Юрист

             Розділ сьомий

    ПРОТОКОЛЬНА ФОРМА ДОСУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ

   ( Кодекс доповнено розділом сьомим згідно з Указом ПВР
    від 24.01.67, назви розділу сьомого і глави 35
    змінено згідно з Указом ПВР N 8627-X ( 8627-10 ) від
    20.03.85 )

             Г л а в а 35

    ПРОТОКОЛЬНА ФОРМА ДОСУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ

   Стаття 425. Здійснення провадження за протокольною формою
         досудової підготовки матеріалів

   Порядок провадження у справах про  злочини,  передбачені
частиною 1 статті 133, статтею 164, частиною 1 статті 185,
частиною 1 статті 186, частиною 1 статті 188, частиною 1 статті
190, частиною 1 статті 194, частиною 1 статті 202, частиною 1
статті 203, частиною 1 статті 205, частиною 1 статті 212,
частиною 1 статті 213, частиною 1 статті 225, частиною 1 статті
226, частиною 1 статті 245, статтями 246, 247, частиною 1 статті
248, частиною 1 статті 249, статтею 250, частиною 1 статті 296,
статтею 395 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) визначається
загальними правилами цього Кодексу за винятками, встановленими
статтями цієї Глави.
( Стаття 425 в редакції Указу ПВР N 8627-X ( 8627-10 ) від
20.03.85, із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 704-XI
( 704-11 ) від 01.08.85, із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1255-XII ( 1255-12 ) від 25.06.91, N 2547-XII ( 2547-12 ) від
07.07.92, N 2703-XII ( 2703-12 )  від 16.10.92, N 3888-XII
( 3888-12 ) від 28.01.94 N 299/94-ВР ( 299/94-ВР ) від 16.12.94,
N 44/97-ВР ( 44/97-ВР ) від 05.02.97, N 1945-III ( 1945-14 ) від
14.09.2000, N 1981-III ( 1981-14 ) від 21.09.2000, в редакції
Закону N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )

   Стаття 426. Порядок надіслання матеріалів до суду

   У справах про злочини, перелічені в статті 425 цього Кодексу,
органи дізнання не пізніш як у десятиденний строк встановлюють
обставини вчиненого злочину і особу правопорушника, одержують
пояснення від правопорушника, очевидців та інших осіб, витребують
довідку про наявність або відсутність судимості у правопорушника,
характеристику з місця його роботи або навчання та інші матеріали,
які мають значення для розгляду справи в суді. У виняткових
випадках,  в разі неможливості у десятиденний строк зібрати
необхідні матеріали, цей строк може бути продовжено відповідним
прокурором, але не більш як до двадцяти днів.
   У правопорушника відбирається зобов'язання з'являтися  за
викликами органів дізнання і суду та повідомляти їм про зміну
місця проживання.
   Про обставини вчиненого злочину складається протокол, в якому
зазначаються: час і місце його складення; ким складено протокол;
дані про особу правопорушника; місце і час вчинення злочину, його
способи, мотиви, наслідки та інші істотні обставини; фактичні
дані,  що  підтверджують  наявність  злочину  і  винність
правопорушника; кваліфікація злочину за статтею Кримінального
кодексу України. До протоколу приєднуються всі матеріали, а також
список осіб, які підлягають виклику в суд.
   Протокол затверджується начальником органу дізнання, після
чого всі матеріали пред'являються правопорушнику для ознайомлення,
про що робиться відповідна відмітка в протоколі, яка засвідчується
підписом правопорушника. Протокол разом з матеріалами надсилається
прокурором.
( Стаття 426 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84,  в  редакції  Указу ПВР N 8627-X
( 8627-10 ) від 20.03.85, зі змінами, внесеними згідно з Указом
ПВР N 838-XII ( 838-12 ) від 18.03.91, Законами N 299/94-ВР
( 299/94-ВР )  від  16.12.94, N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )

   ( Статтю 427 виключено на  підставі  Закону N 3351-XII
( 3351-12 ) від 30.06.93 )

   ( Статтю 428 виключено на  підставі  Закону N 3351-XII
( 3351-12 ) від 30.06.93 )

   ( Статтю 429 виключено на підставі Указу ПВР N 1851-IX
( 1851-09 ) від 23.03.77 )

   Стаття 430. Порушення справи прокурором

   Визнавши матеріали про злочини, перелічені в статті 425 цього
Кодексу, достатніми для розгляду в судовому засіданні, прокурор
виносить постанову про порушення кримінальної справи, обирає щодо
правопорушника в необхідних випадках запобіжний захід і складає
обвинувальний висновок та направляє справу до суду або повертає
матеріали  для  провадження  досудового  слідства, а в разі
відсутності підстав до порушення кримінальної справи відмовляє в
її порушенні.
( Стаття 430 в редакції Указу ПВР N 8627-X ( 8627-10 ) від
20.03.85, із змінами, внесеними згідно із Законами N 2464-XII
( 2464-12 ) від 17.06.92, N 3351-XII ( 3351-12 ) від 30.06.93, в
редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває
чинності з 29.06.2001 )

   Стаття 431. Розгляд справи в суді

   Справи про злочини, перелічені в статті 425 цього Кодексу,
підлягають розгляду в суді не пізніш як у десятиденний строк з
моменту надходження матеріалів до суду. При розгляді таких справ
суд вправі повернути їх для провадження досудового слідства, якщо
виникає необхідність з'ясування істотних додаткових обставин, які
не можуть бути встановлені в судовому засіданні.
( Стаття 431 в редакції Указу ПВР N 8627-X ( 8627-10 ) від
20.03.85, із змінами, внесеними згідно із Законом N 3351-XII
( 3351-12 ) від 30.06.93 )

           Загальні положення
Порушення кримінальної спарви, дізнання і досудове слідство
Провадження справ у суді першої інстанції
Провадження по перевірці вироків, постанов і ухвал суду
Виконання вироку, ухвали і постанови суду
Застосування примусових заходів медичного характеру
Провадження у справах про злочини неповнолітніх

Hosted by uCoz