Зробити Юрист стартовою сторінкою
Юридична допомога + Законодавство України + Сайти всіх Президентів світу + Корисні лінки + Мапа Києва + Мапа київського метрополітену + Ірги та розваги + Баннерна = ЮРИСТ
Додати Юрист до закладок
Гостьова книга
Форум
Чат Юрист
Розсилка Новин

Органи державної влади України
Сайти президентів світу
*ООН* НАТО* Посольства*
Все, що не ввійшло в попередні лінки
Список Web серверів аграрних бірж
Курси валют та різноманітні індекси
Корисна інформація
Ігри та розваги
Банерна, обмін банерами


Цивільний процесуальний кодекс України

 
     ( Затверджений Законом від 18.07.63 ВВР, 1963, N 30, ст. 464 )


   (Із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР
          від 15.10.66, ВВР, 1966, N 41, ст.258
    N  598-07 від 29.01.68, ВВР, 1968, N 6, ст. 25
    N  2913-07 від 24.07.70, ВВР, 1970, N 32, ст.237
    N  1736-08 від 05.06.73, ВВР, 1973, N 25, ст.213
    N  2135-08 від 15.10.73, ВВР, 1973, N 44, ст.387
    N  3764-08 від 25.04.75, ВВР, 1975, N 19, ст.249
    N  52-09 від 18.07.75, ВВР, 1975, N 30, ст.371
    N  2422-09 від 19.08.77, ВВР, 1977, N 35, ст.422
    N  1461-10 від 23.01.81, ВВР, 1981, N 5, ст. 69
    N  2994-10 від 11.01.82, ВВР, 1982, N 4, ст. 47
    N  7194-10 від 22.06.84, ВВР, 1984, N 27, ст.512
    N  8520-10 від 01.03.85, ВВР, 1985, N 11, ст.206
    N  8627-10 від 20.03.85, ВВР, 1985, N 14, ст.321
    N  1897-11 від 11.03.86, ВВР, 1986, N 12, ст.255
    N  3546-11 від 10.02.87, ВВР, 1987, N 8, ст.149
    N  4452-11 від 21.08.87, ВВР, 1987, N 35, ст.674
    N  5095-11 від 24.12.87, ВВР, 1988, N 1, ст. 5
    N  5207-11 від 11.01.88, ВВР, 1988, N 4, ст.114
    N  5803-11 від 25.04.88, ВВР, 1988, N 19, ст.480
    N  8658-11 від 10.01.90, ВВР, 1990, N 4, ст. 45
    N  8710-11 від 19.01.90, ВВР, 1990, N 5, ст. 59
    N  9166-11 від 04.05.90, ВВР, 1990, N 20, ст.313
    N  659-12 від 28.01.91, ВВР, 1991, N 8, ст. 54
                   Законами
    N  2295-12 від 23.04.92, ВВР, 1992, N 30, ст.418
    N  2464-12 від 17.06.92, ВВР, 1992, N 35, ст.508
    N  2857-12 від 15.12.92, ВВР, 1993, N 6, ст.35
    N  3039-12 від 03.03.93, ВВР, 1993, N 18, ст.189
    N  3129-12 від 22.04.93, ВВР, 1993, N 22, ст.228
    N  3179-12 від 05.05.93, ВВР, 1993, N 26, ст.276
    N  3188-12 від 06.05.93, ВВР, 1993, N 24, ст.259
    N  3906-12 від 02.02.94, ВВР, 1994, N 21, ст.132
    N  4018-12 від 24.02.94, ВВР, 1994, N 26, ст.206
    N  76/94-ВР від 01.07.94, ВВР, 1994, N 30, ст.285
    N  145/94-ВР від 27.07.94, ВВР, 1994, N 34, ст.318
    N  287/94-ВР від 14.12.94, ВВР, 1995, N 1, ст. 3
    N  68/95-ВР від 15.02.95, ВВР, 1995, N 11, ст. 66 
    N  75/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, N 13, ст. 85
    N  82/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст. 90 
    N  360/95-ВР від 05.10.95, ВВР, 1995, N 35, ст.271 
    N  403/95-ВР від 31.10.95, ВВР, 1995, N 42, ст.301 
    N  27/96-ВР від 02.02.96, ВВР, 1996, N 8, ст. 30 
    N  269/96-ВР від 03.07.96, ВВР, 1996, N 38, ст.175 
    N  329/96-ВР від 12.07.96, ВВР, 1996, N 44, ст.217 )

   ( Офіційне тлумачення до кодексу див. в Рішеннях
             Конституційного Суду України
    N 1-зп від 13.05.97 N 6-зп від 25.11.97 )
                         
(Із змінами, внесеними згідно із Законами
 N 1464-III від 17.02.2000, ВВР, 2000, N 13, ст.105
 N 1970-III від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 45, ст.378
 N 2056-III від 19.10.2000, ВВР, 2000, N 50, ст.436 
                Рішенням Конституційного Суду
 N 6-рп/2001 від 23.05.2001 
                  Законами
 N 2540-III від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 39, ст.190 
 N 3083-III від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 30, ст.209
 N 542-IV від 20.02.2003, ВВР, 2003, N 16, ст.127 
 N 850-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 35, ст.271 
 N 917-IV від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 39, ст.336 
 N 980-IV від 19.06.2003, ВВР, 2004, N 2, ст.6
 N 1096-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 6, ст.38 
 N 1701-IV від 11.05.2004, ВВР, 2004, N 35, ст.412 )

     
   ( У назві Кодексу та його тексті найменування "Українська
    РСР", "Українська Радянська Соціалістична Республіка"
    і "УРСР" замінено найменуванням "Україна" згідно із
    Законом N 2857-12 від 15.12.92 )

   ( Із Кодексу виключено слово "народний" у відповідних
    відмінках згідно із Законом N 4018-12 від 24.02.94 )


               Розділ I

            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

               Глава 1
            Основні положення

   Стаття 1. Законодавство про цивільне судочинство

   Порядок провадження в цивільних справах у судах України
визначається цим Кодексом.
   Законодавство про цивільне судочинство встановлює порядок
розгляду справ по спорах, що виникають з цивільних, сімейних,
трудових та колгоспних правовідносин, справ, що виникають з
адміністративно-правових відносин, і справ окремого провадження.
Справи, що виникають з адміністративно-правових відносин, і справи
окремого  провадження  розглядаються  за загальними правилами
судочинства, крім окремих винятків, встановлених цим Кодексом та
іншими законами України.
(Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2857-XII
від 15.12.92)

   Стаття 2. Завдання цивільного судочинства

   Завданнями цивільного судочинства є охорона прав та законних
інтересів фізичних, юридичних осіб, держави шляхом всебічного
розгляду та вирішення цивільних справ у повній відповідності з
чинним законодавством.
(Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 1461-X
від 23.01.81; Законом N 2857-XII від 15.12.92)

   Стаття 3. Порядок провадження в цивільних справах

   Провадження в цивільних справах у судах України ведеться за
цивільними процесуальними законами України, що діють на час
розгляду справи, вчинення окремих процесуальних дій або виконання
рішення суду.
(Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2857-XII
від 15.12.92)

   Стаття 4. Право на звернення до суду за судовим захистом

   Усяка заінтересована особа вправі в порядку, встановленому
законом, звернутись до  суду  за  захистом  порушеного  або
оспорюваного права чи охоронюваного законом інтересу, а також для
вжиття  передбачених  цим  Кодексом  заходів, спрямованих на
запобігання правопорушенням.
   Відмова від права на звернення до суду недійсна.
(Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV
від 22.05.2003)

   Стаття 5. Порушення цивільної справи в суді

   Суд приступає до розгляду цивільної справи:

   1) за заявою особи, яка звертається за захистом своїх прав
або охоронюваних законом інтересів;

   2) за заявою прокурора та інших осіб, які вправі у випадках,
передбачених законом, звертатися до суду на захист прав та свобод
іншої особи, невизначеного кола осіб або державних чи громадських
інтересів.

   У справах позовного провадження подаються позовні заяви, у
справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, і в
справах окремого провадження - скарги і заяви.
(Стаття 5 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 1461-X
від 23.01.81; Законом N 82/95-ВР від 02.03.95, 
в  редакції  Закону N 2540-III від 21.06.2001 )

   Стаття 6. Здійснення правосуддя тільки судом і на засадах
        рівності громадян перед законом і судом

   Правосуддя в цивільних справах здійснюється тільки судом і на
засадах рівності перед законом і судом усіх громадян незалежно від
їх  походження,  соціального  і  майнового стану, расової і
національної належності, статі, освіти, мови,  ставлення  до
релігії, роду і характеру занять, місця проживання та інших
обставин.
( Стаття  6  в редакції Указу ПВР N 1461-X від 23.01.81 )


   ( Статтю 6-1 виключено на підставі Указу ПВР N 1461-X
від 23.01.81 )


   Стаття 7. Колегіальний і одноособовий розгляд справ

   Цивільні справи у всіх судах розглядаються колегіально або
одноособово суддями, обраними у встановленому порядку.
   Суддя при одноособовому розгляді справи діє від імені суду.
   При колегіальному розгляді справ судді користуються рівними
правами з головуючим у судовому засіданні у вирішенні всіх питань,
що виникають при розгляді справи і постановленні рішення.
( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 1461-X
від 23.01.81; Законами N 2464-XII від 17.06.92, N 3129-XII
від 22.04.93 )


   Стаття 8. Незалежність суддів і підкорення їх
        тільки законові
   
   При здійсненні правосуддя в цивільних справах судді незалежні
і підкоряються тільки законові. Судді вирішують цивільні справи на
основі закону, в умовах, що виключають сторонній вплив на них.
( Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2464-XII
від 17.06.92, N 2857-XII від 15.12.92 )

   Стаття 9. Мова, якою ведеться судочинство

   Судочинство провадиться українською мовою або мовою більшості
населення даної місцевості.
   Особам, що беруть участь у справі і не володіють мовою, якою
провадиться судочинство, забезпечується право робити заяви, давати
пояснення і показання, виступати на суді і заявляти клопотання
рідною мовою, а також користуватися послугами перекладача в
порядку, встановленому цим Кодексом.
   Судові документи,  відповідно  до  встановленого  законом
порядку,  вручаються особам, які беруть участь у справі, в
перекладі на їх рідну мову або на іншу мову, якою вони володіють.
( Стаття 9 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 1461-X
від 23.01.81 )

   Стаття 10. Гласність судового розгляду

   Розгляд справ у всіх судах відкритий, за винятком випадків,
коли це суперечить інтересам охорони державної або іншої захищеної
законом таємниці.
   Закритий судовий розгляд,  крім  того,  допускається  за
мотивованою  ухвалою  суду  з метою запобігання розголошенню
відомостей про інтимні сторони життя осіб, які беруть участь у
справі, а також забезпечення таємниці усиновлення.
   В закритому судовому засіданні присутні особи, які беруть
участь у справі, представники громадських організацій і трудових
колективів, які беруть участь в судовому розгляді відповідно до
статті 161 цього Кодексу, а в необхідних випадках також свідки,
експерти і перекладачі.
   До залу судового засідання не допускаються громадяни, молодші
шістнадцяти років, якщо вони не є особами, які беруть участь у
справі, або свідками.
   Слухання справи в закритому засіданні суду  ведеться  з
додержанням усіх правил судочинства. Рішення судів у всіх випадках
проголошуються прилюдно, крім рішень про усиновлення у випадках,
передбачених статтею 112 Кодексу про шлюб та  сім'ю  України.
( Стаття 10 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 1461-X
від 23.01.81; Законами N 329/96-ВР від 12.07.96, N 850-IV
від 22.05.2003 )

   Стаття 11. Вирішення справ на підставі діючого
        законодавства

   Суд вирішує справи на підставі Конституції, інших
актів законодавства України, міжнародних договорів України в
порядку, передбаченому цим Кодексом.
   Суд у випадках, передбачених законом, застосовує норми права
інших держав.
   В разі відсутності закону, що регулює спірні відносини, суд
застосовує закон, що регулює подібні відносини, а при відсутності
такого закону суд виходить із  загальних  начал  і  змісту
законодавства України.
( Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2857-XII
від 15.12.92 )

   Стаття 12. Нагляд вищестоящих судів за судовою діяльністю

   Верховний Суд України здійснює нагляд за судовою діяльністю
всіх судів України. 
   Верховний суд  Республіки  Крим,  обласні,  Київський  і
Севастопольський  міські  суди  здійснюють нагляд за судовою
діяльністю районних (міських), міжрайонних  (окружних)  судів
відповідно Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя.
   Військові суди регіонів, Військово-Морських Сил здійснюють
нагляд за судовою діяльністю військових судів гарнізонів.
( Стаття 12 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 1461-X
від 23.01.81; Законами N 2857-XII від 15.12.92, N 4018-XII
від 24.02.94 )

   Стаття 13. Участь прокурора в розгляді цивільних справ

   Прокурор бере участь у розгляді цивільних справ за його
заявами про захист інтересів держави або прав і законних інтересів
громадян, які за станом здоров'я чи з інших поважних причин не
можуть захистити свої права.
   Прокурор, який бере участь у розгляді цивільних справ у
судах, додержуючи принципу незалежності суддів і підкорення їх
тільки закону, сприяє виконанню вимог закону про всебічний, повний
і об'єктивний розгляд справ та постановленню судових рішень, що
грунтуються на законі.
   Обсяг і межі повноважень прокурора під час розгляду справ
визначаються цим Кодексом.
( Стаття 13 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 1461-X
від 23.01.81; Законом N 2857-XII від 15.12.92 )


   ( Статтю 13-1 виключено на підставі Указу ПВР N 1461-X
 від 23.01.81 )


   Стаття 14. Обов'язковість рішення, ухвали і постанови суду

   Рішення, ухвала і постанова суду або судді, що набрали
законної сили, є обов'язковими для всіх органів, підприємств,
установ, організацій, службових осіб та громадян і підлягають
виконанню на всій території України.
   Обов'язковість рішення,  ухвали і постанови не позбавляє
заінтересованих осіб можливості звернутися до суду за захистом
прав і охоронюваних законом інтересів, спір про які судом не був
розглянутий і вирішений.
( Стаття 14 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 1461-X
від 23.01.81; Законом N 2857-XII від 15.12.92 )

   Стаття 15. З'ясування судом обставин справи
        на засадах змагальності

   Обставини цивільних  справ з'ясовуються судом на засадах
змагальності.

   Сторони та інші особи, які  беруть  участь  у  справі,
користуються рівними правами щодо надання доказів, їх дослідження
та доведення перед судом їх переконливості.

   Суд, зберігаючи об'єктивність і неупередженість,  створює
необхідні умови для всебічного і повного дослідження обставин
справи: роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх права і
обов'язки,  попереджує  про наслідки вчинення або невчинення
процесуальних дій і сприяє здійсненню їх прав у  випадках,
передбачених цим Кодексом.

   При дослідженні  і оцінці доказів, встановленні обставин
справи і прийнятті рішення суд є незалежним від висновків органів
влади, експертиз або окремих осіб.
( Стаття 15 в редакції Законів N 27/96-ВР від 02.02.96,
N 2540-III від 21.06.2001 )

   Стаття 15-1. Межі судового розгляду

   Суд розглядає  цивільні  справи не інакше як за заявою
(скаргою) осіб, зазначених в статті 5 цього Кодексу, в межах
заявлених ними вимог і на підставі наданих сторонами та іншими
особами, які беруть участь у справі, доказів.

   Кожна особа,  яка  звернулася  за  судовим  захистом,
розпоряджається своїми вимогами на свій розсуд, не порушуючи при
цьому прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб. Таким
правом користуються і особи (за винятком недієздатних і обмежено
дієздатних), в інтересах яких заявлені вимоги.
( Кодекс доповнено статтею 15-1 згідно із Законом N 2540-III
від 21.06.2001 )

               Глава 2
            Склад суду, відводи

   Стаття 16. Склад суду

   Розгляд цивільних справ у судах першої інстанції здійснюється
в складі трьох суддів або суддею одноособово.

   Розгляд справ у апеляційній інстанції здійснюється судом у
складі трьох  суддів,  головуючий  з  яких  визначається  в
установленому законом порядку.

   Розгляд справ у касаційній інстанції здійснюється не менше як
трьома суддями судової палати Верховного Суду України чи колегією
суддів судової  палати  Верховного  Суду України у випадках,
визначених цим Кодексом.

   При перегляді  рішення  або  ухвали  за  нововиявленими
обставинами суд діє в тому ж кількісному складі, в якому їх було
ухвалено, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
( Стаття 16 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 1461-X
від 23.01.81; Законом N 2464-XII від 17.06.92,
в  редакції  Закону N 2540-III від 21.06.2001 )

   Стаття 17. Порядок вирішення питань судом

   Усі питання, що виникають при розгляді справи, вирішуються
суддями більшістю голосів, а при одноособовому розгляді справи -
суддею.

   При вирішенні кожного питання жоден із суддів не має права
утримуватися від голосування. Головуючий голосує останнім.

   Суддя, не  згодний  з рішенням більшості, може письмово
викласти окрему думку. Окрема думка приєднується до справи, але в
судовому засіданні не оголошується.

   Справа з окремою думкою судді, викладеною під час розгляду
справи в місцевому суді або в апеляційному суді  в  першій
інстанції, надсилається відповідно голові суду апеляційної або
касаційної інстанції після закінчення місячного строку,  якщо
рішення у справі не було оскаржено або на нього не було внесено
окреме подання.

   Про справу з окремою думкою члена відповідної судової палати
в апеляційних судах або Верховного Суду України доповідають в той
самий строк голові відповідного апеляційного суду чи  Голові
Верховного Суду України.

   Справа з окремою думкою голови апеляційного суду в той самий
строк надсилається Голові Верховного Суду України.
( Стаття 17 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 1461-X
від 23.01.81; Законами N 2464-XII від 17.06.92, N 4018-XII від 24.02.94,
в редакції Закону N 2540-III
від 21.06.2001 )

   Стаття 18. Підстави для відводу суддів

   Судді не можуть брати участі в розгляді справи і підлягають
відводу (самовідводу):
   1) якщо вони при попередньому розгляді даної справи брали
участь у процесі як свідки, експерти, перекладачі, представники,
прокурор, секретар судового засідання;
   2) якщо вони особисто, прямо чи побічно заінтересовані в
результаті справи;
   3) якщо вони є родичами сторін або інших осіб, які беруть
участь у справі;
   4) якщо вони перебувають в особливих стосунках з особами, які
беруть участь у справі;
   5) якщо будуть встановл