особою суб'єкта
господарської діяльності в документи, які подаються для реєстрації
емісії цінних паперів, завідомо недостовірної інформації, а також
затвердження таких документів, якщо ці дії заподіяли велику
матеріальну шкоду інвесторові, -

   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися  певною  діяльністю на строк до п'яти років, або
обмеженням волі на строк до трьох років.

   Стаття 224. Виготовлення, збут та використання
         підроблених недержавних цінних паперів

   1. Виготовлення з метою збуту, збут чи використання іншим
чином підроблених недержавних цінних паперів -

   караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

   2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони
вчинені повторно або якщо вони завдали великої матеріальної
шкоди, -

   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо вони вчинені організованою групою або якщо вони завдали
особливо великої матеріальної шкоди, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до семи років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

   П р и м і т к а. 1. Повторним у статті 224 визнається злочин,
вчинений особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений цією
статтею або статтею 199 цього Кодексу.

   2. Відповідно до цієї статті матеріальна шкода вважається
великою,  якщо  вона  у  триста  і  більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а особливо великою -
така, що у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян.

   Стаття 225. Обман покупців та замовників

   1. Умисне обмірювання, обважування, обраховування чи інший
обман покупців або замовників під час реалізації товарів або
надання послуг, якщо ці дії вчинені у значних розмірах, -

   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста до
двохсот годин, або виправними роботами на строк до двох років, з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

   2. Ті самі діяння, вчинені особою, раніше судимою за обман
покупців чи замовників, -

   караються штрафом  від ста до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.

   П р и м і т к а. Обманом  покупців та замовників у значних
розмірах  слід  вважати  обман,  що  спричинив громадянинові
матеріальну шкоду в сумі, що перевищує три неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.

   Стаття 226. Фальсифікація засобів вимірювання

   1. Виготовлення або перероблення з метою використання чи
збуту, а також збут фальсифікованих вимірювальних приладів чи
інструментів -

   караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або
виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк
до трьох місяців.

   2. Ті самі дії, вчинені особою, яка була засуджена за цією
статтею, -

   караються штрафом  від  ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років.

   Стаття 227. Випуск або реалізація недоброякісної продукції

   Випуск на товарний ринок або інша реалізація споживачам
недоброякісної, тобто такої, що не  відповідає  встановленим
стандартам, нормам, правилам і технічним умовам, або некомплектної
продукції та товарів, якщо такі дії вчинені у великих розмірах, -

   караються штрафом від ста до  двохсот  неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, з позбавленням права обіймати певні посади  чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

   П р и м і т к а. Під випуском або реалізацією недоброякісної
продукції, вчиненими у великих розмірах, слід вважати розміри, що
перевищують триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

   Стаття 228. Примушування до антиконкурентних
         узгоджених дій

   1. Примушування до антиконкурентних узгоджених дій,  які
заборонені законом про захист економічної конкуренції, шляхом
насильства чи  заподіяння  матеріальної  шкоди  або  погрози
застосування насильства чи заподіяння такої шкоди -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

   2. Ті самі дії, вчинені організованою групою або особою,
раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -

   караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років.
(  Стаття 228 в редакції Закону N 669-IV ( 669-15 ) від
03.04.2003 )

   Стаття 229. Незаконне використання знака для товарів
         і послуг, фірмового найменування,
         кваліфікованого зазначення походження товару

   1. Незаконне  використання  знака для товарів і послуг,
фірмового найменування, кваліфікованого зазначення  походження
товару, або інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це
завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, -

   караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або позбавленням волі на той самий  строк,  з
конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які
спеціально використовувались для її виготовлення.

   2. Ті самі дії, якщо вони вчинені  повторно,  або  за
попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди в
особливо великому розмірі, -

   караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які
спеціально використовувались для її виготовлення.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені службовою особою з використанням службового становища щодо
підлеглої особи, -

   караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до
трьох років.

   Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою у великому
розмірі, якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо
великому розмірі - якщо її розмір у тисячу і більше разів
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
( Стаття 229  в  редакції  Закону N 850-IV ( 850-15 ) від
22.05.2003 )


   ( Статтю 230 виключено на підставі Закону N 669-IV ( 669-15 )
від 03.04.2003 )


   Стаття 231. Незаконне збирання з метою використання
         або використання відомостей, що
         становлять комерційну таємницю

   Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять
комерційну таємницю, з метою розголошення чи іншого використання
цих  відомостей  (комерційне  шпигунство), а також незаконне
використання таких відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду
суб'єкту господарської діяльності, -

   караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти
років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

   Стаття 232. Розголошення комерційної таємниці

   Умисне розголошення  комерційної  таємниці  без згоди її
власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною
або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших
особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської
діяльності, -

   карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі
на той самий строк.

   Стаття 233. Незаконна приватизація державного, комунального
         майна

   1. Приватизація  державного,  комунального  майна  шляхом
заниження  його  вартості через визначення її у спосіб, не
передбачений законом, або використання підроблених приватизаційних
документів, а також сама приватизація майна, яке не підлягає
приватизації згідно з законом, або приватизація неправомочною
особою -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.

   2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, якщо воно
призвело до незаконної приватизації майна державної чи комунальної
власності в великих розмірах або вчинене  групою  осіб  за
попередньою змовою, -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років з конфіскацією майна або без такої.

   П р и м і т к а. Великим розміром, передбаченим у цій статті,
визнається незаконна приватизація майна на суму, що у тисячу і
більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

   Стаття 234. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів

   1. Продаж або інша незаконна передача приватизаційних паперів
особою, яка не є власником цих документів, їх купівля або
розміщення та інші операції з приватизаційними документами без
належного дозволу -

   караються штрафом  від ста до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або обмеженням волі на той самий строк.

   2. Ті самі дії, вчинені повторно або особою, раніше судимою
за один із злочинів, передбачених статтями 233,  235,  або
організованою групою, або з використанням службового становища, -

   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   3. Викрадення приватизаційних паперів -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

   Стаття 235. Недотримання особою обов'язкових умов
         щодо приватизації державного, комунального
         майна або підприємств та їх подальшого
         використання

   Подання неправдивих відомостей у декларації щодо походження
коштів, за які приватизується державне, комунальне майно або
підприємство, та інших документах, необхідних для їх приватизації,
недотримання вимог щодо подальшого використання приватизованого
об'єкта та інших обов'язкових умов щодо приватизації, встановлених
законами та іншими нормативно-правовими актами, -

   караються штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років.

             Р о з д і л VIII

           ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

   Стаття 236. Порушення правил екологічної безпеки

   Порушення порядку проведення екологічної експертизи, правил
екологічної безпеки під час проектування, розміщення, будівництва,
реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації та ліквідації
підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об'єктів, якщо це
спричинило  загибель  людей,  екологічне  забруднення значних
територій або інші тяжкі наслідки, -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.

   Стаття 237. Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків
         екологічного забруднення

   Ухилення від  проведення  або  неналежне  проведення  на
території, що зазнала забруднення небезпечними речовинами або
випромінюванням, дезактиваційних чи інших відновлювальних заходів
щодо ліквідації або усунення наслідків екологічного забруднення
особою, на яку покладено такий обов'язок, якщо це спричинило
загибель людей або інші тяжкі наслідки, -

   карається обмеженням волі на строк до п'яти років  або
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років.

   Стаття 238. Приховування або перекручення відомостей про
         екологічний стан або захворюваність населення

   1. Приховування або умисне перекручення службовою особою
відомостей про екологічний, в тому числі радіаційний, стан, який
пов'язаний із забрудненням земель, водних ресурсів, атмосферного
повітря, харчових продуктів і продовольчої сировини і такий, що
негативно впливає на здоров'я людей, рослинний та тваринний світ,
а також про стан захворюваності населення в районах з підвищеною
екологічною небезпекою -

   караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років, або обмеженням волі на
строк до трьох років.

   2. Ті  самі діяння, вчинені повторно або в місцевості,
оголошеній зоною надзвичайної екологічної ситуації, або такі, що
спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -

   караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років або без такого.

   Стаття 239. Забруднення або псування земель

   1. Забруднення або псування земель речовинами, відходами чи
іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або
довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило
небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, -

   караються штрафом  до двохсот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

   2. Ті самі діяння, що спричинили загибель людей, їх масове
захворювання або інші тяжкі наслідки, -

   караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років або без такого.

   Стаття 240. Порушення правил охорони надр

   1. Порушення  встановлених правил охорони надр, якщо це
створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, а також
незаконне видобування корисних копалин, крім загальнопоширених, -

   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.

   2. Ті самі діяння, вчинені на територіях  та  об'єктах
природно-заповідного фонду або повторно, або якщо вони спричинили
загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки, -

   караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно
добутого і знарядь видобування.

   Стаття 241. Забруднення атмосферного повітря

   1. Забруднення або  інша  зміна  природних  властивостей
атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров'я людей або для
довкілля речовинами, відходами або іншими матеріалами промислового
чи іншого виробництва внаслідок порушення спеціальних правил, якщо
це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля, -

   караються штрафом від ста до  двохсот  неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на той самий строк або без такого.

   2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей або
інші тяжкі наслідки, -

   караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк, із позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років або без такого.

   Стаття 242. Порушення правил охорони вод

   1. Порушення правил охорони вод (водних об'єктів), якщо це
спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод і водоносних
горизонтів,  джерел питних, лікувальних вод або зміну їхніх
природних властивостей, або виснаження водних джерел і створило
небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля, -

   карається штрафом  від  ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або
обмеженням волі на той самий строк.

   2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили  загибель  або
захворювання  людей,  масову  загибель об'єктів тваринного і
рослинного світу або інші тяжкі наслідки, -

   караються обмеженням волі на строк до п'яти років  або
позбавленням волі на той самий строк.

   Стаття 243. Забруднення моря

   1. Забруднення  моря  в  межах  внутрішніх  морських чи
територіальних вод України або в межах вод виключної (морської)
економічної зони України матеріалами чи речовинами, шкідливими для
життя чи здоров'я людей, або відходами внаслідок  порушення
спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя чи
здоров'я людей або живих ресурсів моря чи могло перешкодити
законним видам використання моря, а також незаконне скидання чи
поховання в межах внутрішніх морських чи територіальних вод
України або у відкритому морі зазначених матеріалів, речовин і
відходів -

   караються штрафом від трьохсот до восьмисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років або без такого.

   2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили  загибель  або
захворювання  людей,  масову  загибель об'єктів тваринного і
рослинного світу або інші тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років або без такого.

   3. Неповідомлення спеціально відповідальними за те особами
морських та повітряних суден або інших засобів і споруд, що
знаходяться в морі, адміністрації найближчого порту України,
іншому уповноваженому органу або особі, а у разі скидання з метою
поховання - і організації, яка видає дозволи на  скидання,
інформації про підготовлюване або здійснене внаслідок крайньої
потреби скидання чи невідворотні втрати ними в межах внутрішніх
морських і територіальних вод України або у відкритому морі
шкідливих речовин чи сумішей, що містять такі речовини понад
встановлені норми, інших відходів, якщо це створило небезпеку для
життя, здоров'я людей або живих ресурсів моря чи могло завдати
шкоди зонам лікування і відпочинку або перешкодити іншим законним
видам використання моря, -

   карається штрафом від ста до  двохсот  неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або
обмеженням волі на строк до трьох років.

   Стаття 244. Порушення законодавства про
         континентальний шельф України

   1. Порушення законодавства про континентальний шельф України,
що заподіяло істотну шкоду, а також невжиття особою, що відповідає
за експлуатацію технологічних установок або інших джерел небезпеки
в зоні безпеки, заходів для захисту живих організмів моря від дії
шкідливих відходів або небезпечних випромінювань та енергії, якщо
це створило небезпеку їх загибелі або загрожувало життю чи
здоров'ю людей, -

   караються штрафом від ста до  двохсот  неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років, або позбавленням волі на строк до  двох  років,  з
конфіскацією всіх знарядь, якими користувалася винувата особа для
вчинення злочину або без такої.

   2. Дослідження, розвідування, розробка природних багатств та
інші роботи на континентальному шельфі України, які провадяться
іноземцями, якщо це не передбачено договором між Україною і
заінтересованою іноземною державою, згода на обов'язковість якого
надана Верховною Радою України або спеціальним дозволом, виданим у
встановленому законом порядку, -

   караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців,
з конфіскацією обладнання.

   Стаття 245. Знищення або пошкодження лісових масивів

   1. Знищення  або  пошкодження  лісових  масивів, зелених
насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць або інших
таких насаджень вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом -

   караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк.

   2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей,
масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   Стаття 246. Незаконна порубка лісу

   Незаконна порубка дерев і чагарників у лісах, захисних та
інших лісових насадженнях, що заподіяло істотну шкоду, а також
вчинення таких дій у заповідниках або на територіях та об'єктах
природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних
лісах -

   карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі
на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого.

   Стаття 247. Порушення законодавства про захист рослин

   Порушення правил, установлених для боротьби зі шкідниками і
хворобами рослин, та інших вимог законодавства про захист рослин,
що спричинило тяжкі наслідки, -

   карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або обмеженням волі на строк до двох років.

   Стаття 248. Незаконне полювання

   1. Порушення правил полювання, якщо воно заподіяло істотну
шкоду, а також незаконне полювання в заповідниках або на інших
територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або полювання
на звірів, птахів чи інші види тваринного світу, що занесені до
Червоної книги України, -

   караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян  або  обмеженням волі на строк до трьох років, з
конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього добутого.

   2. Ті самі дії, якщо вони вчинені службовою особою  з
використанням службового становища, або за попередньою змовою
групою осіб, або способом масового знищення звірів, птахів чи
інших видів тваринного світу, або з використанням транспортних
засобів, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією
статтею, -

   караються штрафом  від  ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти
років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією
знарядь і засобів полювання та всього добутого.

   Стаття 249. Незаконне зайняття рибним, звіриним або
         іншим водним добувним промислом

   1. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним
добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду, -

   карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян  або  обмеженням волі на строк до трьох років, з
конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.

   2. Ті самі діяння, якщо вони вчинені способом масового
знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу або особою,
раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -

   караються штрафом від ста до  двохсот  неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією
знарядь і засобів промислу та всього добутого.


   Стаття 250. Проведення вибухових робіт з порушенням
         правил охорони рибних запасів

   Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних
запасів або диких водних тварин -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням
волі на строк до трьох років.

   Стаття 251. Порушення ветеринарних правил

   Порушення ветеринарних  правил,  яке спричинило поширення
епізоотії або інші тяжкі наслідки, -

   карається штрафом від ста до  двохсот  неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або
обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на
той самий строк.

   Стаття 252. Умисне знищення або пошкодження територій,
         взятих під охорону держави, та об'єктів
         природно-заповідного фонду

   1. Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під
охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду -

   карається штрафом  від  ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років.

   2. Ті  самі  дії,  вчинені  шляхом  підпалу  або іншим
загальнонебезпечним способом, якщо це спричинило загибель людей
або інші тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років.

   Стаття 253. Проектування чи експлуатація споруд без
         систем захисту довкілля

   1. Розробка і здача проектів, іншої аналогічної документації
замовнику службовою чи спеціально уповноваженою  особою  без
обов'язкових інженерних систем захисту довкілля або введення
(прийом) в експлуатацію споруд без такого захисту, якщо вони
створили небезпеку тяжких технологічних аварій або екологічних
катастроф, загибелі або масового захворювання населення або інших
тяжких наслідків, -

   карається позбавленням  права  обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю на строк до трьох років або обмеженням
волі на той самий строк.

   2. Ті самі дії, якщо вони спричинили наслідки, передбачені
частиною першою цієї статті, -

   караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років
або позбавленням волі на строк до п'яти років.

   Стаття 254. Безгосподарське використання земель

   Безгосподарське використання  земель,  якщо це спричинило
тривале зниження або втрату їх родючості, виведення земель з
сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення
структури грунту, -

   караються штрафом до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох
років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на
строк до трьох років або без такого.

             Р о з д і л IX

        ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

   Стаття 255. Створення злочинної організації

   1. Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого
чи  особливо  тяжкого  злочину,  а  також керівництво такою
організацією або участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних
такою організацією, а також організація, керівництво чи сприяння
зустрічі (сходці)  представників  злочинних  організацій  або
організованих  груп для розроблення планів і умов спільного
вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності
чи  координації  дій  об'єднань  злочинних  організацій  або
організованих груп -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років.

   2. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім
організатора або керівника злочинної організації, за вчинення
злочину, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо вона
добровільно заявила про створення злочинної організації або участь
у ній та активно сприяла її розкриттю.

   Стаття 256. Сприяння учасникам злочинних організацій
         та укриття їх злочинної діяльності

   1. Заздалегідь не обіцяне сприяння  учасникам  злочинних
організацій та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання
приміщень, сховищ, транспортних засобів, інформації, документів,
технічних пристроїв, грошей, цінних паперів, а також заздалегідь
не обіцяне здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють їх
злочинній діяльності, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.

   2. Ті самі дії, вчинені службовою особою або повторно, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.

   Стаття 257. Бандитизм

   Організація озброєної банди з метою нападу на підприємства,
установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій
банді або у вчинюваному нею нападі -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти
років з конфіскацією майна.

   Стаття 258. Терористичний акт

   1. Терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення
вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя
чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи
настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з
метою  порушення  громадської безпеки, залякування населення,
провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з
метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій
органами державної влади чи органами місцевого самоврядування,
службовими особами цих органів, об'єднаннями громадян, юридичними
особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних,
релігійних чи інших поглядів винного (терориста), а також погроза
вчинення зазначених дій з тією самою метою -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, або якщо вони призвели до заподіяння значної майнової
шкоди чи інших тяжких наслідків, -

   караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
що призвели до загибелі людини, -

   караються позбавленням  волі  на  строк  від  десяти до
п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

   4. Створення  терористичної  групи  чи  терористичної
організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у
ній, а так само матеріальне, організаційне чи інше сприяння
створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної
організації -

   караються позбавленням волі  на  строк  від  восьми  до
п'ятнадцяти років.

   5. Звільняється від кримінальної відповідальності за діяння,
передбачене в частині четвертій цієї  статті,  особа,  крім
організатора і керівника, яка добровільно повідомила про нього
правоохоронний орган і сприяла припиненню існування або діяльності
терористичної  групи  чи організації або розкриттю злочинів,
вчинених у зв'язку із створенням або діяльністю такої групи чи
організації, якщо в її діях немає складу іншого злочину.

   Стаття 259. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу
         безпеці громадян, знищення чи пошкодження
         об'єктів власності

   1. Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху,
підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими
тяжкими наслідками, -

   карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк до п'яти років.

   2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки або
вчинене повторно, -

   карається позбавленням волі на строк від двох до семи років.
( Стаття 259 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3075-III
( 3075-14 ) від 07.03.2002 )

   Стаття 260. Створення не передбачених законом
         воєнізованих або збройних формувань

   1. Створення не передбачених законами України воєнізованих
формувань або участь у їх діяльності -

   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   2. Створення не передбачених законом збройних формувань або
участь у їх діяльності -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.

   3. Керівництво зазначеними в частинах першій або другій цієї
статті  формуваннями,  їх фінансування, постачання їм зброї,
боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   4. Участь у складі передбачених частинами першою або другою
цієї статті формувань у нападі на  підприємства,  установи,
організації чи на громадян -

   карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років.

   5. Діяння, передбачене частиною четвертою цієї статті, що
призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, -

   карається позбавленням  волі  на  строк  від  десяти до
п'ятнадцяти років.

   6. Звільняється від кримінальної відповідальності за цією
статтею особа, яка перебувала в складі зазначених у цій статті
формувань, за дії, передбачені частинами першою або другою цієї
статті, якщо вона добровільно вийшла з такого формування і
повідомила про його існування органи державної влади чи органи
місцевого самоврядування.

   П р и м і т к а. 1. Під   воєнізованими  слід  розуміти
формування, які мають організаційну структуру військового типу, а
саме: єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, і в яких
проводиться військова або стройова чи фізична підготовка.

   2. Під збройними формуваннями слід розуміти  воєнізовані
групи, які незаконно мають на озброєнні придатну для використання
вогнепальну, вибухову чи іншу зброю.

   Стаття 261. Напад на об'єкти, на яких є предмети, що
         становлять підвищену небезпеку для оточення

   Напад на  об'єкти, на яких виготовляються, зберігаються,
використовуються або якими транспортуються радіоактивні, хімічні,
біологічні чи вибухонебезпечні матеріали, речовини, предмети, з
метою захоплення, пошкодження або знищення цих об'єктів -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років.

   Стаття 262. Викрадення, привласнення, вимагання
         вогнепальної зброї, бойових припасів,
         вибухових речовин чи радіоактивних
         матеріалів або заволодіння ними шляхом
         шахрайства або зловживанням службовим
         становищем

   1. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї
(крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових
речовин, вибухових пристроїв чи радіоактивних матеріалів або
заволодіння ними шляхом шахрайства -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

   2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, а також заволодіння предметами, що перелічені в
частині першій цієї статті, шляхом зловживання службової особи
своїм службовим становищем -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   3. Дії, передбачені частинами першою чи другою цієї статті,
якщо  вони  вчинені  організованою  групою,  розбій з метою
викрадення вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської),
бойових припасів, вибухових речовин або радіоактивних матеріалів,
а  також  вимагання  цих предметів, поєднане з насильством,
небезпечним для життя і здоров'я, -

   караються позбавленням волі  на  строк  від  десяти  до
п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

   Стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими
         припасами або вибуховими речовинами

   1. Носіння, зберігання, придбання, виготовлення,  ремонт,
передача  чи  збут  вогнепальної зброї (крім гладкоствольної
мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових
пристроїв без передбаченого законом дозволу -

   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   2. Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських
ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом
дозволу -

   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти
років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

   3. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка
вчинила злочин, передбачений частинами першою або другою цієї
статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові
припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

   Стаття 264. Недбале зберігання вогнепальної зброї
         або бойових припасів

   Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів,
якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -

   карається обмеженням волі на строк до трьох років  або
позбавленням волі на той самий строк.

   Стаття 265. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами

   1. Придбання, носіння, зберігання, використання, передача,
видозмінення, знищення, розпилення або руйнування радіоактивних
матеріалів  (джерел  іонізуючого випромінювання, радіоактивних
речовин або ядерних матеріалів, що перебувають у будь-якому
фізичному стані в установці або виробі чи в іншому вигляді) без
передбаченого законом дозволу -

   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   2. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей або інші
тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   Стаття 266. Погроза вчинити викрадання або використати
         радіоактивні матеріали

   1. Погроза вчинити викрадання радіоактивних матеріалів з
метою примусити фізичну або юридичну особу, міжнародну організацію
або державу вчинити будь-яку дію або утриматися від неї, якщо були
підстави побоюватися здійснення цієї погрози, -

   карається позбавленням волі на строк до трьох років.

   2. Погроза використати радіоактивні  матеріали  з  метою
спричинення загибелі людей або інших тяжких наслідків, якщо були
підстави побоюватися здійснення цієї погрози, -

   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

   Стаття 267. Порушення правил поводження з вибуховими,
         легкозаймистими та їдкими речовинами або
         радіоактивними матеріалами

   1. Порушення  правил  зберігання,  використання,  обліку,
перевезення вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або
інших правил поводження з ними, а також незаконне пересилання цих
речовин чи матеріалів поштою або вантажем, якщо це порушення
створило небезпеку загибелі людей або настання інших тяжких
наслідків, -

   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі
на строк до трьох років.

   2. Ті самі діяння, а також незаконне пересилання поштою або
багажем легкозаймистих або їдких речовин, якщо вони спричинили
загибель людей або інші тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти
років.

   Стаття 268. Незаконне ввезення на територію України
         відходів і вторинної сировини

   1. Ввезення на територію України чи транзит  через  її
територію відходів або вторинної сировини без належного дозволу -

   караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

   2. Ввезення на територію України чи транзит  через  її
територію  речовин або матеріалів, що належать до категорії
небезпечних відходів, які забороняються до ввезення, -

   караються штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох
років.

   Стаття 269. Незаконне перевезення на повітряному
         судні вибухових або легкозаймистих речовин

   1. Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або
легкозаймистих речовин -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або позбавленням волі на той самий строк.

   2. Ті самі дії, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі
наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.

   Стаття 270. Порушення встановлених законодавством
         вимог пожежної безпеки

   1. Порушення  встановлених  законодавством вимог пожежної
безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно
шкоду здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі, -

   карається штрафом  від  п'ятдесяти  до  ста  двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  або  виправними
роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до
трьох років.

   2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей,
майнову шкоду в особливо великому  розмірі  або інші тяжкі
наслідки, -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.

   П р и м і т к а. Майнова  шкода  вважається  заподіяною у
великих розмірах, якщо прямі збитки становлять суму, яка в триста
і  більше  разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян, а в особливо великих розмірах - якщо прямі збитки
становлять  суму,  яка  в  тисячу і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

             Р о з д і л X

        ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА

   Стаття 271. Порушення вимог законодавства про
         охорону праці

   1. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових
актів про охорону праці службовою особою підприємства, установи,
організації  або  громадянином  -  суб'єктом  підприємницької
діяльності,  якщо  це  порушення  заподіяло  шкоду  здоров'ю
потерпілого, -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або обмеженням волі на той самий строк.

   2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або
інші тяжкі наслідки, -

   карається виправними роботами на строк до двох років або
обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на
строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

   Стаття 272. Порушення правил безпеки під час виконання
         робіт з підвищеною небезпекою

   1. Порушення правил безпеки під час виконання робіт  з
підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві
особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило
загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або
заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років або без такого.

   2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або
інші тяжкі наслідки, -

   карається обмеженням  волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на строк до восьми років, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років.

   Стаття 273. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних
         підприємствах або у вибухонебезпечних цехах

   1. Порушення   правил  безпеки  на  вибухонебезпечних
підприємствах або  у  вибухонебезпечних  цехах  особою,  яка
зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі
людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду
здоров'ю потерпілого, -

   карається виправними роботами на строк до двох років або
обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на
строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без
такого.

   2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або
інші тяжкі наслідки, -

   карається обмеженням волі на строк до п'яти років  або
позбавленням  волі  на  строк від двох до десяти років, з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

   Стаття 274. Порушення правил ядерної або радіаційної
         безпеки

   1. Порушення на виробництві правил ядерної або радіаційної
безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило
загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або
заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, -

   карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років.

   2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або
інші тяжкі наслідки, -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.

   Стаття 275. Порушення правил, що стосуються безпечного
         використання промислової продукції або
         безпечної експлуатації будівель і споруд

   1. Порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення
чи зберігання промислової продукції  правил,  що  стосуються
безпечного її використання, а також порушення під час проектування
чи будівництва правил, що стосуються безпечної  експлуатації
будівель і споруд, особою, яка зобов'язана дотримувати таких
правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших
тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, -

   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
двох років або без такого.

   2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або
інші тяжкі наслідки, -

   карається виправними роботами на строк до двох років або
обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на
строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


             Р о з д і л XI

          ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ
          ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ

   Стаття 276. Порушення правил безпеки руху або
         експлуатації залізничного, водного чи
         повітряного транспорту

   1. Порушення  працівником  залізничного,  водного  або
повітряного  транспорту правил безпеки руху або експлуатації
транспорту, а також недоброякісний ремонт транспортних засобів,
колій, засобів сигналізації та зв'язку, якщо це створило небезпеку
для життя людей або настання інших тяжких наслідків, -

   караються виправними роботами на строк до двох років або
обмеженням волі на строк до трьох років.

   2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили потерпілому середньої
тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або  заподіяли  велику
матеріальну шкоду, -

   караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.

   3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї
статті, якщо вони спричинили загибель людей, -

   караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років.

   Стаття 277. Пошкодження шляхів сполучення і транспортних
         засобів

   1. Умисне руйнування або пошкодження шляхів  сполучення,
споруд на них, рухомого складу або суден, засобів зв'язку чи
сигналізації, а також інші дії,  спрямовані  на  приведення
зазначених предметів у непридатний для експлуатації стан, якщо це
спричинило чи могло спричинити аварію поїзда, судна або порушило
нормальну роботу транспорту, або створило небезпеку для життя
людей чи настання інших тяжких наслідків, -

   караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або виправними роботами на строк до двох років, або
позбавленням волі на строк до трьох років.

   2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили потерпілому середньої
тяжкості  чи  тяжкі  тілесні ушкодження або завдали великої
матеріальної шкоди, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.

   3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї
статті, якщо вони спричинили загибель людей, -

   караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти
років.

   Стаття 278. Угон або захоплення залізничного рухомого
         складу, повітряного, морського чи річкового
         судна

   1. Угон  або  захоплення  залізничного  рухомого складу,
повітряного, морського чи річкового судна -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до шести
років.

   2. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або
поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я
потерпілого, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені  організованою  групою  або  поєднані з насильством,
небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або такі, що
спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням  волі  на  строк  від  восьми до
п'ятнадцяти років.

   Стаття 279. Блокування транспортних комунікацій, а
         також захоплення транспортного підприємства

   1. Блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування
перешкод, відключення енергопостачання чи іншим способом, яке
порушило нормальну роботу транспорту або створювало небезпеку для
життя людей, або настання інших тяжких наслідків, -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на
строк до трьох років.

   2. Захоплення вокзалу, аеродрому, порту, станції або іншого
транспортного підприємства, установи або організації -

   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років.

   Стаття 280. Примушування працівника транспорту до
         невиконання своїх службових обов'язків

   1. Примушування  працівника  залізничного,  повітряного,
водного, автомобільного, міського електричного чи магістрального
трубопровідного  транспорту  до  невиконання  своїх службових
обов'язків шляхом погрози вбивством, заподіянням тяжких тілесних
ушкоджень або знищенням майна цього працівника чи близьких йому
осіб, -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на
строк до трьох років.

   2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, -

   караються обмеженням волі на строк до п'яти років  або
позбавленням волі на той самий строк.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені організованою групою  або  поєднані  з  насильством,
небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або такі, що
спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років.

   Стаття 281. Порушення правил повітряних польотів

   1. Порушення  правил  безпеки  польотів повітряних суден
особами, які не є працівниками повітряного транспорту, якщо це
створило небезпеку для життя людей або настання інших тяжких
наслідків, -

   карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням
волі на строк до трьох років.

   2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили потерпілому середньої
тяжкості тілесні ушкодження або завдали великої матеріальної
шкоди, -

   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї
статті, якщо вони спричинили загибель людей, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років.

   Стаття 282. Порушення правил використання повітряного
         простору

   1. Порушення  правил пуску ракет, проведення всіх видів
стрільби, вибухових робіт або вчинення інших дій у повітряному
просторі, якщо це створило загрозу безпеці повітряних польотів, -

   караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або виправними роботами на строк до двох років, або
обмеженням волі на строк до п'яти років.

   2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили потерпілому середньої
тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження  або  завдали  великої
матеріальної шкоди, -

   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   3. Діяння,  передбачені частиною першою або другою цієї
статті, якщо вони спричинили загибель людей, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років.

   Стаття 283. Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда

   1. Самовільне  без  нагальної  потреби  зупинення поїзда
стоп-краном чи шляхом роз'єднання повітряної гальмової магістралі
або іншим способом, якщо це створило загрозу загибелі людей чи
настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю
потерпілого, -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на
строк до трьох років.

   2. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей або інші
тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   Стаття 284. Ненадання допомоги судну та особам, що
         зазнали лиха

   Ненадання допомоги капітаном судна в разі зіткнення з іншим
судном екіпажу та пасажирам останнього, а також зустрінутим у морі
або на іншому водному шляху особам, які зазнали лиха, якщо він мав
можливість надати таку допомогу без серйозної небезпеки для свого
судна, його екіпажу і пасажирів, -

   карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або виправними роботами на строк до двох років, або
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до
двох років.

   Стаття 285. Неповідомлення капітаном назви свого
         судна при зіткненні суден

   Неповідомлення капітаном судна іншому судну, що зіткнулося з
ним на морі, назви і порту приписки свого судна, а також місця
свого  відправлення  та призначення, незважаючи на наявність
можливості подати ці відомості, -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або арештом на строк до шести місяців.

   Стаття 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху
         або експлуатації транспорту особами, які
         керують транспортними засобами

   1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації
транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило
потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, -

   карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або виправними роботами на строк до двох років, або
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до
трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами
на строк до трьох років або без такого.

   2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили смерть потерпілого
або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років з позбавленням права керувати транспортними засобами на
строк до трьох років або без такого.

   3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони
спричинили загибель кількох осіб, -

   караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років з позбавленням права керувати транспортними засобами на
строк до трьох років.

   П р и м і т к а. Під транспортними засобами в цій статті та
статтях 287, 289 і 290 слід розуміти всі види автомобілів,
трактори та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також
мотоцикли та інші механічні транспортні засоби.

   Стаття 287. Випуск в експлуатацію технічно несправних
         транспортних засобів або інше порушення їх
         експлуатації

   Випуск в  експлуатацію  завідомо  технічно  несправних
транспортних засобів, допуск до керування транспортним засобом
особи, яка перебуває в стані сп'яніння або не має права на
керування транспортним засобом, чи інше грубе порушення правил
експлуатації транспорту, що убезпечують дорожній рух, вчинене
особою, відповідальною за технічний  стан  або  експлуатацію
транспортних засобів, якщо це спричинило потерпілому середньої
тяжкості тілесне ушкодження, тяжке тілесне ушкодження або його
смерть, -

   караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або виправними роботами на строк до двох років, або
обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на
строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати посади,
пов'язані з відповідальністю за технічний стан або експлуатацію
транспортних засобів, на строк до трьох років або без такого.

   Стаття 288. Порушення правил, норм і стандартів, що
         стосуються убезпечення дорожнього руху

   Порушення правил,  норм  і  стандартів,  що  стосуються
убезпечення дорожнього руху, вчинене особою, відповідальною за
будівництво, реконструкцію, ремонт чи утримання шляхів, вулиць,
залізничних переїздів, інших шляхових споруд, або особою, яка
виконує такі роботи, якщо це порушення спричинило потерпілому
середньої тяжкості тілесне ушкодження, тяжке тілесне ушкодження
або смерть, -

   карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або виправними роботами на строк до двох років, або
обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на
строк до п'яти років.

   Стаття 289. Незаконне заволодіння транспортним засобом

   1. Незаконне заволодіння транспортним засобом з будь-якою
метою -

   карається штрафом від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі
на строк від трьох до п'яти років.

   2. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або
повторно, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для
життя або здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого
насильства, або вчинені з проникненням у приміщення чи інше
сховище,  або  якщо вони завдали значної матеріальної шкоди
потерпілому, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
поєднані з насильством, небезпечним для життя  чи  здоров'я
потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або
вчинені організованою групою, або щодо транспортного засобу,
вартість  якого  у  двісті  п'ятдесят  разів  перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян, -

   караються позбавленням волі  на  строк  від  десяти  до
п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

   4. Звільняється  від  кримінальної відповідальності судом
особа, яка вперше вчинила дії, передбачені цією статтею (за
винятком випадків незаконного заволодіння транспортним засобом із
застосуванням будь-якого насильства до потерпілого чи погрозою
застосування такого насильства), але добровільно заявила про це
правоохоронним органам, повернула транспортний засіб власнику і
повністю відшкодувала завдані збитки.

   П р и м і т к а. 1. Під незаконним заволодінням транспортним
засобом у цій статті слід розуміти вчинене умисно, з будь-якою
метою  протиправне вилучення будь-яким способом транспортного
засобу у власника чи користувача всупереч їх волі.

   2. Відповідно до частини другої цієї статті під повторністю
слід розуміти вчинення таких дій особою, яка раніше вчинила
незаконне  заволодіння  транспортним  засобом  або  злочин,
передбачений статтями 185, 186, 187, 189-191, 262 цього Кодексу.

   Стаття 290. Знищення, підробка або заміна номерів
         вузлів та агрегатів транспортного засобу

   Знищення, підробка або заміна  ідентифікаційного  номера,
номерів  двигуна,  шасі або кузова, або заміна без дозволу
відповідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером
транспортного засобу -

   караються штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

   Стаття 291. Порушення чинних на транспорті правил

   Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух,
якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -

   карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або виправними роботами на строк до двох років, або
обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на
строк до п'яти років.

   Стаття 292. Пошкодження об'єктів магістральних нафто-,
         газо- та нафтопродуктопроводів

   1. Пошкодження або руйнування магістральних нафто-, газо- та
нафтопродуктопроводів, відводів від них, а також технологічно
пов'язаних з ними об'єктів, споруд, засобів автоматики, зв'язку,
сигналізації, якщо це призвело до порушення нормальної роботи
зазначених  трубопроводів або спричинило небезпеку для життя
людей, -

   карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або виправними роботами на строк до двох років, або
обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на
строк до п'яти років.

   2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, а також загальнонебезпечним способом, -

   караються обмеженням  волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо вони спричинили загибель людей, інші нещасні випадки з людьми
або призвели до аварії, пожежі, значного забруднення довкілля чи
інших тяжких наслідків, або вчинені організованою групою, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років.

             Р о з д і л XII

          ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО
           ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ

   Стаття 293. Групове порушення громадського порядку

   Організація групових дій, що призвели до грубого порушення
громадського порядку або суттєвого порушення роботи транспорту,
підприємства, установи чи організації, а також активна участь у
таких діях -

   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

   Стаття 294. Масові заворушення

   1. Організація  масових  заворушень,  що супроводжувалися
насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна,
захопленням  будівель  або  споруд,  насильницьким виселенням
громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або
інших предметів, які використовувалися як зброя, а також активна
участь у масових заворушеннях -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років.

   2. Ті самі дії, якщо вони призвели до загибелі людей або до
інших тяжких наслідків, -

   караються позбавленням волі  на  строк  від  восьми  до
п'ятнадцяти років.

   Стаття 295. Заклики до вчинення дій, що загрожують
         громадському порядку

   Публічні заклики до погромів, підпалів, знищення  майна,
захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян,
що загрожують громадському порядку, а також  розповсюдження,
виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів
такого змісту -

   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до трьох років.

   Стаття 296. Хуліганство

   1. Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з
мотивів  явної  неповаги  до суспільства, що супроводжується
особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, -

   карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк до п'яти років.

   2. Ті самі дії, вчинені групою осіб, -

   караються обмеженням волі на строк до п'яти років  або
позбавленням волі на строк до чотирьох років.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за хуліганство, чи
пов'язані  з  опором представникові влади або представникові
громадськості, який виконує обов'язки з охорони громадського
порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії, -

   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї
статті, якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або
холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або
заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
( Стаття 296 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3075-III
( 3075-14 ) від 07.03.2002 )


   Стаття 297. Наруга над могилою

   Наруга над могилою, іншим місцем поховання, над трупом або
урною з прахом покійного, а також викрадення предметів, що
знаходяться в місці поховання або на трупі, -

   караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням
волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий
строк.

   Стаття 298. Нищення, руйнування чи псування пам'яток
         історії або культури

   1. Умисне нищення, руйнування чи псування пам'яток історії
або культури -

   караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

   2. Ті самі дії, вчинені щодо об'єктів, які є особливою
історичною або культурною цінністю, -

   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї
статті, вчинені службовою особою з використанням  службового
становища, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.

   Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами

   1. Знущання над тваринами, що відносяться до хребетних,
вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських
мотивів, а також нацькування зазначених тварин одна на одну,
вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, -

   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

   2. Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього, -

   караються штрафом до двохсот неоподатковуваних  мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.

   Стаття 300. Ввезення, виготовлення або розповсюдження
         творів, що пропагують культ насильства і
         жорстокості

   1. Ввезення в Україну творів, що пропагують культ насильства
і жорстокості, з метою  збуту  чи  розповсюдження  або  їх
виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією
самою метою або їх збут чи розповсюдження, а також примушування до
участі в їх створенні -

   караються штрафом  до  ста  п'ятдесяти  неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією
творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, засобів їх
виготовлення та розповсюдження.

   2. Ті самі дії щодо кіно- та відеопродукції, що пропагують
культ насильства і жорстокості, а також збут неповнолітнім чи
розповсюдження серед них творів, що пропагують культ насильства і
жорстокості, -

   караються штрафом від ста до трьохсот  неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти
років, з конфіскацією кіно- та відеопродукції, що пропагує культ
насильства  і  жорстокості,  засобів  її  виготовлення  і
демонстрування.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо вони вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, а
також примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, що
пропагують культ насильства і жорстокості, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією творів, кіно-
та відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості,
засобів їх виготовлення і демонстрування.

   Стаття 301. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження
         порнографічних предметів

   1. Ввезення в Україну творів, зображень або інших предметів
порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюдження або їх
виготовлення, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою,
або їх збут чи розповсюдження, а також примушування до участі в їх
створенні -

   караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією
порнографічних  предметів  та  засобів  їх  виготовлення  і
розповсюдження.

   2. Ті  самі дії, вчинені щодо кіно- та відеопродукції,
комп'ютерних програм порнографічного характеру, а також збут
неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, зображень або
інших предметів порнографічного характеру, -

   караються штрафом від ста до трьохсот  неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти
років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією
порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її виготовлення і
демонстрування.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб,
а також примушування неповнолітніх до участі у створенні творів,
зображень  або кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм
порнографічного характеру, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк  до  трьох  років  та  з  конфіскацією
порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, комп'ютерних
програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування.

   Стаття 302. Створення або утримання місць розпусти і
         звідництво

   1. Створення або утримання місць розпусти, а також звідництво
для розпусти -

   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.

   2. Ті самі дії, вчинені з метою наживи або особою, раніше
судимою за цей злочин, або вчинені організованою групою, -

   караються обмеженням волі на строк до п'яти років  або
позбавленням волі на той самий строк.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені із залученням неповнолітнього, -

   караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.

   Стаття 303. Проституція або примушування чи втягнення до
         заняття проституцією

   1. Систематичне  заняття  проституцією,  тобто  надання
сексуальних послуг з метою отримання доходу, -

   карається штрафом   від   п'ятдесяти   до   п'ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими
роботами на строк до ста двадцяти годин.

   2. Примушування чи втягнення у заняття проституцією, тобто
надання сексуальних послуг за плату шляхом застосування насильства
чи погрози його застосування, знищення чи пошкодження майна,
шантажу або обману, -

   караються штрафом  від  п'ятисот  до  однієї  тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк
до шести місяців, або позбавленням волі на строк від одного до
трьох років.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені щодо неповнолітнього або організованою групою, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.

   4. Сутенерство, тобто створення, керівництво або участь в
організованій  групі,  яка  забезпечує  діяльність з надання
сексуальних послуг особами чоловічої та жіночої статі з метою
отримання прибутків, -

   карається позбавленням волі від п'яти до семи років.

   Стаття 304. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність

   Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у
заняття жебрацтвом, азартними іграми -

   карається обмеженням волі на строк до п'яти років  або
позбавленням волі на той самий строк.

             Р о з д і л XIII

      ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ,
       ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО
      ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ'Я
              НАСЕЛЕННЯ

   Стаття 305. Контрабанда наркотичних засобів,
         психотропних речовин, їх аналогів або
         прекурсорів

   1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон
України поза митним контролем або з приховуванням від митного
контролю, -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів, що були предметом контрабанди.

   2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, а також якщо предметом цих дій були особливо
небезпечні  наркотичні  засоби  чи  психотропні речовини або
наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори
у великих розмірах, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів, що були предметом контрабанди, та з
конфіскацією майна.

   3. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів чи прекурсорів, вчинена організованою групою, а також
якщо предметом контрабанди були наркотичні засоби, психотропні
речовини, їх аналоги чи прекурсори в особливо великих розмірах, -

   карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти
років із конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів або прекурсорів, що були предметом контрабанди, та з
конфіскацією майна.

   П р и м і т к а. Поняття великий та особливо великий  розмір
наркотичних  засобів,  психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів, що застосовується в цьому розділі, визначається
спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі охорони
здоров'я.

   Стаття 306. Використання коштів, здобутих від незаконного
         обігу наркотичних засобів, психотропних
         речовин, їх аналогів або прекурсорів

   1.  Розміщення  коштів,  здобутих від незаконного обігу
наркотичних  засобів,  психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів, у банках, на підприємствах, в установах, організаціях
та їх підрозділах або використання таких коштів для придбання
об'єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для
виробничих чи інших потреб, або використання таких доходів (коштів
і  майна) з метою продовження незаконного обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів
або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією
майна. 

   2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені
повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих
розмірах, -

   караються позбавленням волі  на  строк  від  восьми  до
п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю на строк до трьох років та  з
конфіскацією майна.

   П р и м і т к а. Під великим розміром слід розуміти кошти,
сума яких становить двісті та більше неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.

( Стаття 306 із змінами, внесеними згідно із Законами N 430-IV
( 430-15 ) від 16.01.2003 - набуває чинності 11.06.2003, N 485-IV
( 485-15 ) від 06.02.2003 - набуває чинності 11.06.2003 року )

   Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання,
         зберігання, перевезення, пересилання чи збут
         наркотичних засобів, психотропних речовин
         або їх аналогів

   1. Незаконне  виробництво,   виготовлення,   придбання,
зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також
незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.

   2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів,
передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу,
або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних
засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що
призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних
заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут
чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо
предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини
або  їх  аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні
наркотичні засоби або психотропні речовини, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією майна.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій
були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в
особливо великих розмірах, або вчинені із залученням малолітнього
або щодо малолітнього, -

   караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти
років з конфіскацією майна.

   4. Особа,  яка  добровільно  здала  наркотичні  засоби,
психотропні речовини або їх аналоги і вказала джерело їх придбання
або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх незаконним обігом,
звільняється від кримінальної відповідальності за незаконне їх
виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення,
пересилання (частина перша цієї статті, частина перша статті 309
цього Кодексу).

   Стаття 308. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних
         засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи
         заволодіння ними шляхом шахрайства або
         зловживання службовим становищем

   1. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом
шахрайства -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до шести
років.

   2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, або із застосуванням насильства, що не є небезпечним
для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування
такого  насильства, або особою, яка раніше вчинила один із
злочинів, передбачених статтями 306, 307, 310, 311, 312, 314, 317
цього Кодексу, або у великих розмірах, а також заволодіння
наркотичними засобами, психотропними речовинами або їх аналогами
шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо вони вчинені в особливо великих розмірах, або організованою
групою,  розбій  з  метою  викрадення  наркотичних  засобів,
психотропних речовин або їх аналогів, а також вимагання цих
засобів чи речовин, поєднане з насильством, небезпечним для життя
і здоров'я, -

   караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років з конфіскацією майна.

   Стаття 309. Незаконне виробництво, виготовлення,
         придбання, зберігання, перевезення чи
         пересилання наркотичних засобів,
         психотропних речовин або їх аналогів
         без мети збуту

   1. Незаконне   виробництво,   виготовлення,  придбання,
зберігання, перевезення чи пересилання  наркотичних  засобів,
психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту -

   караються обмеженням  волі на строк до трьох років або
позбавленням волі на той самий строк.

   2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб чи особою, яка раніше вчинила один із злочинів,
передбачених статтями 307, 308, 310, 317 цього Кодексу, або якщо
предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини
або їх аналоги у великих розмірах, -

   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені із залученням неповнолітнього, а також якщо предметом
таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх
аналоги в особливо великих розмірах, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років.

   4. Особа, яка добровільно звернулася до лікувального закладу
і  розпочала  лікування  від  наркоманії,  звільняється  від
кримінальної відповідальності за дії, передбачені частиною першою
цієї статті.

   Стаття 310. Посів або вирощування снотворного маку чи
         конопель

   1. Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи
конопель -

   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до трьох років.

   2. Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи
конопель особою, яка була засуджена за цією статтею чи яка раніше
вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 309, 311, 317
цього Кодексу, або вчинені за попередньою змовою групою осіб з
метою збуту, а також незаконний посів або вирощування снотворного
маку чи конопель у кількості п'ятисот і більше рослин -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

   Стаття 311. Незаконне виробництво, виготовлення,
         придбання, зберігання, перевезення чи
         пересилання прекурсорів

   1. Незаконне  виробництво,   виготовлення,   придбання,
зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів з метою їх
використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів
чи психотропних речовин -

   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

   2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, або у великих розмірах, або з метою збуту, а також
незаконний збут прекурсорів -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.

   3. Дії, передбачені частиною першою, вчинені організованою
групою або в особливо великих розмірах, -

   караються позбавленням волі на строк від шести до дванадцяти
років з конфіскацією майна.

   4. Особа, яка добровільно здала прекурсори, що призначалися
для виробництва  або  виготовлення  наркотичних  засобів  чи
психотропних речовин, і вказала джерело їх придбання або сприяла
розкриттю злочинів, пов'язаних із незаконним обігом прекурсорів,
наркотичних  засобів,  психотропних речовин або їх аналогів,
звільняється від кримінальної відповідальності за незаконні їх
виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення,
пересилання (частина перша цієї статті).

   Стаття 312. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів
         або заволодіння ними шляхом шахрайства або
         зловживання службовим становищем

   1. Викрадення, привласнення,  вимагання  прекурсорів  або
заволодіння ними шляхом шахрайства з метою подальшого збуту, а
також їх збут для виробництва або виготовлення  наркотичних
засобів, психотропних речовин або їх аналогів -

   караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

   2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, або із застосуванням насильства, що не є небезпечним
для життя або здоров'я, чи з погрозою застосування  такого
насильства,  або  у  великих  розмірах, а також заволодіння
прекурсорами шляхом зловживання службової особи своїм службовим
становищем, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені організованою групою або в особливо великих розмірах,
розбій з метою викрадення прекурсорів, а також їх вимагання,
поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров'я, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

   Стаття 313. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання,
         призначеного для виготовлення наркотичних
         засобів, психотропних речовин або їх аналогів,
         чи заволодіння ним шляхом шахрайства або
         зловживання службовим становищем та інші
         незаконні дії з таким обладнанням

   1. Викрадення,   привласнення,   вимагання  обладнання,
призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства, а
також незаконне виготовлення, придбання, зберігання, передача чи
продаж іншим особам такого обладнання -

   караються штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років.

   2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб або особою, яка раніше вчинила один із злочинів,
передбачених статтями 306, 312, 314, 315, 317, 318 цього Кодексу,
а також заволодіння обладнанням, призначеним для виготовлення
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, шляхом
зловживання службовою особою своїм службовим становищем -

   караються позбавленням волі на строк від двох до шести років.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо вони вчинені організованою групою або з метою виготовлення
особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або
їх аналогів, розбій з метою викрадення обладнання, призначеного
для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів,  а  також його вимагання, поєднане з насильством,
небезпечним для життя і здоров'я, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років з конфіскацією майна.

   Стаття 314. Незаконне введення в організм наркотичних
         засобів, психотропних речовин або їх аналогів

   1. Незаконне введення будь-яким способом наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів в організм іншої особи проти
її волі -

   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   2. Ті самі дії, якщо вони призвели до наркотичної залежності
потерпілого або вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила
один із злочинів, передбачених статтями 306-312 та 314-318 цього
Кодексу, або вчинені щодо двох чи більше осіб, або якщо вони
заподіяли середньої тяжкості  чи  тяжке  тілесне  ушкодження
потерпілому, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені  щодо  неповнолітнього  або  особи, яка перебуває в
безпорадному стані, чи вагітної жінки, або якщо вони  були
пов'язані з введенням в організм іншої особи особливо небезпечних
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також
якщо внаслідок таких дій настала смерть потерпілого, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років.

   Стаття 315. Схиляння до вживання наркотичних засобів,
         психотропних речовин або їх аналогів

   1. Схиляння певної особи до вживання наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів -

   карається обмеженням волі на строк до п'яти років  або
позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   2. Та сама дія, вчинена повторно або щодо двох чи більше
осіб, або щодо неповнолітнього, а також особою, яка раніше вчинила
один із злочинів, передбачених статтями 307, 308, 310, 314, 317
цього Кодексу, -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років.

   Стаття 316. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів

   1. Публічне  або вчинене групою осіб незаконне вживання
наркотичних засобів у місцях, що призначені для  проведення
навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях
масового перебування громадян -

   карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або
позбавленням волі на строк до трьох років.

   2. Ті самі дії, вчинені повторно або особою, яка раніше
вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 310, 314,
315, 317, 318 цього Кодексу, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.

   Стаття 317. Організація або утримання місць для
         незаконного вживання, виробництва чи
         виготовлення наркотичних засобів,
         психотропних речовин або їх аналогів

   1. Організація або утримання місць для незаконного вживання,
виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів, а також надання приміщення з цією метою -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.

   2. Ті самі дії, вчинені повторно або з корисливих мотивів,
або групою осіб, або із залученням неповнолітнього, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років з конфіскацією майна.

   Стаття 318. Незаконне виготовлення, підроблення,
         використання чи збут підроблених документів
         на отримання наркотичних засобів, психотропних
         речовин або прекурсорів

   1. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут
підроблених чи незаконно одержаних документів, які дають право на
отримання  наркотичних  засобів  чи психотропних речовин або
прекурсорів, призначених для вироблення або виготовлення цих
засобів чи речовин, -

   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

   2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів,
передбачених статтями 306-317 цього Кодексу, -

   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   Стаття 319. Незаконна видача рецепта на право придбання
         наркотичних засобів або психотропних речовин

   1. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних
засобів або психотропних речовин з корисливих мотивів чи в інших
особистих інтересах -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

   2. Та сама дія, вчинена повторно, -

   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

   Стаття 320. Порушення встановлених правил обігу
         наркотичних засобів, психотропних речовин,
         їх аналогів або прекурсорів

   1. Порушення встановлених правил посіву або  вирощування
снотворного  маку  чи  конопель,  а  також порушення правил
виробництва,  виготовлення,  зберігання,  обліку,  відпуску,
розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх  аналогів  або
прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих
засобів чи речовин, -

   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років,
або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років.

   2. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони спричинили
нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи
прекурсорів у великих розмірах, або призвели до викрадення,
привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів чи прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства
чи зловживання службовою особою своїм службовим становищем, -

   караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.

   Стаття 321. Незаконне виробництво, виготовлення,
         придбання, перевезення, пересилання,
         зберігання з метою збуту або збут отруйних
         і сильнодіючих речовин

   1.  Незаконне  виробництво,  виготовлення,  придбання,
перевезення, пересилання або зберігання з метою збуту, збут
отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або
психотропними чи їх аналогами, а також здійснення таких дій щодо
обладнання, призначеного для виробництва чи виготовлення отруйних
або сильнодіючих  речовин,  вчинені без спеціального  на те
дозволу, -

   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

   2. Порушення встановлених правил виробництва, виготовлення,
придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання
отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або
психотропними чи їх аналогами, -

   карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або позбавленням волі на строк до двох років.

   Стаття 322. Незаконна організація або утримання місць для
         вживання одурманюючих засобів

   Незаконна організація або утримання місць для вживання з
метою одурманювання лікарських та інших засобів, що  не  є
наркотичними або психотропними чи їх аналогами, а також надання
приміщень з такою метою -

   караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох
років.

   Стаття 323. Спонукання неповнолітніх до застосування
         допінгу

   1. Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

   2. Та сама дія, вчинена повторно, щодо двох чи більше осіб
або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених
статтями 314, 315, 317, 324 цього Кодексу, -

   карається позбавленням волі на строк до двох років.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо вони заподіяли тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк до п'яти років.

   П р и м і т к а. Допінг - це засоби і методи, які входять до
переліку заборонених Антидопінговим кодексом Олімпійського руху.

   Стаття 324. Схиляння неповнолітніх до вживання
         одурманюючих засобів

   Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів, що
не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, -

   карається обмеженням  волі на строк до трьох років або
позбавленням волі на той самий строк.

   Стаття 325. Порушення правил боротьби з епідеміями

   Порушення правил,  встановлених  з  метою  запобігання
епідемічним та іншим заразним захворюванням і боротьби з ними,
якщо ці дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих
захворювань, -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до трьох років.

   Стаття 326. Порушення правил поводження з мікробіологічними
         або іншими біологічними агентами чи токсинами

   1. Порушення  правил  зберігання,  використання,  обліку,
перевезення мікробіологічних або інших біологічних агентів чи
токсинів, інших правил поводження з ними, якщо воно створило
загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або
заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, -

   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років або без такого.

   2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей чи
інші тяжкі наслідки, -

   карається обмеженням  волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років.

   Стаття 327. Заготівля, перероблення або збут радіоактивно
         забруднених продуктів харчування чи іншої
         продукції

   1. Заготівля, перероблення з метою збуту або збут продуктів
харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад
допустимі рівні, якщо вони створили загрозу загибелі людей чи
настання інших тяжких наслідків або заподіяли шкоду здоров'ю
потерпілого, -

   караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до трьох років.

   2. Заготівля, перероблення з метою збуту або збут продуктів
харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад
допустимі рівні, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі
наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


             Р о з д і л XIV

      ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ,
     НЕДОТОРКАННОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
           ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ

   Стаття 328. Розголошення державної таємниці

   1. Розголошення відомостей, що становлять державну таємницю,
особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку
з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної
зради або шпигунства -

   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років або без такого.

   2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років.

   Стаття 329. Втрата документів, що містять державну
         таємницю

   1. Втрата документів або інших матеріальних носіїв секретної
інформації, що містять державну таємницю, а також предметів,
відомості про які становлять державну таємницю, особою, якій вони
були  довірені,  якщо  втрата  стала  результатом  порушення
встановленого  законом  порядку  поводження  із  зазначеними
документами та іншими матеріальними носіями секретної інформації
або предметами, -

   карається позбавленням волі на строк до трьох років  з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років або без такого.

   2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   Стаття 330. Передача або збирання відомостей, що
         становлять конфіденційну інформацію,
         яка є власністю держави

   1. Передача або збирання  з  метою  передачі  іноземним
підприємствам,  установам,  організаціям або їх представникам
економічних, науково-технічних або інших відомостей, що становлять
конфіденційну інформацію, яка є власністю держави, особою, якій ці
відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням
службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради або
шпигунства, -

   караються обмеженням волі на строк до трьох років  або
позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років або без такого.

   2. Ті самі дії, вчинені з корисливих мотивів, або такі, що
спричинили тяжкі наслідки для інтересів держави, або вчинені
повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -

   караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми
років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.

   Стаття 331. Незаконне перетинання державного кордону

   1. Перетинання державного кордону України будь-яким способом
поза пунктами пропуску через державний кордон України або в
пунктах  пропуску  через  державний кордон України, але без
відповідних документів чи дозволу -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до трьох років.

   2. Ті самі дії, вчинені особою, яка раніше була засуджена за
такий самий злочин, -

   караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням
волі на строк до трьох років.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
що поєднані із застосуванням зброї, -

   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   4. Чинність цієї статті не поширюється на випадки прибуття в
Україну іноземців чи осіб без громадянства без  відповідних
документів чи дозволу для використання права притулку відповідно
до Конституції України ( 254к/96-ВР ), а також з метою набуття
статусу біженця, і на випадки прибуття в Україну без встановленого
документа її громадян, які стали жертвами злочинів, пов'язаних з
торгівлею людьми.

   Стаття 332. Незаконне переправлення осіб через державний
         кордон України

   1. Організація незаконного переправлення осіб через державний
кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню
порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод -

   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
з конфіскацією транспортних або інших засобів вчинення злочину.

   2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років
з конфіскацією засобів вчинення злочину.

   Стаття 333. Порушення порядку здійснення міжнародних
         передач товарів, що підлягають державному
         експортному контролю

   1. Порушення встановленого порядку здійснення міжнародних
передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, -

   карається штрафом від ста до  двохсот  неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років або без такого.

   2. Те саме діяння, вчинене повторно  або  організованою
групою, -

   карається обмеженням  волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років.
(  Стаття 333 в редакції Закону N 668-IV ( 668-15 ) від
03.04.2003 )

   Стаття 334. Порушення правил міжнародних польотів

   Вліт в Україну або виліт з України без відповідного дозволу,
а також недодержання зазначених у дозволі маршрутів,  місць
посадки, повітряних трас, коридорів або ешелонів -

   караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти
років, або позбавленням волі на той самий строк, із конфіскацією
повітряного судна.

   Стаття 335. Ухилення від призову на строкову військову
         службу

   Ухилення від призову на строкову військову службу -

   карається обмеженням волі на строк до трьох років.

   Стаття 336. Ухилення від призову за мобілізацією

   Ухилення від призову за мобілізацією -

   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   Стаття 337. Ухилення від військового обліку або спеціальних
         зборів

   1. Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку
після   попередження,  зробленого  відповідним  військовим
комісаріатом, -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або арештом на строк до шести місяців.

   2. Ухилення  військовозобов'язаного  від  навчальних  (чи
перевірних) або спеціальних зборів -

   карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

             Р о з д і л XV

    ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ,
        ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА
            ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН

   Стаття 338. Наруга над державними символами

   1. Публічна наруга над Державним Прапором України, Державним
Гербом України або Державним Гімном України -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

   2. Публічна наруга над офіційно встановленим або піднятим
прапором чи гербом іноземної держави -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

   Стаття 339. Незаконне підняття Державного Прапора України
         на річковому або морському судні

   Підняття Державного  Прапора  України  на  річковому або
морському судні без права на цей Прапор -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

   Стаття 340. Незаконне перешкоджання організації або
         проведенню зборів, мітингів, походів і
         демонстрацій

   Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів,
мітингів, вуличних походів і демонстрацій, якщо це діяння було
вчинене  службовою  особою  або  із  застосуванням фізичного
насильства, -

   карається виправними роботами на строк до двох років або
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до
п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

   Стаття 341. Захоплення державних або громадських будівель
         чи споруд

   Захоплення будівель чи споруд, що забезпечують діяльність
органів державної влади,  органів  місцевого  самоврядування,
об'єднань громадян, з метою незаконного користування ними або
перешкоджання  нормальній  роботі   підприємств,  установ,
організацій -

   карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням
волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий
строк.


   Стаття 342. Опір представникові влади, працівникові
         правоохоронного органу, члену громадського
         формування з охорони громадського порядку і
         державного кордону або військовослужбовцеві

   1. Опір представникові влади під час виконання ним службових
обов'язків -

   карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до трьох років.

   2. Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання
ним службових обов'язків, члену громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві
під час виконання цими особами покладених на них обов'язків щодо
охорони громадського порядку -

   карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням
волі на строк до двох років.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
поєднані з примушенням цих осіб шляхом насильства або погрози
застосування такого насильства до виконання явно незаконних дій, -

   караються обмеженням  волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   Стаття 343. Втручання в діяльність працівника
         правоохоронного органу

   1. Вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного
органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або
добитися прийняття незаконних рішень -

   карається штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або арештом на строк до шести місяців.

   2. Ті самі дії, якщо вони перешкодили запобіганню злочину чи
затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені службовою особою з
використанням свого службового становища, -

   караються позбавленням  права  обіймати  певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або арештом на
строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох
років.

   Стаття 344. Втручання у діяльність державного діяча

   1. Незаконний вплив у будь-якій формі на Президента України,
Голову  Верховної  Ради України, народного депутата України,
Прем'єр-міністра України, члена Кабінету  Міністрів  України,
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його
представника, Голову Рахункової палати або члена  Рахункової
палати, Голову або члена Центральної виборчої комісії, Голову
Національного банку України, члена Національної ради України з
питань  телебачення  і радіомовлення, Голову Антимонопольного
комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову
Державного комітету телебачення і радіомовлення України з метою
перешкодити виконанню ними службових обов'язків або добитися
прийняття незаконних рішень -

   карається позбавленням волі на строк до трьох років.

   2. Ті самі дії, якщо вони вчинені особою з використанням
свого службового становища, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.

   Стаття 345. Погроза або насильство щодо працівника
         правоохоронного органу

   1. Погроза  вбивством,  насильством  або  знищенням  чи
пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу, а також
щодо його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником
службових обов'язків -

   карається виправними роботами на строк до двох років або
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до
трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

   2. Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи
його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості
тілесних  ушкоджень  у зв'язку з виконанням цим працівником
службових обов'язків -

   карається обмеженням волі на строк до п'яти років  або
позбавленням волі на той самий строк.

   3. Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу або
його близьким родичам тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з
виконанням цим працівником службових обов'язків -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років.

   4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї
статті, вчинені організованою групою, -

   караються позбавленням волі на строк від семи до чотирнадцяти
років.

   Стаття 346. Погроза або насильство щодо державного чи
         громадського діяча

   1. Погроза вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю, знищенням
або пошкодженням майна, а також викраденням або позбавленням волі
щодо Президента України, Голови Верховної Ради України, народного
депутата України, Прем'єр-міністра  України,  члена  Кабінету
Міністрів України, Голови чи судді Конституційного Суду України
або Верховного Суду України чи вищих спеціалізованих  судів
України, Генерального прокурора України, Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати, Голови
Національного банку України, керівника політичної партії України,
а також щодо їх близьких родичів, вчинена у зв'язку з їх державною
чи громадською діяльністю, -

   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

   2. Умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій
цієї статті, середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких
тілесних  ушкоджень,  нанесення  побоїв  чи  вчинення  інших
насильницьких дій у зв'язку з їх державною або громадською
діяльністю -

   караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи
років.

   3. Умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій
цієї статті, тяжких тілесних ушкоджень у зв'язку з їх державною
або громадською діяльністю -

   карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років.

   Стаття 347. Умисне знищення або пошкодження майна
         працівника правоохоронного органу

   1. Умисне знищення або пошкодження майна,  що  належить
працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам, у
зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків -

   караються штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк до п'яти років.

   2. Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим
загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили загибель
людей чи інші тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти
років.

   Стаття 348. Посягання на життя працівника правоохоронного
         органу, члена громадського формування з охорони
         громадського порядку і державного кордону або
         військовослужбовця

   Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного
органу чи його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим
працівником службових обов'язків, а також члена громадського
формування з охорони громадського порядку і державного кордону або
військовослужбовця у зв'язку з їх діяльністю  щодо  охорони
громадського порядку -

   караються позбавленням  волі  на  строк  від дев'яти до
п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

   Стаття 349. Захоплення представника влади або працівника
         правоохоронного органу як заручника

   Захоплення або тримання як заручника представника влади,
працівника правоохоронного органу чи їх близьких родичів з метою
спонукання державної чи іншої установи, підприємства, організації
або службової особи вчинити або утриматися від вчинення будь-якої
дії як умови звільнення заручника -

   караються позбавленням  волі  на  строк  від  восьми до
п'ятнадцяти років.

   Стаття 350. Погроза або насильство щодо службової особи чи
         громадянина, який виконує громадський обов'язок

   1. Погроза вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень
або знищенням чи пошкодженням майна загальнонебезпечним способом
щодо службової особи чи її близьких або щодо громадянина, який
виконує громадський обов'язок, застосована з метою припинення
діяльності  службової  особи  чи  громадянина,  який виконує
громадський обов'язок, або зміни її характеру в інтересах того,
хто погрожує, -

   карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням
волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до
двох років.

   2. Умисне  нанесення  побоїв  або заподіяння легкого чи
середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі  або
громадянинові, який виконує громадський обов'язок, у зв'язку з
їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення таких
дій щодо їх близьких -

   караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк.

   3. Умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження службовій
особі або громадянинові, який виконує громадський обов'язок, у
зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також
вчинення такої дії щодо їх близьких -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років.

   Стаття 351. Перешкоджання діяльності народного депутата
         України та депутата місцевої ради

   1. Невиконання службовою особою законних вимог народного
депутата України, депутата місцевої ради, створення  штучних
перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації -

   караються штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк до трьох років.

   2. Невиконання службовою особою законних вимог комітетів
Верховної Ради України чи тимчасових слідчих комісій Верховної
Ради України, створення штучних перешкод у їх роботі, надання
недостовірної інформації -

   караються штрафом  від  п'ятисот  до   двох   тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі
на строк до п'яти років, або позбавленням права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

   Стаття 352. Умисне знищення або пошкодження майна службової
         особи чи громадянина, який виконує громадський
         обов'язок

   1. Умисне  знищення  або пошкодження майна, що належить
службовій особі чи громадянинові, який  виконує  громадський
обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю,
а також вчинення таких дій щодо їх близьких родичів -

   караються штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців,
або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

   2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені
шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або
такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років.

   Стаття 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або
         звання службової особи

   Самовільне присвоєння  владних  повноважень  або  звання
службової  особи,  поєднане із вчиненням будь-яких суспільно
небезпечних діянь, -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до трьох років.

   Стаття 354. Одержання незаконної винагороди працівником
         державного підприємства, установи чи організації

   Незаконне одержання шляхом вимагання працівником державного
підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою,
в  будь-якому вигляді матеріальних благ або вигід майнового
характеру у значному розмірі за виконання чи невиконання будь-яких
дій з використанням становища, яке він займає на підприємстві, в
установі чи організації, -

   карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі
на строк до трьох років.

   П р и м і т к а. Під  незаконною  винагородою  у значному
розмірі в цій статті слід розуміти незаконну винагороду, яка в два
і  більше  разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян.

   Стаття 355. Примушування до виконання чи невиконання
         цивільно-правових зобов'язань

   1. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових
зобов'язань, тобто вимога виконати чи не виконати договір, угоду
чи інше цивільно-правове зобов'язання з погрозою насильства над
потерпілим або його близькими родичами, пошкодження чи знищення їх
майна за відсутності ознак вимагання, -

   карається виправними роботами на строк до двох років або
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до
двох років.

   2. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових
зобов'язань, вчинене повторно або за попередньою змовою групою
осіб, або із погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних
ушкоджень, або поєднане з насильством, що не є небезпечним для
життя і здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.

   3. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових
зобов'язань, вчинене організованою  групою  або  поєднане  з
насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або таке, що
завдало великої шкоди чи спричинило інші тяжкі наслідки, -

   карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми
років.

   Стаття 356. Самоправство

   Самоправство, тобто  самовільне,  всупереч  установленому
законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність  яких
оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи
організацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода
інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або
інтересам власника, -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або арештом на строк до трьох місяців.

   Стаття 357. Викрадення, привласнення, вимагання документів,
         штампів, печаток, заволодіння ними шляхом
         шахрайства чи зловживання службовим становищем
         або їх пошкодження

   1. Викрадення, привласнення, вимагання офіційних документів,
штампів чи печаток або заволодіння ними шляхом шахрайства чи
зловживання особи своїм службовим становищем, а так само їх умисне
знищення, пошкодження чи приховування, а також здійснення таких
самих  дій відносно приватних документів, що знаходяться на
підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми
власності, вчинене з корисливих мотивів або в інших особистих
інтересах, -

   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

   2. Ті  самі дії, якщо вони спричинили порушення роботи
підприємства, установи чи організації або вчинені щодо особливо
важливих документів, штампів, печаток, -

   караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або
позбавленням волі на той самий строк.

   3. Незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або
іншим важливим особистим документом -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до трьох місяців, або
обмеженням волі на строк до трьох років.

   Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та
         бланків, їх збут, використання підроблених
         документів

   1. Підроблення посвідчення або  іншого  документа,  який
видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією,
громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою
особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і
який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання
його як підроблювачем, так і іншою особою, або збут такого
документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи
бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми
власності, а так само інших офіційних печаток, штампів чи бланків
з тією самою метою або їх збут -

   караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до трьох років.

   2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони
вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

   караються обмеженням волі на строк до п'яти років  або
позбавленням волі на той самий строк.

   3. Використання завідомо підробленого документа -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до двох років.

   Стаття 359. Незаконне використання спеціальних технічних
         засобів негласного отримання інформації

   1. Незаконне використання спеціальних  технічних  засобів
негласного отримання інформації -

   карається штрафом  від  ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до
чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

   2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, за попередньою
змовою групою осіб або організованою групою, або заподіяли істотну
шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих
громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих
юридичних осіб, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

   Стаття 360. Умисне пошкодження ліній зв'язку

   Умисне пошкодження кабельної, радіорелейної, повітряної лінії
зв'язку, проводового мовлення або споруд чи обладнання, які
входять до їх складу, якщо воно спричинило тимчасове припинення
зв'язку, -

   карається штрафом від ста до  двохсот  неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
одного року, або обмеженням волі на строк до двох років.

             Р о з д і л XVI

   ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ
    МАШИН (КОМП'ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
           І МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

  ( Назва розділу XVI із змінами, внесеними згідно із Законом
   N 908-IV ( 908-15 ) від 05.06.2003 )

   Стаття 361. Незаконне втручання в роботу
         електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів),
         систем та комп'ютерних мереж і мереж
         електрозв'язку

   1. Незаконне  втручання  в   роботу   автоматизованих
електронно-обчислювальних машин, їх систем чи комп'ютерних мереж,
що призвело до перекручення чи знищення комп'ютерної інформації
або носіїв такої інформації, а також розповсюдження комп'ютерного
вірусу шляхом застосування програмних і  технічних  засобів,
призначених для незаконного проникнення в ці машини, системи чи
комп'ютерні мережі і здатних спричинити перекручення або знищення
комп'ютерної інформації чи носіїв такої інформації, а так само
незаконне втручання в роботу мереж електрозв'язку, що призвело до
знищення, перекручення, блокування інформації або до порушення
встановленого порядку її маршрутизації, -

   караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або обмеженням волі на той самий строк.

   2. Ті самі дії, якщо вони заподіяли істотну шкоду або вчинені
повторно чи за попередньою змовою групою осіб, -

   караються штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти
років, або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

   Примітка. Під істотною шкодою, якщо вона полягає в завданні
матеріальних збитків, слід розуміти таку шкоду, яка в триста і
більше  разів  перевищує  неоподатковуваний  мінімум  доходів
громадян.
( Стаття  361  в  редакції Закону N 908-IV ( 908-15 ) від
05.06.2003 )

   Стаття 362. Викрадення, привласнення, вимагання
         комп'ютерної інформації або заволодіння
         нею шляхом шахрайства чи зловживання службовим
         становищем

   1. Викрадення,   привласнення,  вимагання  комп'ютерної
інформації або заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання
службовою особою своїм службовим становищем -

   караються штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років.

   2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, -

   караються штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років, або позбавленням волі на той самий строк.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо вони заподіяли істотну шкоду, -

   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   Стаття 363. Порушення правил експлуатації автоматизованих
         електронно-обчислювальних систем

   1. Порушення   правил   експлуатації   автоматизованих
електронно-обчислювальних машин, їх систем чи комп'ютерних мереж
особою, яка відповідає за їх експлуатацію, якщо це спричинило
викрадення, перекручення чи знищення комп'ютерної інформації,
засобів її захисту, або  незаконне  копіювання  комп'ютерної
інформації, або істотне порушення роботи таких машин, їх систем чи
комп'ютерних мереж, -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до п'яти  років,  або
виправними роботами на строк до двох років.

   2. Те саме діяння, якщо воно заподіяло істотну шкоду, -

   карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або виправними роботами на строк до двох років, або
обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років або без такого.

             Р о з д і л XVII

        ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

   Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

   1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне,
з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в
інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи
службового становища всупереч інтересам  служби,  якщо  воно
заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та
інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам,
або інтересам юридичних осіб, -

   карається виправними роботами на строк до двох років або
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до
трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

   2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо вони вчинені працівником правоохоронного органу, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

   П р и м і т к а. 1. Службовими особами є особи, які постійно
чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також
обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи
організаціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з
виконанням        організаційно-розпорядчих       чи
адміністративно-господарських  обов'язків,  або виконують такі
обов'язки за спеціальним повноваженням.

   2. Службовими особами також визнаються іноземці або особи без
громадянства, які виконують обов'язки, зазначені в пункті 1 цієї
примітки.

   3. Істотною шкодою у статтях 364, 365, 367, якщо вона полягає
у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в
сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян.

   4. Тяжкими наслідками у статтях 364-367, якщо вони полягають
у заподіянні матеріальних збитків, вважаються такі, які у двісті
п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум
доходів громадян.

   Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень

   1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне
вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих
їй  прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду
охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або
державним  чи громадським інтересам, або інтересам юридичних
осіб, -

   карається виправними роботами на строк до двох років або
обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на
строк від двох до п'яти років, із позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років.

   2. Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно
супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і
такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

   Стаття 366. Службове підроблення

   1. Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до
офіційних документів завідомо  неправдивих  відомостей,  інше
підроблення документів, а також складання і видача завідомо
неправдивих документів -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

   2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

   Стаття 367. Службова недбалість

   1. Службова  недбалість, тобто невиконання або неналежне
виконання службовою особою своїх службових обов'язків  через
несумлінне  ставлення  до  них,  що заподіяло істотну шкоду
охоронюваним законом правам, свободам та  інтересам  окремих
громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам
окремих юридичних осіб, -

   карається штрафом  від  п'ятдесяти  до  ста  п'ятдесяти
неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян або виправними
роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до
трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

   2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від ста до
двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
або без такого.

   Стаття 368. Одержання хабара

   1. Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за
виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в
інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй
влади чи службового становища -

   карається штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі
п'ятисот неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян  або
позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років.

   2. Одержання хабара у великому розмірі або службовою особою,
яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою
групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара, -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

   3. Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою
особою, яка займає особливо відповідальне становище, -

   карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

   П р и м і т к а. 1. Хабарем у великому розмірі вважається
такий, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян, в особливо великому - такий, що у
п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян.

   2. Службовими особами, які займають відповідальне становище,
є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364, посади яких
згідно зі  статтею  25 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) віднесені до третьої, четвертої, п'ятої та шостої
категорій,  а  також  судді, прокурори і слідчі, керівники,
заступники керівників органів державної влади та управління,
органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та
одиниць. Службовими особами, які займають особливо відповідальне
становище, є особи, зазначені в частині першій статті 9 Закону
України "Про державну службу", та особи, посади яких згідно із
статтею 25 цього Закону віднесені до першої та другої категорій.

   3. Повторним у статтях 368 і 369 цього Кодексу визнається
злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів,
передбачених цими статтями.

   4. Вимаганням хабара визнається вимагання службовою особою
хабара з погрозою вчинення або невчинення з використанням влади чи
службового становища дій, які можуть заподіяти шкоду правам чи
законним інтересам того, хто дає хабара, або умисне створення
службовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабара з метою
запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і  законних
інтересів.

   Стаття 369. Давання хабара

   1. Давання хабара -

   карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох
до п'яти років.

   2. Давання хабара, вчинене повторно, -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років з конфіскацією майна або без такої.

   3. Особа, яка дала хабар, звільняється від кримінальної
відповідальності, якщо стосовно неї мало місце вимагання хабара
або якщо після давання хабара вона добровільно заявила про те, що
сталося,  до порушення кримінальної справи щодо неї органу,
наділеному законом правом на порушення кримінальної справи.

   Стаття 370. Провокація хабара

   1. Провокація хабара, тобто свідоме створення  службовою
особою обставин і умов, що зумовлюють пропонування або одержання
хабара, щоб потім викрити того, хто дав або взяв хабара, -

   карається обмеженням волі на строк до п'яти років  або
позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   2. Те саме діяння, вчинене службовою особою правоохоронних
органів, -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

            Р о з д і л XVIII

           ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

   Стаття 371. Завідомо незаконні затримання, привід або арешт

   1. Завідомо незаконне затримання або незаконний привід -

   караються позбавленням права обіймати  певні  посади  чи
займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або обмеженням
волі на строк до трьох років.

   2. Завідомо незаконні арешт або тримання під вартою -

   карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо вони спричинили тяжкі наслідки або були вчинені з корисливих
мотивів чи в інших особистих інтересах, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.

   Стаття 372. Притягнення завідомо невинного до кримінальної
         відповідальності

   1. Притягнення  завідомо  невинного  до  кримінальної
відповідальності слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою на те
законом особою -

   карається обмеженням волі на строк до п'яти років  або
позбавленням волі на той самий строк.

   2. Те саме діяння, поєднане з обвинуваченням у вчиненні
тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також поєднане зі штучним
створенням доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією, -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   Стаття 373. Примушування давати показання

   1. Примушування давати показання при допиті шляхом незаконних
дій з боку особи, яка проводить дізнання або досудове слідство, -

   карається обмеженням  волі на строк до трьох років або
позбавленням волі на той самий строк.

   2. Ті самі дії, поєднані із застосуванням насильства або із
знущанням над особою, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.

   Стаття 374. Порушення права на захист

   1. Недопущення чи ненадання своєчасно захисника, а також інше
грубе порушення права підозрюваного, обвинуваченого, підсудного на
захист, вчинене особою,  яка  провадить  дізнання,  слідчим,
прокурором або суддею, -

   карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або арештом на строк до шести місяців, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років або без такого.

   2. Ті самі дії, які призвели до засудження невинної у
вчиненні злочину особи, або вчинені за попередньою змовою групою
осіб, або такі, що спричинили інші тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

   Стаття 375. Постановлення суддею (суддями) завідомо
         неправосудного вироку, рішення, ухвали або
         постанови

   1. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного
вироку, рішення, ухвали або постанови -

   карається обмеженням волі на строк до п'яти років  або
позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   2. Ті самі дії, що спричинили тяжкі наслідки або вчинені з
корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років.

   Стаття 376. Втручання в діяльність судових органів

   1. Втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою
перешкодити виконанню ним службових обов'язків або  добитися
винесення неправосудного рішення -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або арештом на строк до шести місяців.

   2. Ті самі дії, якщо вони перешкодили запобіганню злочину чи
затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені  особою  з
використанням свого службового становища, -

   караються позбавленням  права  обіймати  певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або арештом на
строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох
років.

   Стаття 377. Погроза або насильство щодо судді, народного
         засідателя чи присяжного

   1. Погроза  вбивством,  насильством  або  знищенням  чи
пошкодженням майна щодо судді, народного засідателя чи присяжного,
а також щодо їх близьких родичів у зв'язку з їх діяльністю,
пов'язаною із здійсненням правосуддя, -

   карається виправними роботами на строк до двох років або
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до
трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

   2. Умисне  заподіяння  судді,  народному  засідателю  чи
присяжному або їх близьким родичам побоїв, легких або середньої
тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною
із здійсненням правосуддя, -

   карається обмеженням  волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на строк до шести років.

   3. Умисне  заподіяння  судді,  народному  засідателю  чи
присяжному або їх близьким родичам тяжкого тілесного ушкодження у
зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя, -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років.

   Стаття 378. Умисне знищення або пошкодження майна судді,
         народного засідателя чи присяжного

   1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить судді,
народному засідателю чи присяжному або їх близьким родичам, у
зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя, -

   караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням
волі на строк до п'яти років.

   2. Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим
загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили загибель
людей чи інші тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти
років.

   Стаття 379. Посягання на життя судді, народного засідателя
         чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю,
         пов'язаною із здійсненням правосуддя

   Вбивство або замах на вбивство судді, народного засідателя чи
присяжного або їх близьких родичів у зв'язку з їх діяльністю,
пов'язаною із здійсненням правосуддя, -

   караються позбавленням волі  на  строк  від  восьми  до
п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

   Стаття 380. Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під
         захист

   Неприйняття рішення, несвоєчасне прийняття або  прийняття
недостатньо обгрунтованих рішень, а також невжиття, несвоєчасне
вжиття  достатніх  заходів  для  безпеки  працівників  суду,
правоохоронних органів або осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві, членів їхніх сімей та їхніх  близьких  родичів
службовою особою органу, на який покладено функції забезпечення
безпеки зазначених осіб, якщо ці дії спричинили тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк до п'яти років.

   Стаття 381. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо
         особи, взятої під захист

   1. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи,
взятої під захист, службовою особою, якою прийнято рішення про ці
заходи, особою, яка їх здійснює, або службовою особою, якій ці
рішення стали відомі у зв'язку з її службовим становищем, а так
само особою, взятою під захист, якщо ці дії спричинили шкоду
здоров'ю особи, взятої під захист, -

   карається штрафом від ста до трьохсот  неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

   2. Ті самі дії, якщо вони спричинили смерть особи, взятої під
захист, або інші тяжкі наслідки, -

   караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням
волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий
строк.

   Стаття 382. Невиконання судового рішення

   1. Умисне  невиконання службовою особою вироку, рішення,
ухвали, постанови  суду,  що  набрали  законної  сили,  або
перешкоджання їх виконанню -

   карається штрафом  від  п'ятисот  до  однієї  тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі
на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

   2. Ті самі дії, вчинені службовою особою,  яка  займає
відповідальне чи особливо відповідальне становище, або особою,
раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або якщо вони
заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам
громадян, державним чи громадським інтересам  або  інтересам
юридичних осіб, -

   караються обмеженням  волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до
трьох років.

   3. Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського
суду з прав людини -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.

   Стаття 383. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення
         злочину

   1. Завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому
або органу дізнання про вчинення злочину -

   карається виправними роботами на строк до двох років або
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до
трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

   2. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням особи в тяжкому чи
особливо тяжкому злочині або із штучним створенням  доказів
обвинувачення, а також вчинені з корисливих мотивів, -

   караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк.

   Стаття 384. Завідомо неправдиве показання

   1. Завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого або
завідомо  неправдивий  висновок експерта під час провадження
дізнання, досудового слідства  або  проведення  розслідування
тимчасовою слідчою чи тимчасовою спеціальною комісією Верховної
Ради України або в суді, а також завідомо неправильний переклад,
зроблений перекладачем у таких самих випадках, -

   караються виправними роботами на строк до двох років або
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до
двох років.

   2. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням у тяжкому чи
особливо тяжкому злочині, або зі штучним створенням доказів
обвинувачення чи захисту, а також вчинені з корисливих мотивів, -

   караються виправними роботами на строк до двох років або
обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на
строк від двох до п'яти років.


   Стаття 385. Відмова свідка від давання показань або відмова
         експерта чи перекладача від виконання покладених
         на них обов'язків

   1. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта
чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них
обов'язків у суді або під час провадження досудового слідства,
розслідування тимчасовою слідчою  чи  тимчасовою  спеціальною
комісією Верховної Ради України чи дізнання -

   караються штрафом   від   п'ятдесяти   до   трьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк
до шести місяців.

   2. Не підлягає кримінальній відповідальності особа за відмову
давати показання під час провадження дізнання, досудового слідства
або в суді щодо себе, а також членів її сім'ї чи близьких родичів,
коло яких визначається законом.

   Стаття 386. Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого,
         експерта, примушування їх до відмови від давання
         показань чи висновку

   Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта  до
суду,  органів  досудового  слідства,  тимчасових слідчих та
тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України чи дізнання,
примушування їх до відмови від давання показань чи висновку, а
також до давання завідомо неправдивих показань чи висновку шляхом
погрози вбивством, насильством, знищенням майна цих осіб чи їх
близьких родичів або розголошення відомостей, що їх ганьблять, або
підкуп свідка, потерпілого чи експерта з тією самою метою, а також
погроза вчинити зазначені дії з помсти за раніше дані показання чи
висновок -

   караються штрафом   від   п'ятдесяти   до   трьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  або  виправними
роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести
місяців.

   Стаття 387. Розголошення даних досудового слідства або
         дізнання

   1. Розголошення без дозволу прокурора, слідчого або особи,
яка провадила дізнання чи досудове слідство, даних досудового
слідства чи дізнання особою, попередженою в установленому законом
порядку про обов'язок не розголошувати такі дані, -

   карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років.

   2. Розголошення даних досудового слідства або  дізнання,
вчинене суддею, прокурором, слідчим, працівником органу дізнання,
оперативно-розшукового органу незалежно від того, чи приймала ця
особа безпосередньо участь у досудовому слідстві чи дізнанні, якщо
розголошені  дані  ганьблять людину, принижують її честь  і
гідність, -

   карається штрафом від ста до трьохсот  неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або арештом на строк до шести місяців, з позбавленням
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на
строк до трьох років.

   Стаття 388. Приховування майна

   Приховування майна, що підлягає конфіскації або на  яке
накладено арешт чи яке описано, -

   карається штрафом  від ста до трьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох  років,  або  арештом на строк до шести місяців, або
позбавленням волі на строк до двох років.

   Стаття 389. Ухилення від покарання, не пов'язаного з
         позбавленням волі

   1. Ухилення від сплати штрафу або позбавлення права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю особою, засудженою до
цих видів покарань, -

   карається виправними роботами на строк до двох років або
обмеженням волі на той самий строк.

   2. Ухилення від відбування громадських чи виправних робіт
особою, засудженою до цього покарання, -

   карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням
волі на строк до трьох років.

   Стаття 390. Ухилення від відбування покарання у виді
         обмеження волі та у виді позбавлення волі

   1. Самовільне залишення місця обмеження волі або злісне
ухилення від робіт, або систематичне порушення  громадського
порядку  чи  встановлених правил проживання, вчинені особою,
засудженою до обмеження волі, -

   караються позбавленням волі на строк до трьох років.

   2. Неповернення до  місця  відбування  покарання  особи,
засудженої до обмеження волі, якій було дозволено короткочасний
виїзд, після закінчення строку виїзду -

   карається обмеженням волі на строк до двох  років  або
позбавленням волі на той самий строк.

   3. Неповернення  до  місця  відбування  покарання особи,
засудженої до позбавлення волі, якій було дозволено короткочасний
виїзд, після закінчення строку виїзду -

   карається позбавленням волі на строк до трьох років.

   Стаття 391. Злісна непокора вимогам адміністрації виправної
         установи

   Злісна непокора законним вимогам адміністрації  виправної
установи або інша протидія адміністрації у законному здійсненні її
функцій особою, яка відбуває покарання у виді обмеження волі або у
виді позбавлення волі, якщо ця особа за порушення вимог режиму
відбування покарання була піддана протягом року стягненню у виді
переведення до приміщення камерного типу (одиночної камери) або
переводилась на більш суворий режим відбування покарання, -

   карається позбавленням волі на строк до трьох років.

   Стаття 392. Дії, що дезорганізують роботу виправних
         установ

   Тероризування у виправних установах засуджених або напад на
адміністрацію, а також організація з цією метою організованої
групи або активна участь у такій групі, вчинені особами, які
відбувають покарання у виді позбавлення волі чи у виді обмеження
волі, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   Стаття 393. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти

   1. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти, вчинена
особою, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі або арешту
чи перебуває в попередньому ув'язненні, -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.

   2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або за попередньою
змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи
здоров'я інших осіб, або поєднані із заволодінням зброєю чи з її
використанням, або із застосуванням насильства чи погрозою його
застосування,  або  шляхом  підкопу, а також з пошкодженням
інженерно-технічних засобів охорони, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років.

   Стаття 394. Втеча із спеціалізованого лікувального закладу

   Втеча із спеціалізованого лікувального закладу, а також по
дорозі до нього -

   карається арештом на строк до шести місяців або позбавленням
волі на строк до двох років.

   Стаття 395. Порушення правил адміністративного нагляду

   Самовільне залишення особою місця проживання з метою ухилення
від адміністративного нагляду, а також неприбуття без поважних
причин у визначений строк до обраного місця проживання особи, щодо
якої встановлено адміністративний нагляд у разі звільнення з місць
позбавлення волі, -

   караються арештом на строк до шести місяців.

   Стаття 396. Приховування злочину

   1. Заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого чи особливо
тяжкого злочину -

   карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням
волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий
строк.

   2. Не підлягають кримінальній відповідальності за заздалегідь
не обіцяне приховування злочину члени сім'ї чи близькі родичі
особи, яка вчинила злочин, коло яких визначається законом.

   Стаття 397. Втручання в діяльність захисника чи
         представника особи

   1. Вчинення  в  будь-якій  формі перешкод до здійснення
правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню
правової допомоги або порушення встановлених законом гарантій їх
діяльності та професійної таємниці -

   карається штрафом від ста до  двохсот  неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням
волі на строк до трьох років.

   2. Ті самі дії, вчинені службовою особою з використанням
свого службового становища, -

   караються штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.

   Стаття 398. Погроза або насильство щодо захисника чи
         представника особи

   1. Погроза  вбивством,  насильством  або  знищенням  чи
пошкодженням майна щодо захисника чи представника особи, а також
щодо їх близьких родичів у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з
наданням правової допомоги, -

   карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням
волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий
строк.

   2. Умисне заподіяння захиснику чи представнику особи або їх
близьким родичам легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень
у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги, -

   карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк.

   3. Умисне заподіяння тим самим особам у зв'язку з діяльністю,
пов'язаною  з  наданням правової допомоги, тяжкого тілесного
ушкодження -

   карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років.

   Стаття 399. Умисне знищення або пошкодження майна захисника
         чи представника особи

   1. Умисне знищення або пошкодження майна,  що  належить
захиснику чи представнику особи або їх близьким родичам, у зв'язку
з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги, -

   караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі
на той самий строк.

   2. Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим
загальнонебезпечним способом, або якщо вони заподіяли шкоду в
особливо великих розмірах, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років.

   3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті,
що  спричинили  загибель людей, завдання їм тяжких тілесних
ушкоджень чи настання інших тяжких наслідків, -

   караються позбавленням волі  на  строк  від  восьми  до
п'ятнадцяти років.

   Стаття 400. Посягання на життя захисника чи представника
         особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з
         наданням правової допомоги

   Вбивство або замах на вбивство захисника чи представника
особи або їх близьких родичів у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з
наданням правової допомоги, -

   караються позбавленням  волі  на  строк  від  восьми до
п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

             Р о з д і л XIX

          ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО
        ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ
            (ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ)

   Стаття 401. Поняття військового злочину

   1. Військовими злочинами визнаються передбачені цим розділом
злочини проти встановленого законодавством порядку несення або
проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а
також військовозобов'язаними під час проходження ними навчальних
(чи перевірних) або спеціальних зборів.

   2. За  відповідними  статтями  цього  розділу  несуть
відповідальність військовослужбовці Збройних Сил України, Служби
безпеки України, Державної прикордонної служби України, внутрішніх
військ Міністерства внутрішніх справ України та інших військових
формувань, утворених відповідно до законів України, а також інші
особи, визначені законом.

   3. Особи,  не зазначені у цій статті, за співучасть у
військових злочинах підлягають відповідальності за відповідними
статтями цього розділу.

   4. Особа, яка вчинила злочин, передбачений статтями цього
розділу, може бути звільнена від кримінальної відповідальності
згідно зі статтею 44 цього Кодексу із застосуванням до неї
заходів, передбачених Дисциплінарним  статутом  Збройних  Сил
України ( 551-14 ).
( Стаття 401 із змінами, внесеними згідно із Законом N 662-IV
( 662-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності 01.08.2003 року )

   Стаття 402. Непокора

   1. Непокора,  тобто  відкрита  відмова  виконати  наказ
начальника, а також інше умисне невиконання наказу -

   караються службовим обмеженням на строк до двох років або
триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, або
позбавленням волі на строк до трьох років.

   2. Ті самі діяння, якщо вони вчинені групою осіб  або
спричинили тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

   3. Непокора, вчинена в умовах воєнного стану чи в бойовій
обстановці, -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   Стаття 403. Невиконання наказу

   1. Невиконання наказу начальника, вчинене за відсутності
ознак, зазначених у частині першій статті 402 цього Кодексу, якщо
воно спричинило тяжкі наслідки, -

   карається службовим обмеженням на строк до двох років або
триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до одного року,
або позбавленням волі на строк до двох років.

   2. Те саме діяння, вчинене в умовах воєнного стану чи в
бойовій обстановці, -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

   Стаття 404. Опір начальникові або примушування його до
         порушення службових обов'язків

   1. Опір начальникові, а також іншій особі, яка виконує
покладені на неї обов'язки з військової служби, або примушування
їх до порушення цих обов'язків -

   караються службовим обмеженням на строк до двох років або
триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, або
позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   2. Ті самі дії, вчинені групою осіб або із застосуванням
зброї, або такі, що спричинили тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо вони були вчинені в умовах воєнного стану чи в бойовій
обстановці, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти
років.

   4. Дії, передбачені частинами другою або третьою цієї статті,
якщо вони були пов'язані з умисним вбивством начальника або іншої
особи, яка виконує обов'язки з військової служби, -

   караються позбавленням волі  на  строк  від  десяти  до
п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

   Стаття 405. Погроза або насильство щодо начальника

   1. Погроза вбивством або заподіянням тілесних ушкоджень чи
побоїв начальникові або знищенням чи пошкодженням його майна у
зв'язку з виконанням ним обов'язків з військової служби -

   карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до
двох років або позбавленням волі на той самий строк.

   2. Заподіяння тілесних ушкоджень, побоїв або вчинення інших
насильницьких дій щодо начальника у зв'язку з виконанням ним
обов'язків з військової служби -

   карається позбавленням волі на строк від двох до семи років.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені групою осіб, або із застосуванням зброї, або в умовах
воєнного стану чи в бойовій обстановці, -

   караються позбавленням волі від п'яти до десяти років.

   Стаття 406. Порушення статутних правил взаємовідносин між
         військовослужбовцями за відсутності відносин
         підлеглості

   1. Порушення  статутних  правил  взаємовідносин   між
військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості,
що виявилося в завданні побоїв чи вчиненні іншого насильства, -

   карається арештом на строк до шести місяців або триманням у
дисциплінарному  батальйоні  на  строк  до одного року, або
позбавленням волі на строк до трьох років.

   2. Те саме діяння, якщо воно вчинене щодо кількох осіб або
заподіяло легкі чи середньої тяжкості тілесні ушкодження, а також
таке,  що  має  характер  знущання  або  глумлення  над
військовослужбовцем, -

   карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до
двох років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї
статті, вчинені групою осіб або із застосуванням зброї, або такі,
що спричинили тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.

   Стаття 407. Самовільне залишення військової частини або
         місця служби

   1. Самовільне залишення військової частини або місця служби
військовослужбовцем строкової служби, а також нез'явлення його
вчасно без поважних причин на службу у разі звільнення з частини,
призначення або переведення, нез'явлення з відрядження, відпустки
або з лікувального закладу тривалістю понад три доби, але не
більше місяця, -

   караються триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до
двох років або позбавленням волі на строк до трьох років.

   2. Самовільне залишення військової частини або місця служби
військовослужбовцем (крім строкової служби), а також нез'явлення
його вчасно на службу без поважних причин тривалістю понад десять
діб, але не більше місяця, або хоч і менше десяти діб, але більше
трьох діб, вчинені повторно протягом року, -

   караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або службовим обмеженням на строк до двох років, або
позбавленням волі на строк до трьох років.

   3. Самовільне залишення військової частини або місця служби,
а  також  нез'явлення вчасно на службу без поважних причин
тривалістю понад один місяць, вчинене особами, зазначеними в
частинах першій або другій цієї статті, -

   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   4. Самовільне залишення військової частини або місця служби,
а також нез'явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинені
в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   Стаття 408. Дезертирство

   1. Дезертирство, тобто  самовільне  залишення  військової
частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби,
а також нез'явлення з тією самою метою на службу у  разі
призначення,  переведення,  з  відрядження,  відпустки або з
лікувального закладу -

   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   2. Дезертирство із зброєю або за попередньою змовою групою
осіб -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   3. Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї
статті, вчинене  в  умовах  воєнного стану  або в бойовій
обстановці, -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років.

   Стаття 409. Ухилення від військової служби шляхом
         самокалічення або іншим способом

   1. Ухилення  військовослужбовця  від  несення  обов'язків
військової  служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції
хвороби, підроблення документів чи іншого обману -

   карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до
двох років або позбавленням волі на той самий строк.

   2. Відмова від несення обов'язків військової служби -

   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї
статті, вчинені  в  умовах  воєнного  стану  або в бойовій
обстановці, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   Стаття 410. Викрадення, привласнення, вимагання
         військовослужбовцем зброї, бойових припасів,
         вибухових або інших бойових речовин, засобів
         пересування, військової та спеціальної техніки
         чи іншого військового майна, а також заволодіння
         ними шляхом шахрайства або зловживання службовим
         становищем

   1. Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем
зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин,
засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого
військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.

   2. Ті самі дії, вчинені військовою службовою особою із
зловживанням  службовим  становищем,  або  повторно,  або за
попередньою змовою групою осіб, або такі, що заподіяли істотну
шкоду, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо  вони  вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій
обстановці, розбій з метою заволодіння зброєю, бойовими припасами,
вибуховими чи іншими бойовими речовинами, засобами пересування,
військовою  та  спеціальною технікою, а також вимагання цих
предметів,  поєднане з насильством, небезпечним для життя і
здоров'я потерпілого, -

   караються позбавленням волі  на  строк  від  десяти  до
п'ятнадцяти років.

   Стаття 411. Умисне знищення або пошкодження військового
         майна

   1. Умисне знищення або пошкодження зброї, бойових припасів,
засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого
військового майна -

   караються службовим обмеженням на строк до двох років або
триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або
позбавленням волі на строк до трьох років.

   2. Ті самі  дії,  вчинені  шляхом  підпалу  або  іншим
загальнонебезпечним способом, або якщо вони спричинили загибель
людей чи інші тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.

   3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені в
умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   Стаття 412. Необережне знищення або пошкодження
         військового майна

   1. Необережне знищення або  пошкодження  зброї,  бойових
припасів, засобів пересування, військової і спеціальної техніки чи
іншого військового майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, -

   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або службовим обмеженням на строк до двох років,
або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до одного
року.

   2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей або
інші тяжкі наслідки, -

   караються триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до
двох років або позбавленням волі на строк до трьох років.

   Стаття 413. Марнотратство або втрата військового майна

   1. Продаж,   застава,   передача   в   користування
військовослужбовцем строкової служби виданих йому для особистого
користування   предметів  обмундирування  або  спорядження
(марнотратство), а також втрата або зіпсування цих предметів
внаслідок порушення правил їх зберігання -

   караються арештом на строк до шести місяців або триманням у
дисциплінарному батальйоні на строк до двох років.

   2. Втрата або зіпсування ввірених для службового користування
зброї, бойових припасів, засобів пересування, предметів технічного
постачання або іншого військового майна внаслідок порушення правил
їх зберігання -

   караються арештом на строк до шести місяців або триманням у
дисциплінарному батальйоні на  строк  до  двох  років,  або
позбавленням волі на той самий строк.

   3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї
статті, вчинені  в  умовах  воєнного  стану або в  бойовій
обстановці, -

   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   Стаття 414. Порушення правил поводження зі зброєю, а також
         із речовинами і предметами, що становлять
         підвищену небезпеку для оточення

   1. Порушення  правил  поводження зі зброєю, а також із
боєприпасами, вибуховими, радіоактивними та іншими речовинами і
предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, якщо
це заподіяло потерпілому тілесні ушкодження, -

   карається службовим обмеженням на строк до двох років або
триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або
позбавленням волі на строк до трьох років.

   2. Те саме діяння, що заподіяло тілесні ушкодження кільком
особам або смерть потерпілого, -

   карається позбавленням волі на строк від двох до десяти
років.

   3. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті,  що
спричинило загибель кількох осіб чи інші тяжкі наслідки, -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти
років.

   Стаття 415. Порушення правил водіння або експлуатації
         машин

   1. Порушення  правил  водіння  або експлуатації бойової,
спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому
середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель
потерпілого, -

   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті,  що
спричинило загибель кількох осіб, -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   Стаття 416. Порушення правил польотів або підготовки
         до них

   Порушення правил польотів або підготовки до них, а також
порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило
катастрофу або інші тяжкі наслідки, -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти
років.

   Стаття 417. Порушення правил кораблеводіння

   Порушення правил кораблеводіння, що  спричинило  загибель
людей, загибель корабля або інші тяжкі наслідки, -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти
років.

   Стаття 418. Порушення статутних правил вартової служби чи
         патрулювання

   1. Порушення статутних правил вартової (вахтової) служби чи
патрулювання, що спричинило тяжкі наслідки, для запобігання яким
призначено дану варту (вахту) чи патрулювання, -

   карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк.

   2. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені в
умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.

   Стаття 419. Порушення статутних правил несення
         прикордонної служби

   1. Порушення статутних правил несення прикордонної служби
особою, яка входить до складу наряду з охорони державного кордону
України, -

   карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до
двох років або позбавленням волі на строк до трьох років.

   2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті,  що
спричинило тяжкі наслідки, -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.

   Стаття 420. Порушення статутних правил несення бойового
         чергування

   1. Порушення статутних правил несення бойового чергування
(бойової служби), встановлених для своєчасного  виявлення  і
відбиття раптового нападу на Україну або для захисту та безпеки
України, -

   карається позбавленням волі на строк до трьох років.

   2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті,  що
спричинило тяжкі наслідки, -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.

   3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї
статті,  що вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій
обстановці, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   Стаття 421. Порушення статутних правил внутрішньої служби

   1. Порушення особою, яка входить у добовий наряд частини
(крім варти і вахти), статутних правил внутрішньої служби, якщо
воно  спричинило тяжкі наслідки, запобігання яким входило в
обов'язки даної особи, -

   карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до
двох років або позбавленням волі на строк до трьох років.

   2. Те саме діяння, вчинене в умовах воєнного стану або в
бойовій обстановці, -

   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

   Стаття 422. Розголошення відомостей військового характеру,
         що становлять державну таємницю, або втрата
         документів чи матеріалів, що містять такі
         відомості

   1. Розголошення  відомостей  військового  характеру,  що
становлять  державну таємницю, за відсутності ознак державної
зради -

   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   2. Втрата документів або матеріалів, що містять відомості
військового  характеру,  які  становлять  державну  таємницю,
предметів, відомості про які становлять державну таємницю, особою,
якій вони були довірені, якщо втрата стала результатом порушення
встановлених  правил  поводження  із зазначеними документами,
матеріалами або предметами, -

   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї
статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   Стаття 423. Зловживання військовою службовою особою владою
         або службовим становищем

   1. Незаконне  використання  військовою  службовою  особою
транспортних засобів, споруд чи іншого військового майна, а також
незаконне використання підлеглого для особистих послуг чи послуг
іншим особам, а також інше зловживання владою або службовим
становищем, вчинене з корисливих мотивів чи в інших особистих
інтересах або в інтересах третіх осіб, якщо таке діяння заподіяло
істотну шкоду, -

   караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або службовим обмеженням на строк до
двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

   2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.

   3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї
статті, вчинені  в  умовах  воєнного  стану  або в бойовій
обстановці, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років.

   П р и м і т к а. 1. Під  військовими  службовими особами
розуміються військові начальники, а також інші військовослужбовці,
які обіймають постійно чи тимчасово посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих   або  адміністративно-господарських
обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним дорученням
повноважного командування.

   2. У статтях 423-426 цього Кодексу істотною шкодою, якщо вона
полягає в завданні матеріальних збитків, вважається така шкода,
яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян, а тяжкими наслідками за тієї самої умови
вважається шкода, яка у п'ятсот і більше  разів  перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

   Стаття 424. Перевищення військовою службовою особою влади
         чи службових повноважень

   1. Перевищення військовою службовою особою влади чи службових
повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі
наданих цій особі прав чи повноважень, крім передбачених частиною
другою цієї статті, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду, -

   карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк.

   2. Застосування нестатутних заходів впливу щодо підлеглого
або перевищення дисциплінарної влади, якщо ці дії заподіяли
істотну шкоду, а також застосування насильства щодо підлеглого -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

   3. Діяння, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені
із застосуванням зброї, а також діяння, передбачені частинами
першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили  тяжкі
наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   4. Діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою
цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій
обстановці, -

   караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти
років.

   Стаття 425. Недбале ставлення до військової служби

   1. Недбале ставлення військової службової особи до служби,
якщо це заподіяло істотну шкоду, -

   карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або службовим обмеженням на строк до двох років, або
позбавленням волі на строк до трьох років.

   2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

   3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї
статті, вчинені  в  умовах  воєнного  стану або в  бойовій
обстановці, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років.

   Стаття 426. Бездіяльність військової влади

   1. Умисне неприпинення злочину, що вчиняється підлеглим, або
непорушення військовою службовою особою, яка є органом дізнання,
кримінальної справи щодо підлеглого, який вчинив злочин, а також
інше умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона
за своїми службовими обов'язками повинна була виконати, якщо це
заподіяло істотну шкоду, -

   караються штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або службовим обмеженням на строк до
двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

   2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

   3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї
статті,  що вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій
обстановці, -

   караються позбавленням волі на строк від семи до десяти
років.

   Стаття 427. Здача або залишення ворогові засобів ведення
         війни

   Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а
також  не  зумовлене  бойовою обстановкою залишення ворогові
укріплень, бойової та спеціальної техніки чи інших засобів ведення
війни, якщо зазначені дії вчинені не з метою сприяння ворогові, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.

   Стаття 428. Залишення гинучого військового корабля

   1. Залишення гинучого військового корабля командиром, який не
виконав до кінця своїх службових обов'язків, а також особою із
складу команди  корабля без належного  на  те розпорядження
командира -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.

   2. Те саме діяння, вчинене в умовах воєнного стану або в
бойовій обстановці, -

   карається позбавленням волі на строк від семи до десяти
років.

   Стаття 429. Самовільне залишення поля бою або відмова діяти
         зброєю

   Самовільне залишення поля бою під час бою або відмова під час
бою діяти зброєю -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   Стаття 430. Добровільна здача в полон

   Добровільна здача в полон через боягузтво або легкодухість -

   карається позбавленням волі на строк від семи до десяти
років.

   Стаття 431. Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває
         в полоні

   1. Добровільна участь військовослужбовця, який перебуває в
полоні, у роботах, що мають військове значення, або в інших
заходах, які завідомо можуть заподіяти шкоду Україні або союзним з
нею державам, за відсутності ознак державної зради -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

   2. Насильство над іншими військовополоненими або жорстоке
поводження з ними з боку військовополоненого, який перебуває на
становищі старшого, -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років.

   3. Вчинення військовослужбовцем, який перебуває в полоні,
дій, спрямованих на шкоду іншим військовополоненим, з корисливих
мотивів або з метою забезпечення поблажливого до себе ставлення з
боку ворога -

   карається позбавленням волі на строк до трьох років.

   Стаття 432. Мародерство

   Викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих чи
поранених (мародерство), -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.

   Стаття 433. Насильство над населенням у районі воєнних дій

   1. Насильство,  протизаконне  знищення  майна,  а  також
протизаконне відібрання майна під приводом воєнної необхідності,
вчинювані щодо населення в районі воєнних дій, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.

   2. Розбій, вчинюваний щодо населення в районі воєнних дій, -

   карається позбавленням волі на строк від семи до десяти
років.

   Стаття 434. Погане поводження з військовополоненими

   Погане поводження з військовополоненими, яке мало  місце
неодноразово,  або  пов'язане  з  особливою жорстокістю, або
спрямоване проти хворих і поранених, а також недбале виконання
обов'язків щодо хворих і поранених особами, на яких покладено їх
лікування і піклування про них, за відсутності ознак більш тяжкого
злочину -

   караються позбавленням волі на строк до трьох років.

   Стаття 435. Незаконне використання символіки Червоного
         Хреста і Червоного Півмісяця та зловживання
         ними

   Носіння в районі воєнних дій символіки Червоного Хреста або
Червоного Півмісяця особами, які не мають на те права, а також
зловживання в умовах воєнного стану прапорами чи знаками Червоного
Хреста і Червоного Півмісяця або  пофарбуванням,  присвоєним
санітарно-транспортним засобам, -

   караються позбавленням волі на строк до двох років.

             Р о з д і л XX

        ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА
          ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ

   Стаття 436. Пропаганда війни

   Публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування
воєнного конфлікту, а також виготовлення матеріалів із закликами
до вчинення таких дій з метою їх розповсюдження або розповсюдження
таких матеріалів -

   караються виправними роботами на строк до двох років або
арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк
до трьох років.

   Стаття 437. Планування, підготовка, розв'язування та
         ведення агресивної війни

   1. Планування, підготовка або розв'язування агресивної війни
чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на
вчинення таких дій, -

   караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років.

   2. Ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій -

   карається позбавленням  волі  на  строк  від  десяти до
п'ятнадцяти років.

   Стаття 438. Порушення законів та звичаїв війни

   1. Жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним
населенням, вигнання цивільного населення для примусових робіт,
розграбування національних цінностей на окупованій території,
застосування  засобів  ведення війни, заборонених міжнародним
правом, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення
таких дій -

   караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти
років.

   2. Ті самі діяння, якщо вони поєднані з умисним вбивством, -

   караються позбавленням волі  на  строк  від  десяти  до
п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

   Стаття 439. Застосування зброї масового знищення

   1. Застосування  зброї  масового  знищення,  забороненої
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, -

   карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти
років.

   2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або
інші тяжкі наслідки, -

   карається позбавленням  волі  на  строк  від  восьми до
п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

   Стаття 440. Розроблення, виробництво, придбання, зберігання,
         збут, транспортування зброї масового знищення

   Розроблення, виробництво,  придбання,  зберігання,  збут,
транспортування зброї масового знищення, забороненої міжнародними
договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.

   Стаття 441. Екоцид

   Масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння
атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що
можуть спричинити екологічну катастрофу, -

   караються позбавленням  волі  на  строк  від  восьми до
п'ятнадцяти років.

   Стаття 442. Геноцид

   1. Геноцид, тобто діяння, умисно вчинене з метою повного або
часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи
релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи
заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи
життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне
знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій
групі або шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в
іншу, -

   карається позбавленням  волі  на  строк  від  десяти до
п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

   2. Публічні заклики до геноциду, а  також  виготовлення
матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або
розповсюдження таких матеріалів -

   караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням
волі на строк до п'яти років.

   Стаття 443. Посягання на життя представника іноземної
         держави

   Вбивство або замах на вбивство представника іноземної держави
або іншої особи, яка має міжнародний захист, з метою впливу на
характер їхньої діяльності  або  на  діяльність  держав  чи
організацій, які вони представляють, або з метою провокації війни
чи міжнародних ускладнень -

   карається позбавленням волі  на  строк  від  восьми  до
п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

   Стаття 444. Злочини проти осіб та установ, що мають
         міжнародний захист

   1. Напад на службові або житлові приміщення осіб, які мають
міжнародний захист, а також викрадення або позбавлення волі цих
осіб з метою впливу на характер їхньої діяльності або  на
діяльність держав чи організацій, що вони представляють, або з
метою провокації війни чи міжнародних ускладнень -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.

   2. Погроза вчинення дій, передбачених частиною першою цієї
статті, -

   карається виправними роботами на строк до двох років або
арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до
трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

   Стаття 445. Незаконне використання символіки Червоного
         Хреста і Червоного Півмісяця

   Незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного
Півмісяця, крім випадків, передбачених цим Кодексом, -

   карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

   Стаття 446. Піратство

   1. Піратство,  тобто  використання  з  метою  одержання
матеріальної винагороди або іншої особистої вигоди озброєного чи
неозброєного судна для захоплення іншого морського чи річкового
судна, застосування насильства, пограбування або інших ворожих дій
щодо екіпажу чи пасажирів такого судна, -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років із конфіскацією майна.

   2. Ті самі діяння, якщо вони вчинені повторно або спричинили
загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -

   караються позбавленням  волі  на  строк  від  восьми до
п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

   Стаття 447. Найманство

   1. Вербування,  фінансування,  матеріальне  забезпечення,
навчання найманців з метою використання у збройних конфліктах
інших держав або насильницьких діях, спрямованих на повалення
державної влади чи порушення територіальної цілісності, а також
використання найманців у військових конфліктах чи діях -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.

   2. Участь без дозволу відповідних органів державної влади у
збройних конфліктах інших держав з метою одержання матеріальної
винагороди -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.
Загальна частина
Прикінцеві положення

Юрист Головна ПоштаHosted by uCoz