«робити ёрист стартовою стор≥нкою
ёридична допомога + «аконодавство ”крањни + —айти вс≥х ѕрезидент≥в св≥ту +  орисн≥ л≥нки + ћапа  иЇва + ћапа кињвського метропол≥тену + ≤рги та розваги + Ѕаннерна = ё–»—“
ƒодати ёрист до закладок
√остьова книга
‘орум
„ат ёрист
–озсилка Ќовин

ќргани державноњ влади ”крањни
—айти президент≥в св≥ту
*ќќЌ* Ќј“ќ* ѕосольства*
¬се, що не вв≥йшло в попередн≥ л≥нки
—писок Web сервер≥в аграрних б≥рж
 урси валют та р≥зноман≥тн≥ ≥ндекси
 орисна ≥нформац≥¤
≤гри та розваги
Ѕанерна, обм≥н банерами


          « ј   ќ Ќ  ”   – ј ѓ Ќ »

      ѕро особливост≥ застосуванн¤ «акону ”крањни
     "ѕро вибори ѕрезидента ”крањни" при повторному
         голосуванн≥ 26 грудн¤ 2004 року


   «важаючи на –≥шенн¤ ¬ерховного —уду ”крањни в≥д 3 грудн¤
2004 року, а також з метою забезпеченн¤ реал≥зац≥њ
громад¤нами ”крањни њх конституц≥йних виборчих прав, дотриманн¤
засад загальних, р≥вних,  в≥льних  ≥  справедливих  вибор≥в,
законност≥,  прозорост≥  та в≥дкритост≥ виборчого процесу ¤к
основних принцип≥в виборчого права, встановлених  онституц≥Їю
”крањни та м≥жнародними договорами, згода  на
обов'¤зков≥сть ¤ких надана ¬ерховною –адою ”крањни, ¬ерховна –ада
”крањни п о с т а н о в л ¤ Ї:

   I. ¬становити,  що «акон ”крањни "ѕро вибори ѕрезидента
”крањни" (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни,  2004 р.,
N 20-21,  ст.  291)  при  п≥дготовц≥,  проведенн≥ повторного
голосуванн¤ 26 грудн¤ 2004 року та встановленн≥ його результат≥в
застосовуЇтьс¤ з такими особливост¤ми:

   —татт¤ 1.

   1. ¬ерховна –ада ”крањни за поданн¤м ѕрезидента ”крањни
призначаЇ новий склад ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ у пор¤дку,
встановленому  онституц≥Їю ”крањни та  «аконом
”крањни "ѕро ÷ентральну  виборчу  ком≥с≥ю",  з
дотриманн¤м вимог, визначених ц≥Їю статтею.

   2. ѕрезидент  ”крањни вносить до ¬ерховноњ –ади ”крањни
поданн¤ про дострокове припиненн¤ повноважень член≥в ÷ентральноњ
виборчоњ  ком≥с≥њ,  а  також  одночасно вносить поданн¤ про
призначенн¤ на посади член≥в ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ.

   3. ¬ерховна –ада ”крањни розгл¤даЇ та приймаЇ р≥шенн¤ за
поданн¤ми ѕрезидента ”крањни, передбаченими частиною другою ц≥Їњ
статт≥, нев≥дкладно п≥сл¤ њх внесенн¤.

   —татт¤ 2.

   1. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ п≥сл¤ призначенн¤ њњ член≥в
в≥дпов≥дно до статт≥ 1 цього «акону не п≥зн≥ш ¤к за 8 дн≥в до дн¤
повторного голосуванн¤ утворюЇ територ≥альн≥ виборч≥ ком≥с≥њ.

   2. “еритор≥альна виборча ком≥с≥¤ утворюЇтьс¤ у склад≥ голови,
секретар¤  та  член≥в  ком≥с≥њ  (разом 10 ос≥б) у пор¤дку,
встановленому статтею 23 «акону ”крањни "ѕро вибори ѕрезидента
”крањни", з особливост¤ми, встановленими ц≥Їю статтею.

   3. ƒ≥льничн≥  виборч≥  ком≥с≥њ  утворюютьс¤  в≥дпов≥дними
територ≥альними виборчими ком≥с≥¤ми не п≥зн≥ш ¤к за 6 дн≥в до дн¤
повторного голосуванн¤ в пор¤дку, встановленому статтею 24 «акону
”крањни "ѕро вибори   ѕрезидента   ”крањни",  з
особливост¤ми,  встановленими ц≥Їю статтею, у склад≥ голови,
секретар¤ та член≥в ком≥с≥њ:

   разом 12 ос≥б -  дл¤  д≥льниць  з  к≥льк≥стю  виборц≥в
до 1500 ос≥б;

   разом 16 ос≥б - дл¤ д≥льниць з к≥льк≥стю  виборц≥в  понад
1500 ос≥б.

   4.  андидати на пост ѕрезидента ”крањни, ¤к≥ включен≥ до
виборчого бюлетен¤ дл¤ повторного голосуванн¤ (дал≥ - кандидати),
або њх дов≥рен≥ особи у загальнодержавному виборчому окруз≥ не
п≥зн≥ш ¤к за 10 дн≥в до дн¤ повторного голосуванн¤ внос¤ть до
÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ поданн¤ щодо кандидатур до складу
територ≥альних виборчих ком≥с≥й - не б≥льше п'¤ти ос≥б до кожноњ
ком≥с≥њ в≥д кожного з кандидат≥в.

   5. ƒов≥рен≥ особи кандидата не п≥зн≥ш ¤к за 7 дн≥в до дн¤
повторного  голосуванн¤ внос¤ть до в≥дпов≥дноњ територ≥альноњ
виборчоњ ком≥с≥њ поданн¤ щодо кандидатур до складу д≥льничних
виборчих  ком≥с≥й  ≥ в≥дпов≥дно не б≥льше шести або восьми
кандидатур до кожноњ ком≥с≥њ в≥д кожного з кандидат≥в залежно в≥д
чисельност≥ д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, встановленоњ частиною
третьою ц≥Їњ статт≥.

   6. ” раз≥ ¤кщо к≥льк≥сть запропонованих кандидатур менша в≥д
встановленоњ частинами другою та третьою ц≥Їњ статт≥, в≥дпов≥дна
виборча ком≥с≥¤ утворюЇтьс¤ в к≥лькост≥, що в≥дпов≥даЇ к≥лькост≥
поданих кандидатур.  андидат, ¤кий не використав можлив≥сть подати
встановлену к≥льк≥сть кандидатур до складу в≥дпов≥дноњ виборчоњ
ком≥с≥њ, може подати так≥ кандидатури не п≥зн≥ш ¤к за два дн≥ до
дн¤ повторного голосуванн¤.

   7. ѕри формуванн≥ складу  територ≥альних  та  д≥льничних
виборчих ком≥с≥й вимога щодо обов'¤зковост≥ проживанн¤ члена
виборчоњ ком≥с≥њ у межах в≥дпов≥дного територ≥ального виборчого
округу або м≥ста, на територ≥њ ¤кого розташований цей округ
(частина шоста статт≥ 23 та частина дес¤та статт≥ 24 «акону
”крањни "ѕро  вибори   ѕрезидента   ”крањни",
не застосовуЇтьс¤.

   8. ƒо складу д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ спец≥альноњ виборчоњ
д≥льниц≥, утвореноњ в стац≥онарному  л≥кувальному  заклад≥,
не можуть бути включен≥ прац≥вники цього закладу.

   9. –≥шенн¤ про внесенн¤ зм≥н до складу виборчих ком≥с≥й
приймаЇтьс¤ не п≥зн≥ш ¤к за два дн≥ до дн¤ повторного голосуванн¤.
–≥шенн¤ в≥дпов≥дних виборчих ком≥с≥й про дострокове припиненн¤
повноважень члена виборчоњ ком≥с≥њ, прийн¤т≥ п≥зн≥ше н≥ж за два
дн≥ до дн¤ проведенн¤ повторного голосуванн¤, Ї нед≥йсними.

   10. –≥шенн¤ про дострокове припиненн¤ повноважень  члена
виборчоњ ком≥с≥њ приймаЇтьс¤ одночасно з р≥шенн¤м про включенн¤ до
складу в≥дпов≥дноњ виборчоњ ком≥с≥њ ≥ншого представника в≥д того ж
кандидата.

   11. ѕри утворенн≥ територ≥альних виборчих ком≥с≥й ÷ентральна
виборча ком≥с≥¤ забезпечуЇ дл¤ кожного кандидата р≥вну к≥льк≥сть
посад голови та секретар¤ територ≥альних виборчих   ком≥с≥й
(з можливим в≥дхиленн¤м в≥д р≥вноњ к≥лькост≥ не б≥льше н≥ж на одну
посаду  в≥дпов≥дно голови або секретар¤ ком≥с≥њ). √олова та
секретар  територ≥альноњ  виборчоњ  ком≥с≥њ  повинн≥  бути
представниками р≥зних кандидат≥в.

   12. ѕри  утворенн≥  д≥льничних виборчих ком≥с≥й у межах
територ≥ального виборчого округу забезпечуЇтьс¤ р≥вна к≥льк≥сть
посад голови та секретар¤ д≥льничних виборчих ком≥с≥й (з можливим
в≥дхиленн¤м в≥д р≥вноњ к≥лькост≥ не б≥льше н≥ж на одну посаду
в≥дпов≥дно  голови або секретар¤ ком≥с≥њ) окремо дл¤ малих,
середн≥х та великих виборчих д≥льниць. √олова  та  секретар
д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ повинн≥ бути представниками р≥зних
кандидат≥в.

   13. √олосуванн¤ виборц≥в на закордонних виборчих д≥льниц¤х
орган≥зовують ≥ провод¤ть д≥льничн≥ виборч≥ ком≥с≥њ у тому ж
склад≥, що був станом на 20 листопада 2004 року. ” раз≥ вибутт¤
окремих член≥в ≥з складу зазначених ком≥с≥й нов≥ кандидатури до њх
складу не включаютьс¤.

   —татт¤ 3.

   1. “еритор≥альна виборча ком≥с≥¤ не п≥зн≥ш ¤к за 6 дн≥в до
дн¤  повторного  голосуванн¤  забезпечуЇ  виготовленн¤  двох
прим≥рник≥в списку виборц≥в дл¤ повторного голосуванн¤ на кожн≥й
звичайн≥й  виборч≥й  д≥льниц≥ на основ≥ списку виборц≥в, що
використовувавс¤ п≥д час голосуванн¤ 31 жовтн¤ 2004 року, з
урахуванн¤м уточнень, внесених до нього в пор¤дку, встановленому
«аконом ”крањни "ѕро вибори ѕрезидента ”крањни". ќсоби,
включен≥ до списку виборц≥в на п≥дстав≥ в≥дкр≥пних посв≥дчень, до
списку виборц≥в дл¤ повторного голосуванн¤ не включаютьс¤.

   2. —писок виборц≥в маЇ наскр≥зну нумерац≥ю виборц≥в  та
наскр≥зну  нумерац≥ю  аркуш≥в.  ѕ≥дписи  голови та секретар¤
територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ, печатка ком≥с≥њ ставл¤тьс¤ на
кожному аркуш≥ списку виборц≥в.

   3. ƒ≥льнична  виборча ком≥с≥¤ отримуЇ в≥д територ≥альноњ
виборчоњ ком≥с≥њ один прим≥рник списку виборц≥в дл¤ повторного
голосуванн¤ не п≥зн≥ше наступного дн¤ п≥сл¤ його виготовленн¤ ≥
нев≥дкладно надаЇ його дл¤ загального ознайомленн¤. ”точненн¤
списку  виборц≥в  проводитьс¤  в  пор¤дку,  встановленому
статт¤ми 34-35 «акону ”крањни "ѕро вибори ѕрезидента ”крањни".
ѕри цьому зм≥ни до списку виборц≥в на п≥дстав≥
в≥дкр≥пних посв≥дчень не внос¤тьс¤.

   4. ¬≥дпов≥дн≥ органи реЇстрац≥њ акт≥в громад¤нського стану
надають кожн≥й д≥льничн≥й виборч≥й ком≥с≥њ списки ос≥б, ¤к≥
проживали на територ≥њ ц≥Їњ д≥льниц≥ та померли п≥сл¤ 31 березн¤
2002 року. ѕри ви¤вленн≥ даних про таких ос≥б у списку виборц≥в
вони виключаютьс¤  ≥з  списку  шл¤хом  њх  викресленн¤,  що
засв≥дчуЇтьс¤ п≥дписами голови та секретар¤ д≥льничноњ виборчоњ
ком≥с≥њ у граф≥ "ѕрим≥тка".

   5. ¬иключенн¤ ≥з списку даних про ос≥б, ¤к≥ неправом≥рно
включен≥  до  нього,  зд≥йснюЇтьс¤  шл¤хом  викресленн¤,  що
засв≥дчуЇтьс¤ п≥дписами голови та секретар¤ д≥льничноњ виборчоњ
ком≥с≥њ у граф≥ "ѕрим≥тка".

   6. ƒл¤ контролю за списками виборц≥в дов≥рена особа кандидата
маЇ право отримати у в≥дпов≥дн≥й територ≥альн≥й чи д≥льничн≥й
виборч≥й ком≥с≥њ коп≥ю списку виборц≥в по кожн≥й виборч≥й д≥льниц≥
в≥дпов≥дного територ≥ального виборчого округу на паперовому та
(або) електронному нос≥њ.

   7. √олова та секретар д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ у день
голосуванн¤ мають право виправл¤ти неточност≥ та техн≥чн≥ описки у
списку виборц≥в, а саме: неправильне написанн¤ пр≥звища, ≥мен≥, по
батьков≥, дати народженн¤ (кр≥м виборц≥в 1986 року народженн¤),
номера  будинку, квартири м≥сц¤ проживанн¤ - у раз≥, ¤кщо,
незважаючи на так≥ техн≥чн≥ описки, Ї зрозум≥лим, що до списку
внесено саме того виборц¤, ¤кий прибув на виборчу д≥льницю дл¤
голосуванн¤ на виборах ѕрезидента ”крањни. “аке  виправленн¤
засв≥дчуЇтьс¤ п≥дписами голови та секретар¤ д≥льничноњ виборчоњ
ком≥с≥њ у граф≥ "ѕрим≥тка".

   8. ¬ключенн¤ виборц¤ до списку виборц≥в у день голосуванн¤
може зд≥йснюватис¤ лише на п≥дстав≥ р≥шенн¤ суду.

   9. —писок  виборц≥в  на  спец≥альн≥й  виборч≥й д≥льниц≥,
утворен≥й в стац≥онарному л≥кувальному  заклад≥,  складаЇтьс¤
д≥льничною виборчою ком≥с≥Їю не п≥зн≥ш ¤к за три дн≥ до дн¤
повторного голосуванн¤ на п≥дстав≥ в≥домостей, поданих кер≥вником
в≥дпов≥дного закладу, та за¤в виборц≥в про виключенн¤ ≥з списку
виборц≥в за м≥сцем проживанн¤ ≥ про нам≥р голосувати на ц≥й
д≥льниц≥.

   10. ƒл¤  голосуванн¤  виборц≥в  на  закордонних виборчих
д≥льниц¤х використовуютьс¤ списки  виборц≥в,  виготовлен≥  на
п≥дстав≥ списк≥в виборц≥в дл¤ голосуванн¤ 21 листопада 2004 року.
”точненн¤ списк≥в виборц≥в проводитьс¤ у пор¤дку, встановленому
статтею 35 «акону ”крањни  "ѕро  вибори  ѕрезидента  ”крањни".

   —татт¤ 4.

   1. ¬≥дкр≥пн≥ посв≥дченн¤  виготовл¤ютьс¤  у  к≥лькост≥
0,5 в≥дсотка в≥д к≥лькост≥ виборц≥в, внесених до списк≥в виборц≥в.

   2. Ќа бланку в≥дкр≥пного посв≥дченн¤ передбачаЇтьс¤ м≥сце
дл¤: номер≥в територ≥ального виборчого  округу  та  виборчоњ
д≥льниц≥, де воно було видане; номера територ≥ального виборчого
округу, в ¤кому виборець маЇ нам≥р проголосувати; пр≥звищ та
п≥дпис≥в член≥в д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ - представник≥в обох
кандидат≥в, ¤к≥ видали посв≥дченн¤; печатки д≥льничноњ виборчоњ
ком≥с≥њ; п≥дпису виборц¤, ¤кий отримав в≥дкр≥пне посв≥дченн¤.

   3. ¬≥дкр≥пне посв≥дченн¤ видаЇтьс¤ виборцю на п≥дстав≥ одного
з документ≥в, зазначеного в пунктах 1, 7, 8 частини другоњ
статт≥ 2 «акону ”крањни  "ѕро  вибори  ѕрезидента  ”крањни",
та власноручно написаноњ за¤ви, в ¤к≥й зазначаютьс¤
причина, з ¤коњ в≥н не може проголосувати за м≥сцем свого
проживанн¤, номер територ≥ального виборчого округу, в ¤кому в≥н
маЇ нам≥р проголосувати у день повторного голосуванн¤. “ака за¤ва
може бути подана виборцем не п≥зн≥ше 20 години останньоњ п'¤тниц≥
перед днем голосуванн¤.

   4. ѕри  видач≥  в≥дкр≥пного  посв≥дченн¤ у пред'¤вленому
в≥дпов≥дно до частини третьоњ ц≥Їњ статт≥ документ≥ на стор≥нц≥
"ќсоблив≥ в≥дм≥тки" або в ≥ншому придатному дл¤ цього м≥сц≥
проставл¤Їтьс¤ в≥дм≥тка:  "¬идане  в≥дкр≥пне  посв≥дченн¤  N
(≥з зазначенн¤м  номера  в≥дкр≥пного  посв≥дченн¤)",  а також
зазначаютьс¤: дата, коли зроблена в≥дм≥тка, номер територ≥ального
виборчого округу та виборчоњ д≥льниц≥, на ¤к≥й видане в≥дкр≥пне
посв≥дченн¤. ¬≥дм≥тка  засв≥дчуЇтьс¤  п≥дписами  двох  член≥в
д≥льничноњ  ком≥с≥њ  ≥  представник≥в  обох кандидат≥в ≥ ≥з
зазначенн¤м њх пр≥звищ та скр≥плюЇтьс¤  печаткою  д≥льничноњ
виборчоњ ком≥с≥њ. ” списку виборц≥в у графу "ѕ≥дпис виборц¤"
занос¤тьс¤ дата видач≥ та номер в≥дкр≥пного посв≥дченн¤, у граф≥
"ѕрим≥тка" ставл¤тьс¤ п≥дписи член≥в д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ,
¤к≥ видали в≥дкр≥пне посв≥дченн¤.

   5. ќ 20 годин≥ останньоњ п'¤тниц≥ перед днем повторного
голосуванн¤  д≥льнична  виборча  ком≥с≥¤ встановлюЇ к≥льк≥сть
виборц≥в, ¤к≥ отримали в≥дкр≥пн≥ посв≥дченн¤, п≥драховуЇ к≥льк≥сть
на¤вних невикористаних бланк≥в в≥дпов≥дних в≥дкр≥пних посв≥дчень
та погашаЇ њх. ¬ акт≥, ¤кий складаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до частини
шостоњ статт≥ 75 «акону ”крањни "ѕро вибори ѕрезидента ”крањни",
також зазначаютьс¤ номери територ≥альних виборчих
округ≥в, у ¤ких мають нам≥р проголосувати виборц≥, ¤к≥ отримали
в≥дкр≥пн≥ посв≥дченн¤, та к≥льк≥сть таких виборц≥в по кожному
територ≥альному  виборчому  округу.  јкт  складаЇтьс¤ в двох
прим≥рниках, один з ¤ких нев≥дкладно передаЇтьс¤ до територ≥альноњ
виборчоњ ком≥с≥њ, другий прим≥рник акта збер≥гаЇтьс¤ у д≥льничн≥й
виборч≥й ком≥с≥њ разом з виборчою документац≥Їю. “еритор≥альна
виборча ком≥с≥¤ не п≥зн≥ш ¤к за 16 годин до початку голосуванн¤
подаЇ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ зведену ≥нформац≥ю про
к≥льк≥сть  виданих  в≥дкр≥пних  посв≥дчень  ус≥ма д≥льничними
виборчими ком≥с≥¤ми в≥дпов≥дного територ≥ального виборчого округу
та про к≥льк≥сть виборц≥в, ¤к≥ мають нам≥р проголосувати у кожному
територ≥альному виборчому окруз≥. ÷ентральна  виборча  ком≥с≥¤
не п≥зн≥ш  ¤к за 12 годин до початку голосуванн¤ подаЇ до
в≥дпов≥дних територ≥альних виборчих  ком≥с≥й  ≥нформац≥ю  про
оч≥кувану к≥льк≥сть виборц≥в, ¤к≥ голосуватимуть за в≥дкр≥пними
посв≥дченн¤ми, а також оприлюднюЇ њњ на  своЇму  оф≥ц≥йному
веб-сайт≥.

   —татт¤ 5.

   1. ¬иборець,  ¤кий  маЇ нам≥р проголосувати на п≥дстав≥
в≥дкр≥пного посв≥дченн¤, звертаЇтьс¤ не  п≥зн≥ше  12  години
останньоњ  суботи  перед  днем  повторного  голосуванн¤  до
територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ територ≥ального виборчого округу,
зазначеного на в≥дкр≥пному посв≥дченн≥, ≥з за¤вою, ¤ка подаЇтьс¤
разом з в≥дкр≥пним посв≥дченн¤м та документом, в ¤кому зроблено
в≥дм≥тку про видачу в≥дкр≥пного посв≥дченн¤.

   2. “еритор≥альна виборча ком≥с≥¤ складаЇ список виборц≥в, ¤к≥
мають нам≥р проголосувати за в≥дкр≥пними посв≥дченн¤ми. ѕр≥звище
виборц¤ вноситьс¤ до списку виборц≥в ≥з зазначенн¤м у граф≥
"ѕрим≥тка" номера в≥дкр≥пного  посв≥дченн¤  та  проставленн¤м
п≥дпис≥в  двох  член≥в  територ≥альноњ  виборчоњ  ком≥с≥њ  ≥
представник≥в обох кандидат≥в. ¬иборець не включаЇтьс¤ до списку
виборц≥в, ¤кщо в≥дкр≥пне посв≥дченн¤ неналежно оформлене або
записи в ньому не в≥дпов≥дають записам у в≥дм≥тц≥ про отриманн¤
посв≥дченн¤ в≥дпов≥дно до частини четвертоњ статт≥ 4 цього «акону.

   3. ѕри включенн≥ виборц¤ до списку виборц≥в на п≥дстав≥
в≥дкр≥пного посв≥дченн¤ в≥дм≥тка  про  отриманн¤  в≥дкр≥пного
посв≥дченн¤, передбачена частиною четвертою статт≥ 4 цього «акону,
погашаЇтьс¤ шл¤хом закресленн¤  в≥дтиску  печатки  д≥льничноњ
виборчоњ ком≥с≥њ, що видала в≥дкр≥пне посв≥дченн¤, ≥з зазначенн¤м
дати погашенн¤ та проставленн¤м п≥дпис≥в член≥в територ≥альноњ
виборчоњ ком≥с≥њ ≥ представник≥в обох кандидат≥в, ¤к≥ включили
виборц¤ до списку виборц≥в.

   4. “еритор≥альна виборча ком≥с≥¤ не п≥зн≥ш ¤к за 7 дн≥в до
дн¤  повторного голосуванн¤ визначаЇ в межах територ≥ального
виборчого округу одну з найближче розташованих велику або середню
звичайну виборчу д≥льницю, на ¤к≥й будуть голосувати виборц≥,
включен≥ до списку виборц≥в на п≥дстав≥ в≥дкр≥пних посв≥дчень.

   5. —писок  виборц≥в,  складений  територ≥альною  виборчою
ком≥с≥Їю в≥дпов≥дно до ц≥Їњ статт≥, передаЇтьс¤ двома членами ц≥Їњ
виборчоњ ком≥с≥њ ≥ представниками обох кандидат≥в ≥ до д≥льничноњ
виборчоњ ком≥с≥њ визначеноњ в≥дпов≥дно до частини четвертоњ ц≥Їњ
статт≥ виборчоњ д≥льниц≥ не п≥зн≥ше 14 години останньоњ суботи
перед днем повторного голосуванн¤. “ака передача засв≥дчуЇтьс¤
актом, що складаЇтьс¤ за формою, встановленою ÷ентральною виборчою
ком≥с≥Їю. ÷ей список Ї нев≥д'Їмною частиною списку виборц≥в дл¤
повторного голосуванн¤ на в≥дпов≥дн≥й д≥льниц≥. Ќумерац≥¤ виборц≥в
та нумерац≥¤ аркуш≥в у цьому списку ведетьс¤ окремо в≥д нумерац≥њ
виборц≥в та нумерац≥њ аркуш≥в у списку виборц≥в, отриманому
д≥льничною виборчою ком≥с≥Їю в≥дпов≥дно  до  частини  третьоњ
статт≥ 3 цього «акону.

   —татт¤ 6.

   1. √олосуванн¤ за межами прим≥щенн¤ дл¤ голосуванн¤ може
зд≥йснюватис¤ лише виборц¤ми, ¤к≥ Ї ≥нвал≥дами першоњ групи ≥
не здатн≥ пересуватис¤ самост≥йно. ¬ласноручно написана таким
виборцем за¤ва з проханн¤м забезпечити йому голосуванн¤ за межами
прим≥щенн¤ дл¤ голосуванн¤ маЇ бути подана до д≥льничноњ виборчоњ
ком≥с≥њ разом ≥з засв≥дченою у встановленому законом пор¤дку
коп≥Їю його пенс≥йного посв≥дченн¤ або виданоњ йому дов≥дки
медико-соц≥альноњ експертноњ ком≥с≥њ не п≥зн≥ше 12 години дн¤, що
передуЇ дню голосуванн¤.

   2. √олосуванн¤  за  межами  прим≥щенн¤  дл¤  голосуванн¤
орган≥зовують два члени д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ ≥ представники
обох кандидат≥в. «аборон¤Їтьс¤ проведенн¤ голосуванн¤ одночасно
б≥льш ¤к з одн≥Їю переносною малою скринькою.

   —татт¤ 7.

   ѕрим≥щенн¤ дл¤ голосуванн¤ на спец≥альн≥й виборч≥й д≥льниц≥
повинно мати в≥дкритий доступ дл¤ член≥в виборчоњ  ком≥с≥њ,
оф≥ц≥йних  спостер≥гач≥в  та  представник≥в  засоб≥в  масовоњ
≥нформац≥њ.  ер≥вники в≥дпов≥дних заклад≥в, установ, командири
в≥йськових  частин  (формувань),  де утворен≥ так≥ д≥льниц≥,
зобов'¤зан≥ забезпечити доступ член≥в виборчоњ ком≥с≥њ, виборц≥в,
включених до списку виборц≥в ц≥Їњ виборчоњ д≥льниц≥, оф≥ц≥йних
спостер≥гач≥в та представник≥в засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ до
прим≥щенн¤ дл¤ голосуванн¤.

   —татт¤ 8.

   1. ќф≥ц≥йн≥  спостер≥гач≥,  ¤к≥  були  зареЇстрован≥ дл¤
зд≥йсненн¤ повноважень, передбачених «аконом ”крањни "ѕро вибори
ѕрезидента ”крањни", до 21 листопада  2004 року,
продовжують зд≥йснювати своњ повноваженн¤ без додаткового њх
п≥дтвердженн¤.

   2. ѕоданн¤ щодо реЇстрац≥њ оф≥ц≥йних спостер≥гач≥в можуть
вноситис¤ в пор¤дку, встановленому статт¤ми 69, 70 «акону ”крањни
"ѕро вибори ѕрезидента ”крањни, не п≥зн≥ш ¤к за три
дн≥ до дн¤ повторного голосуванн¤.

   3. ѕ≥д час проведенн¤ повторного голосуванн¤ на виборч≥й
д≥льниц≥ у прим≥щенн≥, де проводитьс¤ голосуванн¤, на зас≥данн¤х
виборчих ком≥с≥й при п≥драхунку голос≥в, встановленн≥ результат≥в
голосуванн¤ на виборчих д≥льниц¤х та п≥дсумк≥в голосуванн¤ в межах
територ≥ального виборчого округу мають право бути присутн≥ми лише
члени в≥дпов≥дноњ виборчоњ ком≥с≥њ, члени виборчоњ ком≥с≥њ вищого
р≥вн¤, кандидати, њх дов≥рен≥ особи, оф≥ц≥йн≥ спостер≥гач≥ в≥д
кандидат≥в та пол≥тичних парт≥й, ¤к≥ висунули кандидата  (разом
не б≥льше чотирьох спостер≥гач≥в в≥д кожного кандидата, незалежно
в≥д того, за чињм поданн¤м ≥ кандидата чи парт≥њ ≥ вони були
зареЇстрован≥), а також оф≥ц≥йн≥ спостер≥гач≥ в≥д ≥ноземних держав
≥ м≥жнародних орган≥зац≥й, представники засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ
(не б≥льше двох ос≥б в≥д одного засобу масовоњ ≥нформац≥њ).
ѕрисутн≥сть ≥нших ос≥б на таких зас≥данн¤х заборон¤Їтьс¤.

   4. ќф≥ц≥йн≥ спостер≥гач≥ в≥д кандидат≥в, ≥ноземних держав та
м≥жнародних орган≥зац≥й мають право зд≥йснювати своњ повноваженн¤
на закордонних виборчих д≥льниц¤х.

   5. ќф≥ц≥йн≥ спостер≥гач≥ в≥д ≥ноземних держав та м≥жнародних
орган≥зац≥й мають право знайомитис¤ з матер≥алами та документами,
¤к≥ Ї у розпор¤дженн≥ виборчих ком≥с≥й.

   6. ¬иборча ком≥с≥¤ п≥д час проведенн¤ повторного голосуванн¤,
п≥д час п≥драхунку голос≥в, встановленн¤ результат≥в голосуванн¤
на  виборчих  д≥льниц¤х,  п≥дсумк≥в  голосуванн¤  в  межах
територ≥ального виборчого округу не може прийн¤ти р≥шенн¤ про
недопущенн¤ до участ≥ у зас≥данн≥ ком≥с≥њ оф≥ц≥йних спостер≥гач≥в
в≥д кандидат≥в, ≥ноземних держав та м≥жнародних орган≥зац≥й.

   7. ¬иборча ком≥с≥¤ може прийн¤ти мотивоване р≥шенн¤ про
позбавленн¤ права присутност≥ на зас≥данн≥ оф≥ц≥йних спостер≥гач≥в
в≥д кандидат≥в, ≥ноземних держав та м≥жнародних орган≥зац≥й т≥льки
у раз≥ њх ф≥зичного перешкоджанн¤ д≥¤льност≥ ком≥с≥њ. “аке р≥шенн¤
приймаЇтьс¤ в пор¤дку,   встановленому  частиною  одинадц¤тою
статт≥ 28 «акону ”крањни  "ѕро  вибори  ѕрезидента  ”крањни".

   —татт¤ 9.

   1. ƒо виборчого бюлетен¤ дл¤ повторного голосуванн¤ включають
двох кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, ¤к≥ були включен≥ до
бюлетен¤ дл¤ повторного голосуванн¤ 21 листопада 2004 року. якщо
один  з  кандидат≥в,  включених  до бюлетен¤ дл¤ повторного
голосуванн¤, не п≥зн≥ш ¤к за дес¤ть дн≥в до дн¤ повторного
голосуванн¤ зн¤в свою кандидатуру шл¤хом поданн¤ письмовоњ за¤ви
до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ, або ¬ерховний —уд ”крањни за
поданн¤м ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ у пор¤дку, встановленому
«аконом ”крањни "ѕро вибори ѕрезидента  ”крањни",
прийн¤в р≥шенн¤ про скасуванн¤ реЇстрац≥њ кандидата, до виборчого
бюлетен¤ включаЇтьс¤ один кандидат.

   2. ¬иборч≥ бюлетен≥ дл¤ повторного голосуванн¤ виготовл¤ютьс¤
у к≥лькост≥, що на один в≥дсоток перевищуЇ к≥льк≥сть виборц≥в, ¤к≥
включен≥ до списк≥в виборц≥в, виготовлених в≥дпов≥дно до статт≥ 3
цього «акону.

   3. ƒл¤ проведенн¤ повторного голосуванн¤ використовуютьс¤
т≥льки виборч≥ бюлетен≥ ≥з зазначенн¤м номера виборчоњ д≥льниц≥,
виконаним пол≥граф≥чним способом.

   4. ¬иборчий  бюлетень дл¤ повторного голосуванн¤ повинен
м≥стити л≥н≥ю перегину дл¤ складанн¤ бюлетен¤ вдвоЇ.

   5. ¬иборч≥ бюлетен≥ виготовл¤ютьс¤ на одному пол≥граф≥чному
п≥дприЇмств≥  (Ѕанкнотно-монетному  двор≥  Ќац≥онального банку
”крањни).  онтроль за виготовленн¤м  виборчих  бюлетен≥в  на
зазначеному  п≥дприЇмств≥,  дотриманн¤м  вимог  щодо знищенн¤
друкарських форм, техн≥чних  в≥дход≥в,  пол≥граф≥чного  браку
зд≥йснюЇтьс¤ контрольною ком≥с≥Їю у склад≥ чотирьох ос≥б (по дв≥
особи в≥д кожного кандидата). “ака ком≥с≥¤ утворюЇтьс¤ ÷ентральною
виборчою ком≥с≥Їю за поданн¤ми обох кандидат≥в не п≥зн≥ш ¤к в день
затвердженн¤ форми виборчого бюлетен¤.

   6. ƒл¤ виборчих д≥льниць, ¤к≥ в≥дпов≥дно до статт≥ 5 цього
«акону  визначен≥  дл¤ проведенн¤ голосуванн¤ за в≥дкр≥пними
посв≥дченн¤ми,  виготовл¤Їтьс¤  додаткова  к≥льк≥сть  виборчих
бюлетен≥в, ¤ка становить 0,5 в≥дсотка в≥д к≥лькост≥ виборц≥в у
в≥дпов≥дному територ≥альному виборчому окруз≥.

   —татт¤ 10.

   ѕри проведенн≥ голосуванн¤ на звичайних  та  спец≥альних
виборчих д≥льниц¤х виборчий бюлетень видаЇтьс¤ виборцю, включеному
до списку виборц≥в на ц≥й д≥льниц≥, лише за пред'¤вленн¤ ним
одного з документ≥в, зазначених у пунктах 1, 7 ≥ 9 частини другоњ
статт≥ 2 «акону  ”крањни  "ѕро  вибори  ѕрезидента  ”крањни".

   —татт¤ 11.

   ” день  повторного  голосуванн¤  при п≥драхунку голос≥в,
встановленн≥ результат≥в голосуванн¤ на виборчих д≥льниц¤х та
п≥дсумк≥в голосуванн¤ в межах територ≥ального виборчого округу
зас≥данн¤ ком≥с≥й Ї повноважними за умови присутност≥ на зас≥данн≥
не менше половини складу в≥дпов≥дноњ виборчоњ ком≥с≥њ.

   —татт¤ 12.

   1. ѕеред  початком голосуванн¤ д≥льнична виборча ком≥с≥¤
нев≥дкладно ≥нформуЇ територ≥альну виборчу ком≥с≥ю про:

   1) к≥льк≥сть виборц≥в, внесених до списку  виборц≥в  на
виборч≥й д≥льниц≥, на момент початку голосуванн¤;

   2) к≥льк≥сть  виборц≥в у вит¤гу ≥з списку виборц≥в дл¤
голосуванн¤ за межами прим≥щенн¤ дл¤ голосуванн¤;

   3) к≥льк≥сть виборц≥в, внесених до списку  виборц≥в  на
п≥дстав≥ в≥дкр≥пних посв≥дчень (дл¤ виборчих д≥льниць, визначених
дл¤ проведенн¤ голосуванн¤ за в≥дкр≥пними посв≥дченн¤ми).

   2. Ќев≥дкладно п≥сл¤ зак≥нченн¤ голосуванн¤, перед початком
зас≥данн¤ з п≥драхунку голос≥в д≥льнична виборча ком≥с≥¤ ≥нформуЇ
територ≥альну виборчу ком≥с≥ю про:

   1) к≥льк≥сть виборц≥в, внесених до списку  виборц≥в  на
виборч≥й д≥льниц≥, на момент зак≥нченн¤ голосуванн¤;

   2) к≥льк≥сть виборц≥в, ¤к≥ отримали виборч≥ бюлетен≥ на
виборч≥й д≥льниц≥, на момент зак≥нченн¤ голосуванн¤;

   3) к≥льк≥сть виборц≥в, ¤к≥ проголосували за межами прим≥щенн¤
дл¤ голосуванн¤;

   4) к≥льк≥сть  виборц≥в, ¤к≥ проголосували за в≥дкр≥пними
посв≥дченн¤ми (дл¤ виборчих д≥льниць, визначених дл¤ проведенн¤
голосуванн¤ за в≥дкр≥пними посв≥дченн¤ми).

   3. “еритор≥альна виборча ком≥с≥¤ передаЇ в≥домост≥, зазначен≥
в частинах перш≥й та друг≥й ц≥Їњ статт≥, по територ≥альному
виборчому  округу  до  ÷ентральноњ  виборчоњ  ком≥с≥њ  через
≥нформац≥йно-анал≥тичну  систему  "¬ибори"  та  телеграфом
(телетайпом) не п≥зн≥ше 10 та 22 години дн¤ повторного голосуванн¤
в≥дпов≥дно. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ опубл≥ковуЇ  зазначен≥
в≥домост≥ в друкованих засобах масовоњ ≥нформац≥њ наступного дн¤
п≥сл¤ њх отриманн¤.

   —татт¤ 13.

   ¬иборча ком≥с≥¤ може визнати голосуванн¤ на виборч≥й д≥льниц≥
нед≥йсним за на¤вност≥ обставин, визначених в≥дпов≥дно частиною
першою статт≥ 80 або частиною чотирнадц¤тою статт≥ 82 «акону
”крањни "ѕро вибори ѕрезидента ”крањни", а також у
раз≥:

   1) ви¤вленн¤ у виборчих скриньках виборчих бюлетен≥в  у
к≥лькост≥, що перевищуЇ б≥льш ¤к на п'¤ть в≥дсотк≥в к≥льк≥сть
виборц≥в, ¤к≥ отримали виборч≥ бюлетен≥;

   2) створенн¤ перешкод у зд≥йсненн≥  повноважень  членами
виборчих  ком≥с≥й  чи  реал≥зац≥њ  оф≥ц≥йними спостер≥гачами,
представниками засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ права бути присутн≥ми
п≥д час проведенн¤ повторного голосуванн¤ на виборч≥й д≥льниц≥ у
прим≥щенн≥, де проводитьс¤ голосуванн¤, на зас≥данн¤х виборчих
ком≥с≥й  при  п≥драхунку  голос≥в,  встановленн≥  результат≥в
голосуванн¤ на виборчих д≥льниц¤х та п≥дсумк≥в голосуванн¤ в межах
територ≥ального  виборчого  округу,  а так само неправом≥рне
недопущенн¤ зазначених ос≥б у прим≥щенн¤ дл¤ голосуванн¤.

   —татт¤ 14.

   1. “ранспортуванн¤ документ≥в, зазначених у частин≥ дев'¤т≥й
статт≥ 79 «акону ”крањни  "ѕро  вибори  ѕрезидента  ”крањни",
зд≥йснюЇтьс¤ головою д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ та
членом ц≥Їњ виборчоњ ком≥с≥њ ≥ представником ≥ншого кандидата ≥ в
пор¤дку, встановленому статтею 81 «акону ”крањни "ѕро вибори
ѕрезидента ”крањни". ѕри цьому секретар д≥льничноњ ком≥с≥њ, ≥нш≥
члени виборчоњ ком≥с≥њ, ¤к≥ не супроводжують транспортуванн¤
виборчих  документ≥в  до  територ≥альноњ  виборчоњ  ком≥с≥њ,
залишаютьс¤ в прим≥щенн≥ д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ до отриманн¤
пов≥домленн¤ про прийн¤тт¤ протоколу про п≥драхунок голос≥в на
виборч≥й д≥льниц≥ територ≥альною виборчою  ком≥с≥Їю.  ѕечатка
д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ залишаЇтьс¤ в прим≥щенн≥ виборчоњ
д≥льниц≥.

   2. ѕротокол територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ транспортуЇтьс¤
до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ головою територ≥альноњ виборчоњ
ком≥с≥њ та членом ц≥Їњ виборчоњ ком≥с≥њ ≥ представником ≥ншого
кандидата.

   3. ѕротоколи територ≥альних виборчих ком≥с≥й приймаютьс¤,
розгл¤даютьс¤ та оголошуютьс¤ на зас≥данн≥ ÷ентральноњ виборчоњ
ком≥с≥њ.

   —татт¤ 15.

   1. —карга щодо порушень, ¤к≥ мали м≥сце п≥д час голосуванн¤,
може бути подана до виборчоњ ком≥с≥њ вищого р≥вн¤ або до суду
прот¤гом двох дн≥в п≥сл¤ дн¤ проведенн¤ повторного голосуванн¤.
“ака скарга розгл¤даЇтьс¤ у дводенний строк з дн¤ њњ поданн¤.

   2. —карга на р≥шенн¤ ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ, в тому
числ≥ про встановленн¤ результат≥в вибор≥в ѕрезидента ”крањни, а
також на д≥њ чи безд≥¤льн≥сть ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ може
бути  подана до ¬ерховного —уду ”крањни у семиденний строк
в≥дпов≥дно з дн¤ прийн¤тт¤ нею оскаржуваного р≥шенн¤, вчиненн¤ д≥й
чи безд≥¤льност≥.

   3. ¬становленн¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю результат≥в
вибор≥в ѕрезидента ”крањни в пор¤дку, передбаченому статтею 84
«акону ”крањни  "ѕро вибори ѕрезидента  ”крањни",
зд≥йснюЇтьс¤ не ран≥ше зак≥нченн¤ визначених законом строк≥в
оскарженн¤ та розгл¤ду скарг в≥дпов≥дними виборчими ком≥с≥¤ми та
судами.

   II. ѕрик≥нцев≥ положенн¤

   1. ÷ей «акон набираЇ чинност≥ з дн¤ його опубл≥куванн¤ у
газет≥ "√олос ”крањни", ¤ке в≥дбуваЇтьс¤ не ран≥ше дн¤ оф≥ц≥йного
оприлюдненн¤ «акону ”крањни "ѕро внесенн¤ зм≥н до  онституц≥њ
”крањни", ≥ втрачаЇ чинн≥сть в день, наступний за днем
вступу на пост новообраного ѕрезидента ”крањни.

   2. ÷ентральн≥й  виборч≥й  ком≥с≥њ   п≥сл¤   утворенн¤
територ≥альних та д≥льничних виборчих ком≥с≥й в≥дпов≥дно до цього
«акону забезпечити передачу њм в≥дпов≥дного майна та виборчоњ
документац≥њ.

   3.  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни забезпечити в установленому
пор¤дку ф≥нансуванн¤ повторного голосуванн¤, передбаченого цим
«аконом.


 ѕрезидент ”крањни                     Ћ. ”„ћј

 м.  ињв, 8 грудн¤ 2004 року
     N 2221-IV

¬≥д тепер ¬и зможете прочитати основн≥ «акони та  одекси ”крањни з сайту ёрист.
 онституц≥¤ ”крањни
 одекси та «акони ”крањни

ѕлатiжнi реквiзити дл¤ перерахуванн¤ держмита
–екв≥зити дл¤ перерахуванн¤ iнформацiйно-технiчне забезпеченн¤ судового процесу

¬≥домост≥ щодо суд≥в ”крањни

 урс ™¬–ќ до √ривн≥  урс ƒолара до √ривн≥  урс ™¬–ќ до √ривн≥  урс ƒолара до √ривн≥
ћапа  иЇва
ћапа  ињвського метропол≥тену
ћапа зал≥зниць ”крањни
Rambler's Top100 ћјѕј Ќ≈ЌјЎќѓ ” –јѓЌ»

.::–озм≥щенн¤ реклами: :√оловна::.


Hosted by uCoz